Yrkeshögskoleutbildning

Vårdadministratör


Arbetsuppgifterna för en vårdadministratör är många och varierande. Är du intresserad av att arbeta med administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Gillar du att delta i förändringsprocesser? Om svaret är ja kan vår utbildning till Vårdsadministratör vara helt rätt för dig!

Vi har för avsikt att starta den här utbildningen till hösten 2021

I januari får vi veta om Myndigheten för yrkeshögskolan tilldelar platser till den här utbildningen. Titta in igen den 20 januari!

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav på kompetensen hos vårdadministratörer. En vårdadministratör jobbar i huvudsak med medicinsk dokumentation men också med ekonomi, statistik, kvalitetsutveckling och samordning. Utöver det innefattar ofta yrket att vårdadministratören utvecklar rutiner, dokumenterar och skriver journaler samt arbetar med diagnosklassificering och patientbokning. Yrkesrollen är viktig för hälso- och sjukvården för att få allt att flyta och för att vårdande personal ska få mer tid för patienterna.  

Utbildningen syftar till att ge kompetens att arbeta effektivt och patientsäkert med medicinsk dokumentation samt att vara ett stöd för chefer och vårdpersonal vad det gäller IT och administrativa arbetsuppgifter.  

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under ca 2 år och går på distans. Alla våra föreläsningar spelas in och därmed finns de och övningar kopplade till utbildningen tillgängliga under hela dygnet, alla dagar i veckan.  

Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande: Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal. Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen och självständigt arbete, delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd. 

Utbildningens huvudort är Umeå men bedrivs med satellitorter i Lycksele och Skellefteå, det innebär att du på platsträffarna tar dig till den ort som du bor närmast. Det är obligatoriska, fysiska platsträffar 8 gånger totalt sett under utbildningen. Varje träff pågår ofta mer än en dag. 

På platsträffarna går vi igenom praktiska moment, skriver tentor, redovisar arbeten, startar/avslutar grupparbeten, gör studiebesök och/eller lyssnar på föreläsningar.  

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Generellt bedrivs utbildningen på svenska. Det förekommer en kurs – Medicinsk engelska – som genomförs helt och hållet på engelska. Under resterande kurser kan  kurslitteratur på engelska förekomma och de studerande behöver då kunna tillgodogöra sig litteraturen, artiklar och eventuell ny forskning som presenteras i engelskspråkiga rapporter. 

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du utföra säker medicinsk dokumentation. Du är ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården som kan medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbeten. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.  

Yrkesroller

  • Vårdadministratör 
  • Medicinsk sekreterare 
  • Enhetschef inom vården 
  • Klinikadministratör 
  • Kliniksekreterare 
  • Teamsekreterare i sjukvården 
  • Samordnare / projektledare 

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna