<

2021-04-26

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021: Ökade intäkter och förbättrat resultat för Lernia

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet var 16 procent högre jämfört med samma period föregående år och uppgick till 643 (553) mkr. Koncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster förbättrades med 17 mkr och uppgick för kvartalet till 10 (-7) mkr.

– Lernia har inlett året med ökade intäkter och ett positivt resultatDet förbättrade rörelseresultatet förklaras främst av kostnadsanpassningar tillsammans med högre volymer inom bemanningsverksamheten jämfört med samma period föregående år, säger Anders Uddfors, vd för Lernia. 

Bemanningsverksamheten har haft ett starkt kvartal med ökade intäkter och ett förstärkt positivt rörelseresultat före jämförelsestörande poster på 36 (0) mkr, en ökning med 36 mkr jämfört med samma period föregående år. Resultatförbättringen förklaras av ökad volym, ökade beläggningsgrader och en lägre kostnadsmassa som en effekt av genomfört effektiviseringsprogram. 

Utbildningsverksamheten ökade intäkterna under kvartalet, men uppvisade ett negativt rörelseresultat före jämförelsestörande poster på -14 (3) mkr, en minskning med 17 mkr. Resultatförsämringen förklaras främst av uppstartskostnader för nya utbildningar, fördröjda utbildningsstarter samt låg anvisningstakt av elever till nyetablerade arbetsmarknadsutbildningar. I slutet av kvartalet ökade dock antalet anvisningar till de nyetablerade arbetsmarknadsutbildningarna.  

– Vi har också återtagit positionen som den största aktören inom uthyrning av yrkesarbetare (blue collar) i Sverige, enligt Almega Kompetensföretagens senaste publicerade statistik Topp 25-listan som baserar sig på volymerna under fjärde kvartalet 2020. På den totala bemanningsmarknaden tog Lernia för första gången en placering som tredje största bemanningsföretag i Sverige. Inom utbildnings- och matchningsverksamheten har vi även skördat flera framgångar och tagit marknadsandelar inom olika områdenVi har också inlett ett nytt samarbete där Lernia som enda vuxenutbildningsföretag är med och driver och utvecklar Teknikcollege i Stockholmsregionen, säger Anders Uddfors. 

 

Läs rapporten i sin helhet. 

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Ledande kompetenslösningar för framtidens industri
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska industrin i över 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns över hela landet. Vi utbildade 11 500 personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se.