<

2020-09-04

Pressmeddelande

Linköping får ny yrkesutbildning som ska bidra till att Sverige når energi- och klimatmålen

Coronakrisen prövar den svenska ekonomin och arbetsmarknaden hårt. Samtidigt är det mindre än tio år kvar till att många av Sveriges ambitiösa energi- och klimatmål ska uppnås, bland annat genom förnyelse och ombyggnad av Sveriges befintliga elnät. För att möta den stora efterfrågan på uppdaterad kompetens inom energiproduktion- och effektivisering av elnäten har Lernia startat en ny YH-utbildning i Linköping.

2030 ska energianvändningen i Sverige vara 50 procent effektivare jämfört med 2005 och 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar. Om målen ska nås måste tempot i omställningen påskyndas och för det krävs fler tekniker och ingenjörer med rätt kompetens. Med start i höst erbjuder Lernia en helt ny yrkesutbildning i Linköping – Elkraftsingenjör. Utbildningen är CSN-berättigande och bedrivs på heltid i två år.

 - Coronapandemin är en av de största utmaningarna i modern tid. När vi tagit oss igenom den måste vi se till att vi inte tappar fart i arbetet med att hantera klimatkrisen. Den hållbara omställningen inom energiproduktion och användning är helt nödvändig om vi ska nå energi- och klimatmålen – men det kräver att fler personer får rätt kompetens. Det bidrar vi till med vår utbildning i Linköping, säger Elin Franzén-Högström, Utbildningsledare på Lernia.

Förutom att det saknas kunskap om hållbar energi i branschen finns ytterligare en utmaning. Energibranschen förväntas ha stora pensionsavgångar de närmaste åren och risken är stor att värdefull kompetens försvinner. Detta gör det ännu mer fördelaktigt att utbilda sig till elkraftsingenjör då man säkert kan säga att arbetstillfällen kommer att finnas även på längre sikt.

Att arbeta som elkraftingenjör eller elkrafttekniker ger dig möjlighet att vara med i förnyelsen och ombyggnaden av Sveriges befintliga elnät. Du arbetar med planering och styrning av processer och projekt i landets elnät och elkraftsanläggningar hos nät-, industri- eller konsultbolag, beroende på vad du är intresserad av.

Utbildningen startade i augusti men tar in nya studenter fram till den 12 oktober.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsatte 2,7 miljarder 2019 och finns över hela landet. 2019 hade vi 4 876 medarbetare. Vi utbildade 15 000 personer och förmedlade 10 000 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.