Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 600

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-16.00)

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Servicetekniker - förnybar energi


Det här är en utbildning för dig som vill jobba praktiskt och lösa problem. Det bästa av allt är att du har stor chans att få jobb direkt efter studierna. Förkunskapskraven klarar nästan alla som läst gymnasiet.

Om utbildningen

Som servicetekniker jobbar du med att planera, felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel på drift- och maskinanläggningar, med fokus på mekaniska, hydrauliska och elektriska system.

Bredd som möjliggör jobb i flera branscher

Den här utbildningen ger dig en bredd som gör att du kan jobba inom flera olika branscher, men vi har ett extra fokus på anläggningar för energiproduktion. Arbetsmarknaden för en servicetekniker är internationell och efterfrågan på din kompetens är stor. Din framtida arbetsplats kan vara på företagets interna underhållsavdelning eller på kunders anläggningar.

För dig som vill jobba gränsöverskridande

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba gränsöverskridande med både teknik och människor. Du är intresserad av att analysera tekniska problem, föreslå förbättringar och förebygga driftstörningar. Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Det är bra om du har goda praktiska färdigheter.

Teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik

Arbetet ställer krav på teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik. Teknikutvecklingen inom framförallt energiproduktion ställer höga krav på att du ska kunna hantera de tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för arbetet.

Fokus på den mer regionala energiproduktionen och GWO-certifiering

Utbildningen har fokus på den mer regionala energiproduktionen för vind- och vattenkraft och innehåller GWO-certifiering. GWO-certifieringen är en säkerhetsutbildning inom vindkraft som är framtagen av Global Wind Organization (GWO). GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner som har som syfte att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin.

GWO-certifieringen innehåller:

 • Första hjälpen (2 dagar)
 • Brandskydd (halvdag)
 • Ergonomi (halvdag)
 • Grundläggande fallskydd (1 dag)
 • Evakuering och räddning (1 dag)
Lär dig mer om vad en servicetekniker jobbar med.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Lär dig om det elektriska kraftsystemets uppbyggnad och funktion samtidigt som du lär dig mäta och beräkna elektriska storheter vid olika belastningar. Vi läser om uppbyggnad och arbetssätt hos de transformatorstationer, nätstationer och ställverk som används för elnätanslutning.

Som avslutning på studierna gör du ett examensarbete inom ett avgränsat område. Examensarbetet tränar din förmåga i att självständigt och på̊ ett korrekt akademiskt vis genomföra ett projekt.

Under de här kurserna är du ute på ett företag och genomför arbete i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Den här kursen handlar om de maskiner som ingår i elektriska produktions- och distributionsanläggningar, deras maskinelement samt de maskinsystem som de ingår i.

Lär dig den matematik som sen tillämpas praktiskt i kommande maskin- och eltekniska kursmoment. Matematiken ger dig en ökad förståelse kring de storheter som tillämpas i energiberäkningar och de ekonomiska kalkyler som man hanterar i miljöarbetet.

Lär dig om biogasanläggningarnas uppbyggnad och konstruktion samt arbetssättet hos de system och komponenter som ingår. 

Här får du lära dig om de olika energianläggningarnas uppbyggnad och arbetssätt samt dess huvudkomponenter och deras uppgiftervid drift av de olika anläggningarna. Dessutom får du veta mer om anläggningar för förnybara energikällor såsom Biogas, solcellsteknik, vindkraft, vattenkraft och anläggningar för fordonsdrift. 

En kurs om att identifiera, förstå och hantera olika kunders förväntningar.

Vi tittar på mätprinciper för temperatur, nivå och tryck och hur man bör använda mät-, styr och reglersystem för dessa. 

Vi går igenom uppbyggnad, konstruktion och funktion hos vindkraftverk och vattenkraftstationer inklusive deras huvudkomponenter. Dessutom går vi in på rutiner och metoder för service och underhåll av vindkraftverken - och vattenkraftstationernas huvudkomponenterområdet.

För vem

1. Behörighet till yrkeshögskolan

2. Lägst betyget Godkänd, E eller 3 i följande kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (Svenska A eller Svenska som andraspråk A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 1 (Matematik A)
 • Matematik 2 (Matematik B)

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven.

Passar du som servicetekniker?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Tycker du om elektonik?

Fråga 5 av 9

Tror du att du skulle trivas som chef?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Efter utbildningen

Efter utbildningen blir du service- eller underhållstekniker men har goda förutsättningar att utveckla din yrkesroll till exempelvis service- eller underhållschef, projektledare eller konstruktör.


Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Välj kursort

 • Piteå


  • Hamngatan 40
  • Nästa kursstart: Augusti 2018
  • Längd: 2 år
  KURSFAKTA

  Servicetekniker - förnybar energi, Piteå

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  2 år

  Delkurs

  Poäng

  • Arbetsmiljö och säkerhet i anläggningar för biogasproduktion 15
  • Drift och underhållsplanering 30
  • Elektriska anläggningar 55
  • Examensarbete 20
  • IT-system för diagnostik och övervakning 20
  • LIA 1, Service, drift och underhåll 50
  • LIA 2 Specialiserad kunskap i service, drift och underhåll 50
  • Maskinsystem 50
  • Teknisk matematik med inriktning hållbar kalkylering 15
  • Vindkraftssystem och vattenkraftsanläggningar 25
  • Biogasanläggningar 15
  • Introduktion till förnybara energisystem 20
  • Kundrelationer och servicepolicy 10
  • Styrning och driftövervakning under energiproduktion 25

  Plats

  Hamngatan 40 , Piteå

  Nästa kursstart

  Augusti 2018

  Ansökningsperiod

  2018-02-15 till 2018-05-15

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna