Omställning


Vi stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare vid organisationsförändringar och personalminskning. Vi är med i hela processen – före, under och efter.

Vi hjälper dig vid omställningar i verksamheten

Rätt skött kan ett omställningsarbete innebära nya möjligheter och vägar framåt för verksamheten. Eftersom vi jobbar med bemanning i många branscher och har bra insyn och kunskap om arbetsmarknaden kan vi ofta ge den hjälp som behövs. Dessutom har vi ett brett sortiment av utbildningar som kan vara till hjälp när personal behöver vidareutbildas. Vårt mål är att alla ska gå ur processen med jobb och under tiden underlätta för företag och fack i omställningsprocessen.

"Genom stödet av Lernia tidigt i omställningsprocessen fick vi stöd och verktyg att hantera olika reaktioner från våra medarbetare."

Vi är ett auktoriserat omställningsföretag

Lernia är ett auktoriserat omställningsföretag. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om att auktorisation beviljas fattas av Kompetensföretagens styrelse.

Läs mer om Kompetensföretagens auktorisationer

Omställningsförsäkringen TSL – för arbetare inom LO-kollektivet

Trygghetsfonden TSL finansierar omställningsprogram som ska underlätta för uppsagda arbetare att hitta nytt jobb. Företag och den lokala fackliga organisationen kan beviljas omställningsstöd för arbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist enligt definition i LAS. Personen i fråga ska vid anställningens upphörande varit anställd minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år.

Omställningsförsäkringen TRR – för tjänstemän inom privata sektorn

Även tjänstemän har rätt att själva välja leverantör av omställningstjänster inom TRR. Vi har mångårig erfarenhet av att stötta och vägleda tjänstemän till nytt arbete.

Läs mer om att välja leverantör inom TRR

För individ

Omställningsförsäkring är ett stöd på vägen till nytt jobb. Lernias jobbcoach hjälper dig att hitta ett nytt jobb.

För fack

Lernias branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner i omställningsarbetet.

För företag

Vår bakgrund och bredd gör att du som företagsrepresentant kan ta ett helhetsgrepp kring förändring i din organisation.

Vi hjälper dig med omställningsarbetet


Skicka en förfrågan så tar vi fram en gemensam plan.

Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv kort ditt behov i formuläret så hör vi av oss och sätter upp en plan för hur vi hjälper dig vidare.

För och efternamn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Meddelande


Gunilla Håll

Telefon

0771-650 650

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 800

uthyrda konsulter

34 400

utbildade personer

1 500

samarbeten med företag

Dela gärna