<

2023-11-10

Pressmeddelande

Lernia stärker erbjudandet, förvärvar relocationföretaget Terminal 5

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Parallellt med utbildning, bemanning, matchning och internationell rekrytering kan Lernia nu erbjuda relocation- och arbetstillståndstjänster.

Tusentals företag vittnar om utmaningen med att hitta rätt personal. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 21/22 visar att sju av tio svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens. Bristyrkena spänner över flera olika branscher med den gemensamma nämnaren att det är främst kunskaper från gymnasiala yrkesprogram och yrkeshögskola som efterfrågas. Exempel på yrken är CNC-tekniker och elektriker.

 - Terminal 5s mission har från starten varit att inte låta geografi eller nationalitet stå i vägen när svenska arbetsgivare vill växa och anställa kompetenta medarbetare. I och med detta steg då vi blir en fullt integrerad del i Lerniakoncernen så får vi en ännu större möjlighet att nå detta genom den tyngd och erfarenhet som finns inom Lernia. Detta steg kommer att ge svenska arbetsgivare utomordentliga tillväxtmöjligheter på en allt mer globaliserad arbetsmarknad, säger Peder Hansson, vd på Terminal 5.

Från 1 januari 2024 kommer Lernia erbjuda tjänster inom relocation och arbetstillstånd, som en kompletterande del av internationell rekrytering och som ett helt separat erbjudande till företag och organisationer som rekryterar internationellt eller behöver stöd i flytt av personer nationellt.

 - Det är mycket glädjande att vi nu förvärvar verksamheten i Terminal 5 och därmed stärker vårt erbjudande till privata och offentliga arbetsgivare med ett omfattande utbud av relocation- och arbetstillståndstjänster. Detta gör att vi på ett ännu bättre sätt kan hjälpa svenskt näringsliv med kompetensförsörjning, säger Christian Hultén, divisionschef bemanning och rekrytering, Lernia.

Terminal 5 har sitt huvudkontor i Luleå och har det senaste året, med sin expertis inom relocation- och arbetstillståndstjänster, stöttat ca 250 uppdragsgivare spridda på 70 orter över hela Sverige. I och med förvärvet välkomnas Terminal 5s samtliga medarbetare som från den 1/1 2024 kommer att bli en del av Lernias organisation.

 

 

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se