<

2021-06-01

Pressmeddelande

Lernia störst leverantör av Krom i Sverige - Matchning bildar egen division

Matchnings-, utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia är den största leverantören av Arbetsförmedlingens nya tjänst Kundval rusta och matcha (Krom). Krom finns idag i 85 kommuner och planeras vara på plats i samtliga svenska kommuner i slutet av 2021. Lernia påbörjar nu arbetet med att bryta ut matchningsverksamheten från Utbildning till en egen division.

Över ett år har gått sedan Arbetsförmedlingen introducerade tjänsten Kundval rusta och matcha (Krom), pilotprojektet som är en del av myndighetens reformering och som syftar till att effektivisera jobbmatchningssystemet i Sverige genom ett valfrihetssystem där den arbetslöse själv väljer vilket företag som ska hjälpa i arbetssökandet. I april 2021 hade hela 12 094 personer anvisats sedan starten ett år tidigare. Av dem har drygt 12 procent valt Lernia som leverantör av tjänsten, vilket gör bolaget till den största leverantören i Sverige.

 - Att personer som söker jobb väljer Lernia som leverantör av Krom är ett väldigt viktigt kvitto för oss, det betyder att människor har en tilltro till att vi besitter rätt kompetens och nätverk för att hitta ett bra och önskvärt jobb till dem, säger Andreas Sillén, tillträdande divisionschef Lernia Matchning.

Krom har under det gångna året introducerats i fler och fler städer. Tjänsten finns nu på åttiofem platser i Sverige och Lernia räknar med att fortsätta expansionen till allt fler kommuner under året.

 - Tack vare vår bemannings- och rekryteringsenhet är vi ett bolag med direktkontakt med cirka 1 000 företag över hela Sverige, vilket underlättar vår möjlighet att matcha personer till rätt arbete. Vi bedriver också vuxen- och yrkeshögskoleutbildningar i alla svenska regioner. Det är en självklarhet för oss att använda våra resurser så brett som möjligt för att på bästa sätt erbjuda hjälp till arbetssökande i alla delar av landet, säger Andreas Sillén, tillträdande divisionschef Lernia Matchning.

 - När nu Arbetsförmedlingen växlar om från Stöd och matchning till Krom är tidpunkten bra för att bryta ut matchning till en egen division. Detta för att kunna fokusera på att bli en av de största och bästa matchningsleverantörerna i Sverige, säger Anders Uddfors, vd Lernia.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Ledande kompetenslösningar för framtidens industri
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska industrin i över 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns över hela landet. Vi utbildade 11 500 personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se.