<

2023-10-27

Pressmeddelande

AI skapar förändringar på arbetsmarknaden – fler än var fjärde tror de behöver kompetensutveckling

Kompetenskraven på arbetsmarknaden accelereras av den snabba teknikutvecklingen. Industrin automatiseras och artificiell intelligens (AI) får en alltmer framträdande roll i våra liv. Nästan var femte svensk använder AI inom ramen för sitt nuvarande jobb och fler än var fjärde, 27 procent, tror att de i stor utsträckning behöver förändra sin kompetens på grund av AI. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

Artificiell intelligens har snabbt gått från en perifer till helt central roll i våra liv. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden. Hela 74 procent av svenskarna känner att deras kompetens är attraktiv på arbetsmarknaden idag. Samtidigt uppger fler än en fjärdedel, 27 procent, att de i stor utsträckning behöver förändra sin kompetens inom de närmaste åren som en direkt följd av AI. En möjlig anledning till det är att så många som var tionde, nio procent, som svarar att de är rädda för att bli av med jobbet på grund av AI.

- Den tekniska utvecklingen går blixtsnabbt vilket reflekteras tydligt på arbetsmarknaden. Det är tydligt att det finns en stark medvetenhet bland svenskarna om att fortsätta utveckla sin kompetens för att vara konkurrenskraftiga. Därför är det helt avgörande att det ska finnas lättillgängliga former för ny kunskap för ett livslångt lärande, säger Veronica Rörsgård, vd på Lernia.  

I landet finns ett stort intresse för både karriärväxling och utbildning. Hela 74 procent kan tänka sig byta bransch och av de som inte känner sig attraktiva på arbetsmarknaden kan hela 59 procent tänka sig att skola om sig.

 

Bilaga 

Topplista över användandet av AI på jobbet:

Stockholm                     24 %

Västmanland                  21 % 

Uppsala                         19 %

Halland                          18 %

Skåne                            18 %

Gävleborg                      17 %

Blekinge                        17 %

Kalmar                           17 %

Jönköping                      17 %

Kronoberg                     16 %

Östergötland                 14 %

Södermanland               13 %

Västernorrland               13 %

Västerbotten                  13 %

Norrbotten                    12 %

Västra Götaland             12 %

Dalarna                          12 %

Örebro                           12 %

Värmland                       10 %

Topplista oro över att bli av med jobbet på grund av AI:

Södermanland               14 %

Stockholm                     12 %

Blekinge                        11 %

Västmanland                  10 % 

Skåne                            10 %

Gävleborg                      10 %

Kronoberg                     10 %

Norrbotten                    9 %

Västra Götaland             9 %

Jönköping                      9 %

Halland                          8 %

Kalmar                           8 %

Uppsala                         8 %

Örebro                           7 %

Dalarna                          7 %

Östergötland                 6 %

Värmland                       5 %

Västerbotten                  5 %

Västernorrland               3 %

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se