Skip to main content

Färdigheter i cv:t

Att lista färdigheter och kompetenser är en viktig del av cv:t. Det hjälper arbetsgivaren att snabbt se vad du rent konkret kan bidra med. Men vad är skillnaden mellan färdigheter, kompetenser och övriga meriter? Här går vi igenom begreppen och hur du bäst lyfter fram dem i cv:t.


Vad är färdigheter och kompetens?

En färdighet är kunskap som du har skaffat dig genom att till exempel studera eller öva. Det är något som du kan utföra praktiskt. Exempel på färdigheter kan vara tekniska kunskaper, projektledning, köra truck eller tala ett språk.

Kompetens handlar om hur väl du kan använda dessa färdigheter. Det är din förmåga att effektivt utföra ditt jobb. Här spelar dina personliga egenskaper och motivation en stor roll. Hur är du som person? Exempel på kompetenser kan vara kritiskt tänkande, analytisk, pedagogisk eller kreativ.

Färdigheter som nyckelord

Dina färdigheter beskriver du i cv:t under avsnittet om arbetslivserfarenhet. Om du vill att dina färdigheter ska sticka ut mer kan du lyfta dem som nyckelord i en egen spalt. Då kan rekryteraren snabbt fånga upp dem. Ta hjälp av nyckelord från annonsen. I bemanningsbranschen är det vanligt att cv:n matchas med utannonserade tjänster. Då kan dessa nyckelord hjälpa systemet att hitta lämpliga kandidater snabbare. Kom ihåg att vara ärlig. Lyft bara nyckelord som passar in på dig och som du känner att du behärskar.

Vad är övriga meriter?

Färdigheter kommer inte bara från de jobb vi har haft. Att lägga till rubriken "övriga meriter” i cv:t ger dig möjlighet att lyfta andra typer av färdigheter och engagemang. Det är vanligt att samla ihop övriga meriter i slutet av ett cv. Exempel på dessa kan vara IT-kunskaper, språkkunskaper, ideellt engagemang, förtroendeuppdrag, certifikat och fordonskort. Övriga meriter är inte ett måste att ha med i cv:t. Däremot kan de ses som värdefulla kunskaper som gynnar arbetsgivaren.

Fritidsaktiviteter som meriter

Fritidsintressen är kanske inte så relevant att lyfta i cv:t. Att du tränar eller sportar på fritiden visar att du är en aktiv person, men tillför kanske inte så mycket som merit. Har du däremot varit exempelvis fotbollstränare visar du på ledaregenskaper och samarbetsförmåga. Lyft gärna aktiviteter som visar på någon form av ansvar. Dessa övriga meriter kan visa att du har ytterligare färdigheter för att lyckas i rollen. Du kanske har engagerat dig i en förening eller jobbat som volontär? Beskriv kort vilka färdigheter och kompetenser du tar med dig från dessa aktiviteter. 

Kort och koncist

Har du redan flera exempel på relevant kompetens i ditt cv så kan övriga meriter vara överflödigt. Du får som vanligt anpassa ditt cv för tjänsten du söker. Gör en avvägning vad som är relevant så att ditt cv fortfarande hålls kort och koncist.

Hitta jobbet hos Lernia