Yrkeshögskoleutbildning

Systemutvecklare i Java och JavaScript


Gillar du att arbeta med kodning? Är du sugen på att utveckla dig till IT-branschens framtida medarbetare? I vår utbildning till systemutvecklare får du en god förståelse för hur det är att jobba som systemutvecklare idag.

Kursfakta

Plats

Poäng

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Ansökningsperiod

undefined till undefined

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Om utbildningen

Det råder en brist på systemutvecklare – och förväntas göra en längre tid. Verksamheter som är inne i en digitaliseringsprocess föredrar att ha utvecklare på plats istället för att hyra in personal. Det beror mycket på att det blir allt viktigare för företagen att kunna komma ut med nya digitala tjänster snabbt. I det här arbetet spelar Microsofts DevOps en stor roll. DevOps är en förkortning av development operation och betyder mer ordagrant att utvecklaren arbetar med en kombination av mjukvaruutveckling och IT drift . 

Webbutveckling är ett av de största områdena inom mjukvaru-och systemutveckling och det finns ett stort behov inom denna del av branschen i synnerhet i den pågående digitalisering av tjänster i både näringslivet och offentlig sektor. Att lära sig både Java och JavaScript kommer ge dig stora yrkesfördelar.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningen genomförs på distans

Utbildningen som pågår under ca 2 år genomförs helt på distans. I den mån det är möjligt försöker vi bistå med att ni kan ta del av inspelat material då detta kan ses flera gånger, både i kunskapsgenererande och repeterande syfte, samt möjliggör att du kan läsa oberoende av tid och rum, vilket ökar möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen på det sätt som fungerar bäst för dig. Du kommer att ha 12 timmars lärarledda lektioner/föreläsningar per vecka och resten av tiden är självstudietid då du själv ansvarar för att läsa in allt som krävs för att nå kunskapsmålen.

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar länkar m.m. Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning. Under utbildningens gång arbetar vi med olika typer av undervisning. Du tar del av självstudiematerial i kombination med klassisk lärarledd undervisning, grupparbeten med cases och individuell handledning.

Vid varje kursstart presenteras kursens kunskapsmål, centrala innehåll och bedömningsuppgifter, schema och vilka resurser som finns för att nå önskat mål i förhållande till bedömningsuppgifterna. I utbildningen kommer du bland annat få lära dig om Java och JavaScript.

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare.

En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).
Att kombinera arbete och heltidsstudier rekommenderas ej under vardagarna och vid fall där du som studerande ändå vill göra det bör du tänka på att du måste följa kursplanerna, schemat och annat som rör utbildningen. Det är för att du ska kunna klara kurserna och få ditt examensbevis. 

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

LIA (Lärande i Arbete)

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets och din handledares arbetstider. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. Lernia bekostar ej resor utan det står du för själv som studerande. 

Undervisningen sker på svenska, men fackspråket i litteratur översätts dock inte från engelska i löpande tal och skrift. Nästan all litteratur och allt material för utbildningen är på engelska.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Sogeti, Atea, B3 Consulting GroupAnts, Centric, Ohmy, Wise IT, Academic Work, Luleå Science Park, Tullverket, Cygni, Ghost Competence, Arctic group, Avantime och Tromb AB.

Kurs på tom plats

För företag kan vi erbjuda så kallad ”kurs på tom plats” för vissa av våra utbildningar. Det innebär att vi, när det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning från 100 poäng, kan släppa dessa till utomstående.

Som företag kan du skicka dig själv eller anställda på kurser från våra yrkeshögskoleutbildningar – helt kostnadsfritt! Samma behörighetskrav och urval gäller precis som vid ordinarie antagning, och din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på yh-antagning@lernia.se så berättar vi mer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Arbetsmetodik och agila projektmetoder

I den här kursen lär du dig att strukturera ditt eget arbete kring utveckling samt att fungera ihop med andra i ett team på en mer teknisk nivå. Du lär dig om versionshantering, backup, utvecklingsmiljöer, servermiljöer, lansering och deploy. Du lär dig också att jobba enligt Agila metoder med fokus på Scrum samt att fungera som medlem i ett projektteam med allt vad det innebär samt att ge praktisk tillämpning av de metoder som används i branschen av team som bygger webbapplikationer.  

Utöver det lär du dig också om Extreme Programming (XP) och Kanban och övergripande om icke-Agila metoder, t ex vattenfallsmetoden.  

Avancerad webbutveckling - Javascript backend

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom JavaScript genom programmering i Backend enligt senaste ECMA-standard med fokus på Node.js, Docker och Kubernetes samt hur servermiljön både sköts och sätts upp på ett bra sätt. Du lär dig om andra vanliga programmeringsspråk som används på webbserver och om molntjänster såsom AWS, Azure och GCP.

Avancerad webbutveckling - Javascript fullstack

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom utveckling med JavaScript. Detta sker framförallt genom att du lär dig mer om de stora ramverken som till exempel Angular och React. Du lär dig kompletterande programmeringsspråk som Typescript och omfattar programmering både i Frontend och Backend, dvs FullStack, med fokus på användardriven design och responsiva applikationer. Du lär dig också att programmera och utföra automatiserad testning av webbapplikationer i fullstack med användning av moderna metoder och ramverk.

Backendutveckling och systemintegration, Java

Det är i den här kursen som du verkligen lär dig att omsätta dina kunskaper och färdigheter inom systemutveckling i backendprojekt och kring systemintegration. Du lär dig mer om Backendutveckling och integration av system i backend, att bygga enhetstester (unit testing), API-utveckling, REST, Databaser, Säkerhet i backendsystem och Implementation av befintliga API:er.

Interaktionsdesign och användbarhet

I den här kursen lär du dig hur du ska tänka användarcentrerat när ett system utvecklas. Under kursen får du möjlighet att göra enklare användningstester och att utifrån dessa dra slutsatser och göra anpassning av interaktionen i systemet. Du lär dig också om riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Utöver det lär du dig att utveckla användarvänliga grafiska gränssnitt i moderna webbapplikationer genom att fokusera på responsiva applikationer och användarupplevelsen (user experience) vid utvecklingsarbete.

Introduktion till webbutveckling

I den här kursen får du en introduktion till webbutveckling genom datorkommunikation, protokoll, enhetstester och grundläggande arkitekturer samt inom grundläggande programmering och utveckling med HTML, CSS och JavaScript.

Du får en historisk överblick och får kunskap om olika möjliga angreppssätt för applikationsutveckling. Du lär dig om systematiskt säkerhetsarbete vid webbutveckling; så kallade hotlandskap, hotaktörer och påverkansoperationer samt hur man med programmering kan motverka detta.

Systemarkitektur

I den här kursen lär du dig att arbeta med arkitekturen för ett system. Du lär dig att arbeta med systemdesign Tekniker kring systemdesign (OOAD, UML, DFD) Webbarkitektur och arkitekturer för backend så som REST, SOAP med mera Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs Kunskaper om generellt om systemdesign OOAD UML DFD webbarkitektur och arkitekturer för backend.

Systemutveckling, Java

I den här kursen lär du dig om modern systemutveckling så att du får förståelse för hur branschen fungerar och vad en systemutvecklare gör, de största utvecklingsspråken/-miljöerna på marknaden i teorin och skillnaden mellan dessa, att utveckla med Java i Java-plattformen på ett bra sätt samt att sätta upp de utvecklingsverktyg som behövs för att utveckla i Java inklusive enhetstester. Du lär dig också om JavaEE och JSR:er, specifikationer för storskaliga företagsapplikationer och de vanligast förekommande applikationsservrarna de utvecklingsverktyg som används inom utveckling med Java arbeta i färdiga ramverk och arkitektur inom JavaScript till exempel React och Angular att utveckla i Java och Java-plattformen med betoning på backendutveckling.

Webbutveckling – HTML och CSS

I den här kursen lär du dig att skriva modern, väl strukturerad och hållbar HTML och CSS/LESS/SASS/PWA. Du lär dig om enhetstest, semantik, tillgänglighet, sökmotoroptimering (SEO), responsiv design och webbläsarstöd. Du lär dig att arbeta med moderna verktyg för utveckling av ett webbaserat användargränssnitt. Du lär dig också om inkapsling/separation of concerns (struktur, utseende, beteende) av kod. Utöver det lär du dig om hur grafiska gränssnitt för användarinteraktion skapas med modern webbteknik.

Webbutveckling – Javascript

I den här kursen lär du dig om JavaScript. Du får möjlighet att tillämpa objektorientering, eventhantering och DOM-manipulation i JavaScript. Du kommer också att få en orientering i och utökad förståelse för användning av JavaScriptramverk. I kursen betonas ett agilt perspektiv på utvecklingsarbete med Devops och användarvänlighet som styrande parametrar. Slutligen lär du dig hur JavaScript används som programmeringsspråk i moderna webbapplikationer samt hur utvecklare arbetar användarvänligt, effektivt och kvalitetsmedvetet i branschen med.

LIA (Lärande i arbete)

Under din LIA får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt på ett företag där du är tänkt att fungera som en junior utvecklare och delta i skarpa projekt ihop med kollegor som kan ge feedback och stöd. Du får en fördjupad insyn och förståelse för yrkesrollen som ska leda till professionell utveckling. Under LIA:n övar du dig på att lösa sammansatta problem och kommunicera dessa med internationellt korrekt terminologi.

Examensarbete

Den här kursen avslutar utbildningen och summerar dina kunskaper, färdigheter och kompetenser från alla utbildningens kurser och sätter dem på prov i ett skarpt och mer omfattande projekt. Du lär dig att tillämpa samtliga kursmoment i ett utvecklingsarbete i ett team. I kursen testas dina samlade kunskaper och färdigheter från hela utbildningen och du får möjlighet att omsättdem i ett skarpt projekt som lanseras när kursen avslutas. Du lär dig mer om att tillämpa agila metoder, att fungera som projektmedlem i ett projekt inom systemutveckling som drivs med agila metoder och att planera och identifiera resurser och styra det egna arbetet med systemutveckling från förberedelse till leverans. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2 250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

Kontakta studievägledare i din hemkommun om du är osäker på om ditt betyg ger grundläggande behörighet.

 

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Godkända betyg i följande kurser

Lägst betyg E (3 eller G) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

 • Engelska 6
 • Programmering 1

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från yrkeserfarenhet, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan motsvarande utbildning. Om du vill söka in till en utbildning och vill ansöka om reell kompetens behöver du beskriva vad du saknar och styrka det du har istället med intyg; tex tjänstgöringsintyg, kursbevis osv. Ett CV kan vara ett komplement men räcker inte för att styrka din reella kompetens.

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

 

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

 

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se.

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Så här gör du för att söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan!
Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov

I provet kan de sökande få visa sina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde som man har sökt. Urvalsprovet är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om:

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Om urvalsprocessen för Agil systemutvecklare i Java och JavaScript

Vid fler behöriga sökande än utbildningsplatser till utbildningen, så kommer ett urvalsprov ske baserat på den särskilda förkunskapen för utbildningen, vilket är Engelska 6 och Programmering 1

Provet kommer i dagsläget att ske på distans via ett kommunikationsverktyg som heter Microsoft Teams.

Du behöver ha tillgång till två enheter ( dator och en mobiltelefon), på den ena enheten skriver man provet och den andra används som webbkamera för övervakning under provet.

Man ansluter med dator  för att skriva provet och använder mobiltelefon som kamera under provet, mer information och test av teknik innan provtillfället kommer vid en eventuell inbjudan till detta.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper om arbetsmetoder för utveckling i team och kvalitetskriterier för programmeringsprojekt, om Agila metoder med fokus på DevOps, versionshantering, utvecklingsmiljöer, automation och deploy. Du har lärt dig om API:er, FullStack och integration, arbete med databaser (modellering, optimering, säkerhet, lastbalansering samt SQL), om säkerhet inom systemutveckling och systemdesign. Du kan OOAD, UML, DFD, webbarkitektur och arkitekturer för backend samt vet vilken roll databaser, molntjänster och API:er har i en webbapplikation.

Yrkesroller

 • Systemutvecklare i Java och JavaScript
 • IT-utvecklare
 • Javautvecklare
 • Mjukvaruutvecklare
 • Systemutvecklare
 • Webbprogrammerare
 • Webbutvecklare

Undrar du vad vi har för andra inriktningar inom systemvetare eller vilka orter du kan läsa på? Läs vanliga frågor och svar om våra utbildningar till systemutvecklare här.