<

2023-11-02

Pressmeddelande

Fler än var tionde stockholmare är orolig över att förlora jobbet på grund av AI

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Ingen annanstans i Sverige används AI av så många som i Stockholm, samtidigt skapar den nya tekniken oro över att man ska bli av med jobbet. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

AI används flitigt på jobbet men skapar behov av ytterligare kompetens

AI har redan börjat påverka arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Ingen annanstans i Sverige används AI på jobbet i lika stor utsträckning som i Stockholms län där var fjärde, 24 procent, använder det inom ramen för sitt jobb. Men den nya tekniken skapar också oro. Fler än var tionde, 12 procent, i länet är oroliga för att förlora jobbet på grund av AI. Det kan vara en bidragande orsak till att tre av tio stockholmare, 31 procent, uppger att de behöver förändra sin yrkeskompetens på grund av AI.

Var femte i Stockholms län känner sig oattraktiv på arbetsmarknaden

Nära hälften, 49 procent, tror att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt i länet. Stockholmarna är mer optimistiska än genomsnittet, 45 procent, men ligger en bit efter de nordligaste länen. I Norrbotten tror hela 73 procent- och i Västerbotten 64 procent att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt. Samtidigt uppger var femte, 19 procent, att de inte har rätt kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

 - Det finns flera parallella makrotrender som ställer nya och höga krav på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Trots det ekonomiska läget finns det en stor kompetensbrist. Den accelereras av den tekniska utvecklingen. För att fler i länet ska känna sig attraktiva på arbetsmarknaden är kompetensutveckling nyckeln, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Stort intresse för att flytta och skola om sig

Hela 47 procent av stockholmarna kan tänka sig flytta till en annan ort på grund av nytt jobb. Av de som inte känner sig attraktiva på arbetsmarknaden i länet kan hela 62 procent tänka sig skola om sig. Många i länet kan också tänka sig byta bransch, hela 75 procent.

Bilaga:

Topplista över optimism kring att framtiden för arbetsmarknaden i regionen/länet där man bor. Rangordnat från störst till minst optimism. Län med fler än 80 respondenter.

Län:                          

Norrbotten                    73 %

Västerbotten                  64 %

Stockholm                  49 %

Blekinge                        49 %

Halland                          47 %

Uppsala                         47 %

Västra Götaland             45 %

Västmanland                  45 % 

Örebro                           45 %

Värmland                       44 %

Jönköping                      43 %

Skåne                            42 %

Västernorrland               42 %

Kronoberg                     41 %

Östergötland                 39 %

Södermanland               39 %

Dalarna                          38 % 

Kalmar                           38 %

Gävleborg                      23 %

[1] https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-02/ip194_en_1.pdf

[2] https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2023-08-09-svagare-bnp-tillvaxt-i-ar-men-konjunkturbilden-star-sig.html

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se