<

2020-03-11

Pressmeddelande

Automationstekniker ska styra framtidens robotar – nu startar ny utbildning i Västerås

Den svenska industrin automatiseras och robotiseras för att kunna fortsätta ligga i framkant. Men i spåren av digitalisering kommer nya yrken där den mänskliga faktorn är oumbärlig. Det råder idag stor brist på personer som kan underhålla dessa nya digitala produktionssystem och därför startar utbildningsföretaget Lernia till hösten 2020 en utbildning i automationsteknik med bas i Västerås, där behovet av yrket är stort.

Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmedlingen är alla eniga om att det råder stor brist på utbildad personal inom teknikyrkena i Sverige och i synnerhet inom området för automatisering och robotisering. Det är något som hämmar branschens tillväxtpotential och svensk industris konkurrenskraft internationellt.

En satsning som svarar upp mot problematiken är Tillväxtverkets ”Robotlyftet” som hjälper företag att modernisera sina verksamheter och vidareutveckla personal för omställningen till en automatiserad bransch. Lernia är en av de aktörer som bedriver yrkeshögskoleutbildningar för att möta de nya kompetensbehoven och 24 augusti startar nu därför yrkeshögskoleutbildningen till automationstekniker.

 - Att framtiden för den svenska industrin innebär mer automatisering och fler robotar vet vi. Men det innebär också att det idag råder stor brist på personer som kan underhålla de här nya digitala produktionssystemen. Bristen på automationstekniker sätter fingret på att även i en digitaliserad framtid kommer vi att ha behov av den mänskliga faktorn, säger Malin Carlbom, utbildningsledare på Lernia.

I Västmanland sysselsätts 20 procent av den arbetsföra befolkningen inom industriföretagen, vilket är betydligt högre än i riket där motsvarande siffra är 13 procent, enligt Arbetsförmedlingen. Därför är det extra viktigt för ett industritungt område som Västmanland att utbilda för de nya kompetensbehoven.

Ny kompetens behöver även inom framtidsyrket reläskyddsspecialist. Personer med detta yrke är experter på det säkerhetssystem som skyddar elkraftsystemen och är väsentliga för att inte viktiga samhällsfunktioner ska slås ut vid till exempel långvariga strömavbrott. Även denna utbildning startar i Västerås till hösten.

Utbildningen börjar i 24 augusti 2020 i Västerås. Ansökan är öppen!

 

 

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsatte 2,7 miljarder 2019 och finns över hela landet. Vi utbildade 15 000 personer och förmedlade 10 000 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.