Svetsare


Svetsaryrket kräver precision och noggrannhet. Det krävs också att du är väl medveten om riskerna och hur du undviker dem. Efterfrågan på välutbildade svetsare med certifikat kommer att öka eftersom många svetsare snart går i pension.

Om yrket

Om yrket

Som svetsare arbetar du med att sammanfoga olika typ av metaller vid tillverkning, reparation eller montering. Det kan handla om allt från automatiserad svetsning i en svetsmaskin till skräddarsydda specialsvetsningar av till exempel tryckkärl eller ledningar.

Uppgifterna kan variera beroende på din erfarenhet och arbetsplatsens karaktär, men det är alltid viktigt att ha god kännedom om materialens olika egenskaper och hur svetsningen påverkar slutresultatet. 

Inom yrket finns olika typer av metoder och även olika regelverk som kräver att svetsaren har genomgått en viss svetsarprövning. 

Många svetsare är anställda på företag inom verkstadsindustrin eller i bygg- och anläggningsbranschen, men du kan också vara anställd på ett entreprenadföretag där dina uppdrag varierar. 

Snittlön

28 700

kr


Angiven lön kan variera väsentligt beroende på efterfrågan, utbildningsnivå, erfarenhet etc.

Källa: SCB

Efterfrågan

Hög

Inom detta yrke råder mycket liten konkurrens de närmaste åren.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utbildning

50

veckor


Utbildningslängden kan variera mellan våra olika utbildningstyper och inriktningar.

Visa färre

Dela gärna