< Start
Handledare och deltagare vid bord

Omställning och utveckling

Vi stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare vid organisationsförändringar och personalminskning. Vi kan vara med i hela processen – före, under och efter och erbjuder konkreta tjänster inom outplacement, förändringsledning samt coaching för chefer och medarbetare.


För företag

Omställning för företag

Lernia är din samarbetspartner både i medgång och i motgång. Vår bakgrund och bredd ger dig som företagsrepresentant möjligheten till ett helhetsgrepp kring förändring i din organisation.

Två kvinnor sitter i en lokal och pratar

För fackförbund

Omställning – för fackförbund

Lernias branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner i omställningsarbetet. Vi är med hela vägen – före, under och efter omställningen.

Kvinnlig byggarbetare i förgrunden med arbetskläder, handskar och skyddsglasögon