Yrkeshögskoleutbildning

Socialpedagog, Piteå


Är du på jakt efter ett jobb där du får arbeta mot psykisk ohälsa och sjukdomar? Att arbeta som socialpedagog är spännande och samhällsviktigt. Ta chansen att plugga till socialpedagog på yrkeshögskola och distans.

Om utbildningen

Så fungerar det att läsa på yrkeshögskola och distans

Du kommer läsa yrkesutbildningen till socialpedagog på distans. Det innebär att upplägget ser lite annorlunda ut än om du läser på plats. Bland annat kommer du:

 • Ha lärarledda lektioner, seminarier och föreläsningar i grupp via webb och lärportal
 • Ha olika samarbeten i tillfälliga arbetsgrupper i vår lärportal 
 • Arbeta självständigt eftersom man läser delar av kurserna på egen hand. Du hittar alla uppgifter i lärportalen och kommer ha tillgång till stöd från en handledare om du vill.
 • Även fast det är en distansutbildning träffas vi fysiskt sex gånger under utbildningen. Dessa träffar kallas för platsträffar.

Utbildningen till socialpedagog läser du på svenska, dock kan en del kurslitteratur, artiklar och forskning vara på engelska.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med  Kriminalvården kompetenscenter HK, Statens Institutionsstyrelse, Connextions Norrbotten, Humana AB FoÖ, region norr med flera.

Goda möjligheter till jobb som socialpedagog

Det är goda möjligheter till arbete som socialpedagog, både på ett och fem års sikt för utbildade behandlingsassistenter och socialpedagoger. Det finns ett behov av att rekrytera socialpedagoger över hela Sverige på grund av:

 • Riktlinjer med utbildningskrav om examen från 2-årig eftergymnasial utbildning på yrkeshögskola eller folkhögskola. 
 • Ökad efterfrågan på vårdplatser. Det innebär att Statens instutitionsstyrelse, SiS, behöver rekrytera mer personal med som är utbildade inom socialpedagogik.

Kurser

Nästa alla kurser i yrkesutbildningen till socialpedagog läser du på distans. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i vilken kurs.

För vem

För att söka yrkeshögskoleutbildning till socialpedadog krävs följande:

 1. Behörighet till Yrkeshögskolan
 2. Godkända betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Teoretiska kurser som finns på fler program

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov. Poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven. 

Läs mer om meritpoäng

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du ha kompetens inom flera områden. Bland annat kommer du veta mer om:

 • Hur din och andras roller inom socialt arbete fungerar.
 • Hur lagstiftning, författningar, riktlinjer och dokumentation inom arbetsområdet ser ut.
 • Hur människors utveckling, socialisation och livsvillkor ser ut. Till exempel hur samband mellan uppväxtmiljö och socialt utanförskap hänger ihop.
 • Hur mångkulturella perspektiv spelar in i det sociala arbetet.
 • Hur man arbetar kring psykisk ohälsa, sjukdomar, funktionsnedsättningar, beroendeproblematik, samsjuklighet och kriminalitet.
 • Kommunikation. Hur processer, samtalsmetodik och modeller för konflikthantering kan hjälpa.
 • Hur vårdkedjor inom socialt arbete ser ut och samverkan mellan aktörer.
 • Hur kvalitetskriterier fungerar och hur det området utvecklas.

Yrkestitlar och vad du kan arbeta med

Att arbeta som socialpedagog kan innebära många olika yrkesroller. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

 • Socialpedagog med ansvar för utredning och stödåtgång
 • Drog- och alkoholterapeut
 • Behandlingspedagog
 • Behandlingsassistent
 • Vårdare
 • Boendehandledare

Lön och arbetstider som socialpedagog

Vad du kommer ha för lön som socialpedagog beror lite på var i landet du bor, hur gammal du är samt tidigare erfarenhet. Medellönen för socialpedagog i Sverige 2019 är 30 800 kr. Läs mer lönestatistik på SCB:s hemsida.

Arbetstiderna för socialpedagoger kan variera från arbetsgivare till arbetsgivare. Det är vanligt att arbeta dagtid men det kan även förekomma arbete på kvällstid och helger.

Lernia samverkar med Lapplands lärcentra

Läs mer om vårt samarbete här.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Piteå

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

2 år

Poäng

400

Kurser

Poäng

Kurser

Poäng

 • Examensarbete 25
 • Integrationspedagogiskt socialt arbete med TMO 30
 • LIA 1 40
 • LIA 2 60
 • Låg-affektiva metoder fördjupning 5
 • Missbruk, beroende och samsjuklighet 30
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 30
 • Psykisk ohälsa och antisocial problematik 30
 • Socialisation, utveckling, hälsa och livsvillkor – Individ 35
 • Socialpedagogik, utrednings och behandlingsmetodik 35
 • Socialt arbete – yrke,lagstiftning och värderingar 35
 • Socialt vård- och behandlingsarbete med unga 30
 • Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring 15

Nästa kursstart

2020-09-28

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

2020-02-15 till 2020-09-03

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna