Omställning


Vi stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare vid organisationsförändringar och personalminskning. Vi kan vara med i hela processen – före, under och efter.

För individ

Omställningsförsäkring är ett stöd på vägen till nytt jobb. Lernias jobbcoach hjälper dig att hitta ett nytt jobb.

För fack

Lernias branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner i omställningsarbetet.

För företag

Vår bakgrund och bredd gör att du som företagsrepresentant kan ta ett helhetsgrepp kring förändring i din organisation.

Vi hjälper dig vid omställningar i verksamheten

Med bra stöd kan ett omställningsarbete innebära nya möjligheter och vägar framåt för verksamheten och medarbetare. Vårt mål är att alla ska gå ur processen med en lösning som tar deltagaren till nya möjligheter, det kan vara jobb, studier, starta eget m.m.

"Genom stödet av Lernia tidigt i omställningsprocessen fick vi stöd och verktyg att hantera olika reaktioner från våra medarbetare."

Vi är ett auktoriserat omställningsföretag

Lernia är ett auktoriserat omställningsföretag. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om att auktorisation beviljas fattas av Kompetensföretagens styrelse. Att Lernia är ett auktoriserat omställningsföretag innebär trygghet för kunder och medarbetare då det påvisar att vi arbetar seriöst och uppfyller Kompetensföretagens krav.

Läs mer om Kompetensföretagens auktorisationer

Omställningsförsäkringen TSL – för arbetare inom LO-kollektivet

Trygghetsfonden TSL finansierar omställningsprogram som ska underlätta för uppsagda arbetare att hitta nytt jobb. Hos Trygghetsfonden TSL kan du läsa mer om vad som gäller för att vara berättigad omställningsförsäkringen. 

Andra omställningsförsäkringar

Det finns många olika omställningsförsäkringar, ta kontakt med din arbetsgivarförening eller ditt fackförbund för att få information om vilken som gäller för dig. Lernia är leverantör till de flesta omställningsförsäkringarna.

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 800

uthyrda konsulter

34 400

utbildade personer

1 500

samarbeten med företag

Dela gärna