Yrkeshögskoleutbildning

Systemutvecklare inriktning Smart, Säker och Hållbar livsmedelsproduktion


Är du nyfiken på hur industriella IoT-system kan användas som en del av livsmedelssäker och hållbar produktion? Brinner du för utvecklingen mellan fysisk utrustning och digitala system? Då är Systemutvecklare - Smart, Säker och Hållbar livsmedelsproduktion något för dig!

Nästa kursstart är höstterminen 2021

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Sedan 2017 har Sverige en nationell livsmedelsstrategi vars övergripande mål är att livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta miljömål nås. År 2019 togs beslut om en ny handlingsplan för strategin som innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan, bland annat en ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan. I nuläget råder det brist på kompetens i stora delar av sektorn.  

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår i två år och genomförs på plats i våra utbildningslokaler i Kalmar. I den mån det är möjligt försöker vi bistå med att ni kan ta del av inspelat material då detta kan ses flera gånger, både i kunskapsgenererande och repeterande syfte, samt möjliggör att du kan läsa oberoende av tid och rum, vilket ökar möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen på det sätt som fungerar bäst för dig. 

Utbildningens syfte och mål är att du ska lära dig att med modern teknik i kombination med goda kunskaper inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet knyta ihop den fysiska utrustningen med digitala system på olika nivåer. Utbildningen är uppbyggd runt de tre fokusområdena Systemteknik, Livsmedelssäkerhet och Hållbar livsmedelsproduktion.   

De tekniska kurserna utgår från olika typer av fysiska applikationer och efterhand utvecklas dina kunskaper inom områdena automation och industriell IoTEftersom defter genomförd utbildning kommer att vara en länk mellan den fysiska utrustningen och de digitala systemen, är tillgång till fysisk utrustning och möjlighet att genomföra praktiska moment utöver LIA-kurserna mycket viktigt. I början av utbildningen får du grundläggande utbildning i Officepaketets olika appar och tjänster. Dessa kommer sedan aktivt att användas under hela utbildningen.  

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Generellt bedrivs utbildningen på svenska. Det förekommer dock engelskspråkiga utvecklingsverktyg, programvaror och system i de tekniska kurserna. 

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med IUC Kalmar län, Arla Foods, LRF Sydost samt Region Kalmar län.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som ingår.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Saknar du behörighet?

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du ge förslag på hur olika automations- och industriella IoT-system kan användas avseende på en resurseffektiv, livsmedelssäker och hållbar produktion. Du kan delta i och slutföra olika typer av industriella IoT-projekt och dessutom tillämpa specialiserad kunskap för att implementera industriella IoT-applikationer. Du kan efter utbildningen också bedöma positiva och negativa effekter som ett system eller en verksamhet har på hållbarhet och hur man kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion. 

Yrkesroller 

 Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • Systemutvecklare inriktning Smart, Säker och Hållbar livsmedelsproduktion 
  • Automationstekniker 
  • Konsult automation och systemteknik 
  • Produktionsledare 
  • Systemutvecklare inriktning automation 
  • Underhållstekniker smart livsmedelsproduktion 

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna