<

2024-01-03

Pressmeddelande

Lernia lanserar Workforce Mobility

Efter förvärvet av Terminal 5 stärker Lernia sitt erbjudande genom att lansera tjänsteområdet Workforce Mobility.

För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 21/22. Lernia arbetar hela tiden för att stärka företags konkurrenskraft genom sina tjänster för kompetensförsörjning. För att bidra till att hitta rätt kompetens utvecklar Lernia nu sitt erbjudande med relocation- och arbetstillståndstjänster och samlar dessa tillsammans med internationell rekrytering under tjänsteområdet Lernia Workforce Mobility.

– Tjänster inom relocation och arbetstillstånd kompletterar vårt existerande erbjudande på ett bra sätt, säger Christian Hulthén, divisionschef för Lernia Bemanning & Rekrytering. Många av våra befintliga kunder rekryterar arbetskraft internationellt, och med våra nya tjänster inom Workforce Mobility kan vi också stötta fler kundgrupper på marknaden med rätt kompetens.

Lernia Workforce Mobility samlar tjänster inom internationell rekrytering, relocation, arbetstillstånd och rådgivning i relaterade frågor, och erbjuds till små och stora kunder i hela Sverige. Tjänsterna blir en kompletterande del av till Lernias växande internationella rekrytering och som ett separat erbjudande till företag och organisationer som själva rekryterar internationellt eller behöver stöd i flytt av personer nationellt. Ofta väcks då frågor som företagen inte har intern kompetens eller resurser för att hantera, exempelvis kring arbetstillstånd och flyttrelaterade aktiviteter.

– Våra medarbetare inom Workforce Mobility har lång erfarenhet av att stötta företag i dessa frågor, som ofta upplevs som svåra och där det krävs expertkunskap. Med oss på Lernia får de en pålitlig leverantör som ger rätt stöd så att de kan fokusera på sin verksamhet, säger Peder Hansson, grundare av Terminal 5 och numera ansvarig för Workforce Mobility på Lernia.

Här hittar du Lernias tjänster inom Workforce mobility.

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se