Yrkeshögskoleutbildning

Servicetekniker inom energiproduktion, Linköping


Det här är en utbildning för dig som vill jobba praktiskt och lösa problem. Det bästa av allt är att du har stor chans att få jobb direkt efter studierna. Förkunskapskraven klarar nästan alla som läst gymnasiet.

Om utbildningen

Som servicetekniker jobbar du med att planera, felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel på drift- och maskinanläggningar, med fokus på mekaniska, hydrauliska och elektriska system.

Bredd som möjliggör jobb i flera branscher

Den här utbildningen ger dig en bredd som gör att du kan jobba inom flera olika branscher, men vi har ett extra fokus på anläggningar för energiproduktion. Arbetsmarknaden för en servicetekniker är internationell och efterfrågan på din kompetens är stor. Din framtida arbetsplats kan vara på företagets interna underhållsavdelning eller på kunders anläggningar.

För dig som vill jobba gränsöverskridande

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba gränsöverskridande med både teknik och människor. Du är intresserad av att analysera tekniska problem, föreslå förbättringar och förebygga driftstörningar. Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Det är bra om du har goda praktiska färdigheter.

Teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik

Arbetet ställer krav på teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik. Teknikutvecklingen inom framförallt energiproduktion ställer höga krav på att du ska kunna hantera de tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för arbetet.

Lär dig mer om vad en servicetekniker gör.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Kunskaper om de risker, lagar och bestämmelser som gäller kring arbetsmiljö och säkerhet som är aktuella vid service och underhållsarbete i anläggningar för energiproduktion (även miljöneutrala).

Genom den här kursen får du förmågan att bedöma och planera optimal driftsäkerhet av en anläggning för energiproduktion. Kursen utvecklar din förmåga att göra miljömässiga bedömningar i service- och underhållsarbete.

Lär dig den matematik som sen tillämpas praktiskt i kommande maskin- och eltekniska kursmoment. Matematiken ger dig en ökad förståelse kring de storheter som tillämpas i energiberäkningar och de ekonomiska kalkyler som man hanterar i miljöarbetet.

Lär dig om det elektriska kraftsystemets uppbyggnad och funktion samtidigt som du lär dig mäta och beräkna elektriska storheter vid olika belastningar. Vi läser om uppbyggnad och arbetssätt hos de transformatorstationer, nätstationer och ställverk som används för elnätanslutning.

Grundläggande kunskaper om internationellt servicearbete med fokus på̊ problemhantering och kundbemötande. Du får viktiga baskunskaper i ämnet internationell kulturell kompetens och en inledande träning i korrekt beteende. Utbildningen motsvarar den som internationella företag erbjuder sin utlandspersonal.

Den här kursen handlar om de maskiner som ingår i elektriska produktions- och distributionsanläggningar, deras maskinelement samt de maskinsystem som de ingår i.

Vi går igenom anläggningar för miljöneutral energiproduktion som biogas, solcellsteknik, vindkraft, vattenkraft och vågkraft. Kursen ger dig kunskaper om miljöneutral energiomvandling och energiproduktion och hur den sker vid drift av de olika anläggningarna.

Lär dig om de mät-, styr- och reglersystem som används i anläggningar för miljöneutral energiproduktion och metodererna för styrning och driftövervakning av dessa. Vi går igenom grundläggande mätprinciper för temperatur, nivå och tryck. Du lär dig även att montera och driftsätta automatiska utrustningar bestå̊ende av styr- och reglersystem.

Under de här kurserna är du ute på ett företag och genomför arbete i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Som avslutning på studierna gör du ett examensarbete inom ett avgränsat område. Examensarbetet tränar din förmåga i att självständigt och på̊ ett korrekt akademiskt vis genomföra ett projekt.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

2. Lägst betyget Godkänd, E eller 3 i följande kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (Svenska A eller Svenska som andraspråk A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 1 (Matematik A)
 • Matematik 2 (Matematik B)

Passar du som Servicetekniker?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Tycker du om elektonik?

Fråga 5 av 9

Tror du att du skulle trivas som chef?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Efter utbildningen

Efter utbildningen blir du service- eller underhållstekniker men har goda förutsättningar att utveckla din yrkesroll till exempelvis service- eller underhållschef, projektledare eller konstruktör.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Teknikringen 8, Linköping

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

2 år

Poäng

400

Kurs

Poäng

 • Arbetsmiljö och säkerhet i anläggningar för energiproduktion 15 poäng
 • Driftsäkerhet 30 poäng
 • Elektriska kraftanläggningar 60 poäng
 • Examensarbete 20 poäng
 • Internationell servicepolicy med teknisk engelska 10 poäng
 • IT-system för diagnostik och övervakning 20 poäng
 • LIA 1, Lärande i arbete 50 poäng
 • LIA 2, Lärande i arbete 50 poäng
 • Maskinens konstruktion 55 poäng
 • Miljöneutral energiproduktion 50 poäng
 • Mät-, styr- och reglerteknik 25 poäng
 • Teknisk matematik 15 poäng

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

2018-02-15 till 2018-09-15

Bra att veta

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv.
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN.
 • Välkommen på öppet hus! Besök oss den 8 eller 24 maj mellan kl. 15.00-19.00 på Teknikringen 8 (Mjärdevi) i Linköping. Vi informerar om våra YH-utbildningar kl. 17.30.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna