Yrkeshögskoleutbildning

Specialistundersköterska - anestesi, operation och intensivvård


Är du utbildad undersköterska med erfarenhet från arbetslivet? Vill du specialisera dig mot anestesi, operation och intensivvård? Är du på jakt efter en efterfrågad specialistkunskap så att du kan ta dig vidare i karriären? Då kan vår utbildning Specialistundersköterska med inriktning anestesi, operation och intensivvård vara det du söker!

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Specialistundersköterska - anestesi, operation och intensivvård är en utbildning på distans för dig som vill ha möjlighet att fortsätta jobba under dina studier. För att bli antagen till utbildningen krävs det att du är undersköterska sedan tidigare och att du nu vill specialisera dig mot vård inom anestesi, operation och intensivvård.

Utbildningen sker på 75% studietakt och på distans med några träffar per termin i Malmö. Det innebär att du kan studera var och när du vill, förutsatt att du kan medverka på plats vid de obligatoriska moment som ges i Malmö. Det är 8 st fysiska och obligatoriska träffar.

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi inom relevanta områden samt om vårdhygien inom nyss nämnda områden. Eftersom utbildningen riktar sig mot en specialisering inom ofta akuta vårdärenden gäller det att du kan hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 

Lernias utbildningsmodell för distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande:

  • Undervisning i grupp: lärarledda lektioner via webbverktyg, seminarier och föreläsningar i kursernas centrala delar finns inspelade att se på i vår digitala lärportal.
  • Kollaborativt lärande: de studerande samarbetar inom arbetsgrupper. Varje kurs innehåller en gruppuppgift.
  • Självständigt arbete: den studerande läser delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd via mail eller webbverktyg.

 

För vem

Vilka förkunskaper behöver du ha?

För att söka utbildningen krävs följande:

  1. Behörighet till Yrkeshögskolan
  2. Godkända betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Vård- och omsorgsprogrammet

• Etik och människans livsvillkor
• Medicin 1
• Psykologi 1
• Vård- och omsorgsarbete 1
• Vård- och omsorgsarbete 2

--- Och ---

Arbetslivserfarenhet från vården som undersköterska inom primärvård eller sjukhus motsvarande minst 1 år på heltid. Deltidsanställningar räknas om till heltid.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kan du behöva göra ett urvalsprov. Urvalet består av prov kopplat till förkunskapskraven. 

Läs mer om meritpoäng

Passar du som specialistundersköterska?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Hur brukar du känna i en stressad situation?

Fråga 5 av 9

Hur känner du kring att ha lagar och regler som styr ditt arbete?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Om du ser en person som mår ordentligt dåligt på stan, vad gör du?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska med inriktning anestesi, operation och intensivvård.

Du kommer att kunna hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Och arbeta utifrån ett vårdhygieniskt förhållningssätt. Du kommer kunna söka arbete inom verksamheter som ställer stora krav på självständighet och forsknings- och utvecklingsarbete.

Du kommer att ha fått fördjupad förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kommer ges förutsättningar för att arbeta självständigt och även i samverkan med sjuksköterska, patient och närstående för att identifiera behov och omvårdnadsåtgärder.  Utifrån en helhetssyn kommer du kunna göra bedömningar av åtgärder utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna