Skip to main content

Yrkeshögskola – YH-utbildning


Yrkeshögskola är till för dig som vill utbilda dig inom en specifik yrkesroll. På Lernia är vi specialiserade på yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik, pedagogik och vård och omsorg. Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet.

Välj det utbildningsområde som du är intresserad av:

Så är det att studera på yrkeshögskola hos Lernia.

För vem passar yrkeshögskola?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) eller kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) som det hette tidigare, är en eftergymnasial utbildningsform för dig som vill utbilda dig direkt mot en specifik yrkesroll.

Du söker till en utbildning direkt hos oss på Lernia – välkommen med din ansökan!

Alla våra YH-utbildningar är:

  • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
  • skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • upplagda så att teori varvas med praktik – ungefär en tredjedel av innehållet är LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats (längden på LIA varierar beroende på YH-utbildning)
  • kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN (läs mer på www.csn.se).

Så ser upplägget ut på en YH-utbildning

Alla YH-utbildningar är baserade på ett problemorienterat arbetssätt. Det bygger på tre centrala delar: självstyrt arbete, problemlösning och arbete i projektgrupper. Tack vare det kommer du under din YH-utbildning få insikt i projektmetodik, problemlösningsmetoder, gruppdynamik och kommunikation.

I utbildningen kommer du ha många föreläsningar och laborationer (övningar) och dessutom projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är utformade efter verkligheten och du får använda dina kunskaper från flera av YH-utbildningens kurser. För att YH-utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera mycket i grupp och med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning

Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala lärportal har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

Praktik - LIA (Lärande i arbete)

En stor del av YH-utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretisk och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillägnat dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Examensbevis för YH-utbildning

Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis. Har du läst en YH-utbildning på mindre än 400 yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) får du en yrkeshögskoleexamen och om du har läst 400 YH-poäng eller mer så kallas examen Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Behörighet för yrkeshögskola

För att kunna söka en yrkeshögskoleutbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna.

Läs mer om behörighet till våra utbildningar här

Söka YH-utbildning - urval och antagning

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning går du först igenom en antagning. Du kan välja flera utbildningar, du behöver inte rangordna valen. Du stryks aldrig från en utbildning du sökt, utan du kan få erbjudande om en plats på flera program till en och samma kursstart. Vi använder oss av följande urvalsgrunder i antagningsprocessen:

  • Behörighet (behörighet för yrkeshögskolestudier samt eventuell särskild behörighet)
  • Urvalsprov

Läs mer om urval och antagningsprocessen.

Ladda ner vår broschyr

I vår broschyr kan du läsa vilka utbildningar som startar höstterminen 2021. 

Klicka här och ladda ner broschyren

Samverkansparter

Tillhör du någon kommun som är knuten till dessa kommunalförbunds upptagningsområden har du möjlighet att få tillgång till viss service i samband med dina studier hos oss på ditt lokala lärcentrum. Lernia samverkar med kommunalförbunden i syfte att kunna tillhandahålla högre utbildning och bidra till gynnsam utveckling av inlandskommunerna.

https://www.akademinorr.se (Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr)
https://www.lapplands.se/yh (Lapplands kommunalförbund)

Kvalificerad yrkesutbildning

Tidigare fanns det en utbildningsform som hette Kvalificerad yrkesutbildning. Den finns inte längre kvar utan är ersatt av YH-utbildningarna. Läs mer om KY-utbildningar här.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan