Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 600

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-12.00 och 13.00-16.00)

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Servicetekniker


Det här är en utbildning för dig som vill jobba praktiskt och lösa problem. Det bästa av allt är att du har stor chans att få jobb direkt efter studierna. Förkunskapskraven klarar nästan alla som läst gymnasiet.

Om utbildningen

Som servicetekniker jobbar du med att planera, felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel på drift- och maskinanläggningar, med fokus på mekaniska, hydrauliska och elektriska system.

Den här utbildningen ger dig en bredd som gör att du kan jobba inom flera olika branscher, men vi har ett extra fokus på anläggningar för energiproduktion. Arbetsmarknaden för en servicetekniker är internationell och efterfrågan på din kompetens är stor. Din framtida arbetsplats kan vara på företagets interna underhållsavdelning eller på kunders anläggningar.

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba gränsöverskridande med både teknik och människor. Du är intresserad av att analysera tekniska problem, föreslå förbättringar och förebygga driftstörningar. Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Det är bra om du har goda praktiska färdigheter. Arbetet ställer krav på teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik. Teknikutvecklingen inom framförallt energiproduktion ställer höga krav på att du ska kunna hantera de tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för arbetet.

Lär dig mer om vad en servicetekniker gör.

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:

 

Föreläsningar & Inläsning

Undervisning och lektioner med lärare, både teoretiska och praktiska. Du har också avsatt tid för egna studier och inläsning.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du ställs inför konkreta utmaningar och uppgifter att lösa. I många uppgifter jobbar du i team med några andra studenter, och ni löser case och problem tillsammans. Det är ett roligt och ett realistiskt sätt att jobba på, som kommer likna ditt framtida yrke.

Tekniska verktyg

Med hjälp av vår lärportal har du alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial på nätet.

Uppgifter & Inlämningar

Du besvarar och lämnar in uppgifter som du får av din lärare. En del uppgifter gör du själv och andra gör du tillsammans med flera studenter. Som utvecklare ute i arbetslivet kommer du att arbeta mycket i team, så att redan nu öva upp den förmågan är riktigt användbart.

Hjälp & Handledning

Alla ska klara utbildningen, det är vårt mål och det vi jobbar efter. Du har förstås eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det.

Lärande i arbete – praktik

På praktiken har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Studierna mellan praktikperioderna förbereder dig och lär dig det du behöver veta inför praktiken.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Arbetsmiljö och säkerhet i anläggningar för energiproduktion

Kunskaper om de risker, lagar och bestämmelser som gäller kring arbetsmiljö och säkerhet som är aktuella vid service och underhållsarbete i anläggningar för energiproduktion (även miljöneutrala).

Driftsäkerhet

Genom den här kursen får du förmågan att bedöma och planera optimal driftsäkerhet av en anläggning för energiproduktion. Kursen utvecklar din förmåga att göra miljömässiga bedömningar i service- och underhållsarbete.

Teknisk matematik

Lär dig den matematik som sen tillämpas praktiskt i kommande maskin- och eltekniska kursmoment. Matematiken ger dig en ökad förståelse kring de storheter som tillämpas i energiberäkningar och de ekonomiska kalkyler som man hanterar i miljöarbetet.

Elektriska kraftanläggningar

Lär dig om det elektriska kraftsystemets uppbyggnad och funktion samtidigt som du lär dig mäta och beräkna elektriska storheter vid olika belastningar. Vi läser om uppbyggnad och arbetssätt hos de transformatorstationer, nätstationer och ställverk som används för elnätanslutning.

Internationell servicepolicy med teknisk engelska

Grundläggande kunskaper om internationellt servicearbete med fokus på̊ problemhantering och kundbemötande. Du får viktiga baskunskaper i ämnet internationell kulturell kompetens och en inledande träning i korrekt beteende. Utbildningen motsvarar den som internationella företag erbjuder sin utlandspersonal.

Maskinens konstruktion

Den här kursen handlar om de maskiner som ingår i elektriska produktions- och distributionsanläggningar, deras maskinelement samt de maskinsystem som de ingår i.

Miljöneutral energiproduktion

Vi går igenom anläggningar för miljöneutral energiproduktion som biogas, solcellsteknik, vindkraft, vattenkraft och vågkraft. Kursen ger dig kunskaper om miljöneutral energiomvandling och energiproduktion och hur den sker vid drift av de olika anläggningarna.

Mät-, styr- och reglerteknik

Lär dig om de mät-, styr- och reglersystem som används i anläggningar för miljöneutral energiproduktion och metodererna för styrning och driftövervakning av dessa. Vi går igenom grundläggande mätprinciper för temperatur, nivå och tryck. Du lär dig även att montera och driftsätta automatiska utrustningar bestå̊ende av styr- och reglersystem.

LIA 1 & 2

Under de här kurserna är du ute på ett företag och genomför arbete i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Examensarbete

Som avslutning på studierna gör du ett examensarbete inom ett avgränsat område. Examensarbetet tränar din förmåga i att självständigt och på̊ ett korrekt akademiskt vis genomföra ett projekt.

För vem

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan.

2. Betyg

Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (Svenska A / Svenska som andraspråk A)

Efter utbildningen

Efter utbildningen blir du service- eller underhållstekniker men har goda förutsättningar att utveckla din yrkesroll till exempelvis service- eller underhållschef, projektledare eller konstruktör.


Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Välj kursort

 • Linköping


  • Teknikringen 8
  • Längd: 2 år
  KURSFAKTA KURSFAKTA

  Servicetekniker, Linköping

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  2 år

  Poäng

  Delkurs

  Poäng

  • Arbetsmiljö och säkerhet i anläggningar för energiproduktion 15 poäng
  • Driftsäkerhet 30 poäng
  • Elektriska kraftanläggningar 60 poäng
  • Examensarbete 20 poäng
  • Internationell servicepolicy med teknisk engelska 10 poäng
  • IT-system för diagnostik och övervakning 20 poäng
  • LIA 1, Lärande i arbete 50 poäng
  • Maskinens konstruktion 55 poäng
  • Miljöneutral energiproduktion 50 poäng
  • Mät-, styr- och reglerteknik 25 poäng
  • Teknisk matematik 15 poäng

  Plats

  Teknikringen 8, Linköping

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv.
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande