Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 600

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-16.00 (ej 12-13))

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Vårdadministratör


Är du intresserad av medicin- & vårdområdet? Gillar du att dokumentera, administrera och har dessutom goda kunskaper i svenska språket? Yrket som vårdadministratör kan vara något för dig.

Om utbildningen

Utbildningen passar dig som gillar att samarbeta och kommunicera muntligt och skriftligt. Du vill arbeta med till exempel medicinsk dokumentation, receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik och projektledning. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och vara serviceinriktad. 

Stor frihet och stort ansvar

Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig att få studierna gjorda. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. 

Läs från Umeå eller Östersund

Du kan välja att läsa utbildningarna på distans, antingen från Umeå eller Östersund. Antalet gånger ni ses per månad kan variera, se närmare under respektive ortssida här nedan. Träffarna är obligatoriska och vi kombinerar traditionella klassrumsträffar med konferenser och distanslektioner. Träffarna kan innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Praktik

Praktiska moment tränas ute i arbetslivet  genom LIA, lärande i arbete (praktik). Kostnader för resor och uppehälle i samband med våra träffar får du som studerande själv bekosta.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

I kursen får du verktyg för att förstå arbetet i vården och en bra grund för att utföra säker dokumentation samt kritiskt granska olika patientrelaterade arbetsuppgifter.

Målet med kursen är att du ska förstå kroppens uppbyggnad och funktion, få kunskap om vanligt förekommande sjukdomar, behandlingar, undersökningar och provtagningar för att utföra ett säkert arbete i olika situationer. Kursen ger också kunskap om de mest förekommande läkemedlen och dess användningsområden, vilket bidrar till målet med säker dokumentation

Här får du en inblick i miljöarbete och lagstiftning om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och lär dig att hantera och förstå arbetsmiljön inom vården ur olika perspektiv.

Målet med kursen är att få kunskap om miljö och hälsofrämjande processer. Du ska kunna tillämpa regler för arbetsmiljö och goda ergonomiska lösningar på arbetsplatsen. Du får även en inblick i lagstiftning runt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, HLR och första hjälpen.

Få en god insikt om ekonomiprocessen inom offentlig och privat sektor. Målsättningen är att du ska förstå sjukvårdens finansiering, ekonomiska modeller och begrepp. Du ska även få verktyg för att ta fram, bearbeta och presentera statistik på arbetsplatsen.

Du får verktyg för att kunna kommunicera med patienter och andra på engelska, både muntligt och skriftligt. Målet är att kunna skriva engelska dokument på ett korrekt sätt och enligt skrivregler samt att kunna tala engelska med gott språk i olika arbetssituationer.

Syftet med examensarbetet är att du ska få förståelse för hur man kan planera och genomföra projekt med hjälp av olika metoder.

Lär dig om hälso- och sjukvårdens lagar, författningar och regler som är relevanta för yrkesrollen samtidigt som du får en god inblick i sjukvårdens organisation och kvalitetsarbete.

I kursen IT som administrativt redskap lär du dig att använda olika IT-program på bästa sätt, hur man hanterar IT-system och får ett säkerhetstänkande.

Du blir förtrogen med ett flertal olika programvaror som kan vara relevant för yrkesrollen, de vanligast förekommande programmen för ordbehandling eller layout, kalkyl och databas, presentation samt datorns uppbyggnad och personlig ergonomi. Kursen ska också förbereda dig på att hantera enklare felsökning kring IT-relaterade problem. Dessutom ska du kunna fungera som en länk gentemot IT-support i de fall där förståelse av IT-begrepp och problemsökning är viktiga kunskaper.

Lär dig att bli en bra vårdadministratör utifrån etik, värderingar, bemötande och kommunikation. Du får kunskaper i området kommunikation med tyngdpunkt på att samla in, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information på ett systematiskt sätt.

Du lär dig också att få en kritisk förståelse för hur etik och värderingar påverkar bemötandet, om arbetsgruppens dynamik med attityder och värderingar och en kritisk förståelse för skillnader i individers sätt att fungera i arbetslivet. Du lär dig att identifiera och hantera arbetslivsrelaterade problem samt att beskriva, tillämpa och analysera teoretiska modeller inom områdena arbetspsykologi och kommunikation.

Under praktiken får du förståelse för yrkesrollens vanligaste arbetsuppgifter samtidigt som du får en inblick i hur en arbetsplats i hälso- och sjukvården fungerar. Du får möjlighet att med handledning prova på olika arbetsuppgifter som tillexempel patientdokumentation med hjälp av modern teknik. Du får insyn i vad man använder det vårdadministrativa programmet till och en inblick i informationsflödet kring patienterna och hur de kommunicerar med vården.

I den andra praktikkursen får du en fördjupad kunskap om yrkesrollens olika arbetsuppgifter och utveckla de kunskaper du fick från Lärande i arbete 1. Du blir allt mer säker på att utföra medicinsk dokumentation med hjälp av datorprogram och får insikt i hur man arbetar med väntelistor och bokningar på LIA-platsen.

I den sista Lärande i arbete-kursen får du ännu mer fördjupade och specialiserade kunskaper som behövs för att du ska kunna förstå den kommande yrkesrollen. Målet med kursen är att du ska kunna arbeta självständigt och patientsäkert med medicinsk dokumentation och administrativa arbetsuppgifter.

I kursen får du verktyg för god och säker medicinsk dokumentation både vad gäller språk och utförande samtidigt som du får en bred kunskap om administration i vården. Du ska kunna utföra olika dokument med hjälp av modern teknik på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Dessutom ska du kunna tillgodogöra dig språkregler på såväl svenska som i medicinsk terminologi och självständigt kunna använda dessa i arbetet. Du får även en djupare förståelse för arbetet med diagnosklassificering.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

2. Godkända betyg i följande gymnasiekurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6
 • Datorteknik 1a och 1b eller Information och kommunikation 1 (kursen Datorkunskap om du studerade innan 2010) 

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du får kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. 


Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Välj kursort

 • Distans Östersund


  • Längd: 2 år
  KURSFAKTA

  Vårdadministratör, Distans Östersund

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  2 år

  Poäng

  Delkurs

  Poäng

  • Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 40 poäng
  • Arbetsmiljö 15 poäng
  • Ekonomi och statistik 30 poäng
  • Engelska med medicinsk inriktning 20 poäng
  • Examensarbete 30 poäng
  • Hälso- och sjukvårdens lagstiftning och organisation 45 poäng
  • IT-kunskap 35 poäng
  • Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi 25 poäng
  • LIA 1 35 poäng
  • LIA 2 30 poäng
  • LIA 3 35 poäng
  • Medicinsk dokumentation med terminologi 60 poäng

  Plats

  Distans Östersund

  Ansökningsperiod

  2017-09-15 till 2017-10-31

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN
  • Utbildningen har obligatoriska träffar i Östersund varje termin
 • Halvdistans Umeå


  • Nästa kursstart: 27 augusti 2018
  • Längd: 2 år
  KURSFAKTA

  Vårdadministratör, Halvdistans Umeå

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  2 år

  Poäng

  Delkurs

  Poäng

  • Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 40 poäng
  • Arbetsmiljö 15 poäng
  • Ekonomi och statistik 30 poäng
  • Hälso- och sjukvårdens lagstiftning och organisation 45 poäng
  • Engelska med medicinsk inriktning 20 poäng
  • Examensarbete 30 poäng
  • IT som administrativt redskap 35 poäng
  • Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi 25 poäng
  • LIA 1 35 poäng
  • LIA 2 30 poäng
  • LIA 3 35 poäng
  • Medicinsk dokumentation med terminologi 60 poäng

  Plats

  Distans, Umeå

  Nästa kursstart

  2018-08-27

  Ansökningsperiod

  2018-02-15 till 2018-04-15

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN
  • Obligatoriska träffar i Umeå 4-5 dagar i månaden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna