<

2024-04-26

Rapport

Lernias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024: Ökade intäkter men utmanande rörelseresultat för Lernia

Första kvartalet 2024 har utvecklats positivt avseende såväl intäkter som resultat jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 855 mkr, och rörelseresultatet uppgick till 1 (-1) mkr, en ökning med 2 mkr jämfört med samma period föregående år.

– Under första kvartalet 2024 har intäkterna utvecklats positivt för koncernen, vilket främst är drivet av ökad efterfrågan hos Lernias kunder inom bemanning. Även rörelseresultatet förbättras något jämfört med samma kvartal föregående år men är på en fortsatt låg nivå, säger Veronica Rörsgård, VD för Lernia.

Intäkterna inom Lernias bemannings- och rekryteringsverksamhet ökade med 13% under kvartalet, och Lernia var fortsatt den största aktören inom uthyrning av yrkesarbetare i Sverige, enligt Almega Kompetensföretagens senaste publicerade statistik Topp 25-listan. Jämfört med samma kvartal föregående år pressas dock resultatet inom Bemanning & rekrytering av minskade ungdomssubventioner, ökade pensionskostnader samt kalendereffekter.

Lernia beviljades, vid tilldelningen den 11 januari, 17 nya yrkeshögskoleutbildningar och växer därmed ytterligare som aktör med 64 pågående yrkeshögskoleutbildningar under hösten 2024. Lernia fortsätter vara en av marknadsledarna inom yrkeshögskoleområdena Teknik och tillverkning samt Hälsa och sjukvård och utvecklar utbildningsområdet Samhällsbyggnad med flera utbildningar. Intäkterna för Yrkeshögskolan ligger under första kvartalet i nivå med föregående år, trots fler utbildningar, vilket främst beror på mix av utbildningar samt att vissa utbildningar inte är helt fyllda. Detta påverkar även rörelseresultatet för segmentet som minskade till -4 (-1) under kvartalet.

Inom Arbetsmarknadsutbildningar och Yrkesvux fortsätter intäkterna att sjunka jämfört med föregående år, vilket är ett resultat av att vi bedriver färre utbildningar inom området. Kapacitetsutnyttjandet är samtidigt fortsatt lågt med få anvisade elever vilket bidrar till intäktsminskningen och ett lågt rörelseresultat. Den förbättring av rörelseresultatet som kan ses jämfört med samma period föregående år beror främst på kostnadseffektiva avetableringar på de orter där vi inte längre bedriver utbildningar.

Intäkterna i Lernias Matchningsverksamhet minskade med 8% under första kvartalet jämfört med föregående år, på grund av färre etableringar och att de efterfrågade volymerna av tjänsten minskade. Lernia förbättrar dock sin position och är under kvartalet den näst största leverantören av tjänsten trots närvaro på färre orter och att antalet konkurrenter ökat jämför med samma period 2023. Omställningstjänsterna visar en stark tillväxt, och tillsammans med lägre kostnader bidrar det till en ökad rörelsemarginal för Matchning i kvartalet.

– Lernia vill genom sin verksamhet leda utvecklingen av framtidens arbetskraft. Ett fint kvitto på att vi bidrar till det är att matchningsverksamheten tilldelades priset som Årets förnyare på Arbetsmarknadsdagen 2024, för vårt arbete med utvecklingen och användningen av matchningsroboten Leja. Verktyget som bygger på AI-teknik ger våra deltagare möjlighet att matchas mot jobb och utbildningar på ett sätt som är anpassat till deras kompetens och behov. Vi är stolta över priset, men framför allt över det värde vi kan skapa för deltagarna med dess hjälp, säger Veronica Rörsgård.

Läs rapporten i sin helhet här.

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Bilagor

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se