Skip to main content

Visselblåsning

Lernia strävar efter att driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.


För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Lernias policys har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom den kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Så anmäler du

Du kan lämna din anmälan genom att klicka på den här länken: wb.2secure.se.

Där måste du skriva in företagskoden TDA369 för att kunna logga in på tjänsten för visselblåsning.

Här kan du läsa mer om hur Lernia hanterar personuppgifter kopplat till visselblåsning.

Frågor och svar