<

2020-03-23

Pressmeddelande

Försämrat affärsläge på grund av Coronakrisen

För att möta de kraftigt försämrade marknadsförutsättningarna med vikande efterfrågan av bemanningstjänster hos ett flertal stora kunder kommer Lernia vidta besparingsåtgärder.

Under förra veckan och idag har vi fått ett flertal besked från våra kunder som avslutar konsultuppdrag vilket påverkar Lernias marknadsförutsättningar. Dessutom riskerar Lernia i och med effekterna av Coronakrisen och industrins produktionsutmaningar att få tillbaka fler konsulter i närtid. Detta gör att vi har parallella diskussioner med våra kunder och facket för att förbereda neddragningar inom vår bemanningsverksamhet samt övriga stödjande enheter.

 - Hur omfattande vår neddragning kommer att bli är ännu för tidigt att säga då dialogerna pågår just nu. Vi planerar att återkomma med mer information senare under veckan, säger Anders Uddfors, VD Lernia.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsatte 2,7 miljarder 2019 och finns över hela landet. Vi utbildade 15 000 personer och förmedlade 10 000 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.