Yrkeshögskoleutbildning

Vårdadministratör


Är du intresserad av medicin- & vårdområdet? Gillar du att dokumentera, administrera och har dessutom goda kunskaper i svenska språket? Yrket som vårdadministratör kan vara något för dig.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Ansökan öppnar i februari

Utbildningen till vårdadministratör passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning. Utbildningen är en distansutbildning med fysiska platsträffar.

Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar

Huvudort: Umeå 

Satellitorter: Lycksele, Skellefteå 

12 fysiska platsträffar   

Vid träffarna går vi genom praktiska moment, gör tentor, redovisar arbeten, startar/avslutar grupparbeten, studiebesök och/eller föreläsningar. Ofta pågår platsträffarna några dagar i följd vilket gör att ni får möjlighet att lära känna varandra och det underlättar den fortsatta kontakten.

Föreläsningar, gruppövningar och praktik

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik (LIA).  Fysisk platsträff läggs i samband med utbildningsstart och introduktionen. Efter det träffas vi online via Adobe Connect.

Utbildningsområden

Under utbildningen kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Praktik

Praktiska moment tränas ute i arbetslivet genom LIA, lärande i arbete (praktik). En fjärdedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Lernia söker LIA i Umeå, Skellefteå och Lycksele med kranskommuner för de studerande.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

2. Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G):

  • Svenska eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterade datorkunskaper kan vara till exempel en gymnasieexamen/yrkesexamen sedan 2011 eller följande gymnasiekurser: Information och kommunikation 1 (Information och layout A) eller Datorkunskap (äldre gymnasiekurs). Du kan även bli beviljad behörighet om du har ett intyg från din arbetsgivare som bekräftar att du har arbetat med datorn till vardags.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven.

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna