Yrkeshögskoleutbildning

Vårdadministratör, Distans Östersund


Är du intresserad av medicin- & vårdområdet? Gillar du att dokumentera, administrera och har dessutom goda kunskaper i svenska språket? Yrket som vårdadministratör kan vara något för dig.

Om utbildningen

Utbildningen passar dig som gillar att samarbeta och kommunicera muntligt och skriftligt. Du vill arbeta med till exempel medicinsk dokumentation, receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik och projektledning. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och vara serviceinriktad. 

Läs från Umeå eller Östersund

Utbildningen bedrivs på distans från Östersund och halvdistans från Umeå,och antalet gånger ni ses per termin eller månad kan variera. Träffarna är obligatoriska och vi kombinerar traditionella klassrumsträffar med konferenser, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten. Med start på höstterminen går utbildningen från Umeå och med start på vårterminen från Östersund. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar.

Praktik

Praktiska moment tränas ute i arbetslivet genom LIA, lärande i arbete (praktik). En fjärdedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

I kursen får du verktyg för att förstå arbetet i vården och en bra grund för att utföra säker dokumentation samt kritiskt granska olika patientrelaterade arbetsuppgifter.

Här får du en inblick i miljöarbete och lagstiftning om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och lär dig att hantera och förstå arbetsmiljön inom vården ur olika perspektiv.

Få en god insikt om ekonomiprocessen inom offentlig och privat sektor. Målsättningen är att du ska förstå sjukvårdens finansiering, ekonomiska modeller och begrepp. Du ska även få verktyg för att ta fram, bearbeta och presentera statistik på arbetsplatsen.

Du får verktyg för att kunna kommunicera med patienter och andra på engelska, både muntligt och skriftligt. Målet är att kunna skriva engelska dokument på ett korrekt sätt och enligt skrivregler samt att kunna tala engelska med gott språk i olika arbetssituationer.

Syftet med examensarbetet är att du ska få förståelse för hur man kan planera och genomföra projekt med hjälp av olika metoder.

Lär dig om hälso- och sjukvårdens lagar, författningar och regler som är relevanta för yrkesrollen samtidigt som du får en god inblick i sjukvårdens organisation och kvalitetsarbete.

I kursen IT som administrativt redskap lär du dig att använda olika IT-program på bästa sätt, hur man hanterar IT-system och får ett säkerhetstänkande.

Du blir förtrogen med ett flertal olika programvaror som kan vara relevant för yrkesrollen, de vanligast förekommande programmen för ordbehandling eller layout, kalkyl och databas, presentation samt datorns uppbyggnad och personlig ergonomi.

Lär dig att bli en bra vårdadministratör utifrån etik, värderingar, bemötande och kommunikation. Du får kunskaper i området kommunikation med tyngdpunkt på att samla in, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information på ett systematiskt sätt.

Under praktiken får du förståelse för yrkesrollens vanligaste arbetsuppgifter samtidigt som du får en inblick i hur en arbetsplats i hälso- och sjukvården fungerar. 

I den andra praktikkursen får du en fördjupad kunskap om yrkesrollens olika arbetsuppgifter och utveckla de kunskaper du fick från LIA 1. 

I den sista LIA-kursen får du ännu mer fördjupade och specialiserade kunskaper som behövs för att du ska kunna förstå den kommande yrkesrollen. 

I kursen får du verktyg för god och säker medicinsk dokumentation både vad gäller språk och utförande samtidigt som du får en bred kunskap om administration i vården. 

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

2. Lägst betyget Godkänd, E eller 3 i följande kurser:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1 och 2 (Svenska eller Svenska som andraspråk A och B)
 • Engelska 5 och 6 (Engelska A och B)
 • Matematik 1 (Matematik A)
 • Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterade datorkunskaper kan vara till exempel en gymnasieexamen/yrkesexamen sedan 2011 eller följande gymnasiekurser: Information och kommunikation 1 (Information och layout A) eller Datorkunskap (äldre gymnasiekurs). Du kan även bli beviljad behörighet om du har ett intyg från din arbetsgivare som bekräftar att du har arbetat med datorn till vardags.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven.

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du får kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Distans Östersund

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

2 år

Poäng

400

Kurs

Poäng

 • Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 40 poäng
 • Arbetsmiljö 15 poäng
 • Ekonomi och statistik 30 poäng
 • Engelska med medicinsk inriktning 20 poäng
 • Examensarbete 30 poäng
 • Hälso- och sjukvårdens lagstiftning och organisation 45 poäng
 • IT-kunskap 35 poäng
 • Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi 25 poäng
 • LIA 1 35 poäng
 • LIA 2 30 poäng
 • LIA 3 35 poäng
 • Medicinsk dokumentation med terminologi 60 poäng

Nästa kursstart

Januari 2019

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

2018-09-15 till 2018-10-15

Bra att veta

 • Kurslitteratur och kostnader för resor och uppehälle i samband med våra träffar betalas av den studerande själv.
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN
 • Utbildningen har obligatoriska träffar i Östersund varje termin
 • Vi har även yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare som går att läsa på distans från Luleå, Visby och Östersund

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna