<

2024-03-27

Rapport

Lernia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Koncernens intäkter utvecklades positivt men rörelseresultatet påverkades negativt av omstruktureringskostnader kopplade till utbildningsverksamheten, samt lägre marginaler inom bemanning och rekrytering. Lernia har under året fortsatt bredda sitt erbjudande med nya tjänster och digital utveckling, och bidrog under 2023 till att runt 12 000 personer fick ett nytt arbete.

  • Totalt 10 900 bemanningskonsulter förmedlades via Lernia
  • Lernia utbildade och coachade 18 400 personer
  • 12 000 personer fick möjlighet till nytt jobb med hjälp av Lernias tjänster
  • Lernia har verksamhet på närmare 100 orter

Mer om utvecklingen inom Lernias verksamheter och om vårt hållbarhetsarbete kan du läsa i rapporten eller under rubriken Dokument.

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Bilagor

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se