Yrkeshögskoleutbildning

Programmerare för robot och automatiserade system, Distans Göteborg


Under ett år förbereds du för att jobba med programmering av robotar och automatiserade system. Du får en unik och efterfrågad kompetens inom branschen vilket också ger dig möjlighet att utvecklas i din karriär.

Om utbildningen

Som programmerare för robotar och automatiserade system utvecklar du ny kod och instruktioner i olika programmeringsspråk som används inom automation. Samtidigt diagnostiserar och åtgärdar du fel. Du skapar löpande dokumentation av en maskinell processmiljö ur ett programmeringsperspektiv och framförallt  jobbar du med att programmerar robotar.

Minst två års arbetslivserfarenhet

Utbildningen är för dig som har grundläggande kunskaper inom el och minst två års arbetslivserfarenhet från el, elektronik eller industriell underhåll- eller processövervakning. För dig som saknar dokumenterade förkunskaper kan vi erbjuda validering av kunskaper som du skaffat dig på annat sätt.

Distans från Göteborg

Utbildningen sker på distans från Göteborg och kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Varje termin träffas utbildare och studerande tre gånger på plats i Hisings Backa. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du själv.

Lär dig mer om vad en robot-programmerare gör.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Grunderna i programmering; programmeringslogik, datatyper, satsuppbyggnad och villkorssatser. Vi tittar på programmeringssätt enligt IEC-61131-3 standard; strukturerad text, funktionsblock, ladder, sekvensblock, instruktionslista. Vi går kort igenom de vanligaste programmeringsspråken i automationsgenren.

Vi behandlar räknare, pekare, regulatorer, minneshantering, filhantering och statushantering och du får sedan testa dessa på olika sätt. Du lär dig även olika begrepp inom motiontekniken såsom servomotor, stegmotor, PWM, pulståg, NC och CNC. Du får även programmera en servoapplikation med olika funktioner.

Lär dig grunderna i programkonstruktion, hur man lägger upp funktioner och strukturer för olika processer och når olika mål. Vi läser om källkod, kompilator, maskinkod samt menyer, konfiguration, inställningar, simulering och visualisering. Projekt i olika system med olika programmeringssätt där du felsöker, diagnostiserar och bygger konstanter, variabler och persistent data.

Den här kursen handlar om de olika delarna inom robottekniken; programmering, konfiguration, kommunikation, handhavande av robotpendant, manuell körning. Kursen varvar teori med praktiskt användande.

Human Machine Interface är gränssnittet mellan maskin och människa och vi pratar om vikten av att ett sådant gränssnitt är lättförståeligt och funktionellt. Du implementerar ett styrsystem mot en touchpanel och får visa hur du bygger upp ett gränssnitt med knappar, texter, recepthantering, operatörsinloggning, attribut, kopplingar och macron.

Vi fokuserar på hur man planerar och implementerar styrsystem i olika applikationer, vilken typ av utrustning som är lämplig till just en specifik funktion och vad som är mest kostnadseffektivt. Ett antal faktorer kan vara betydande då man behöver automatisera en befintlig produktion eller bygga upp den från start med hög automationsnivå. Dessutom förståelse av takt-tid, produktionsflöden, och mer.

Lär dig använda minst en form av Säkerhets-PLC - ett sätt att hantera säkerhet i maskinell miljö. Lär dig att programmera ett enklare system med basfunktioner som tillämpas i maskinell miljö och konstruera en säkerhetskrets med olika villkor och händelser.

Vi går igenom hur ett PLC fungerar och vilka som finns på marknaden. Vi tittar på hur systemen fungerar med olika moduler och installationsteknik och du lär dig hur man kopplar in olika hårdvaror. Dessutom olika kommunikationssätt, typer och dialekter på marknaden. Vi behandlar fältbussystem och hur de fungerar på en djupare nivå. Slutligen lite begrepp som digitala signaler, pulser, analoga signaler och deras användningsområden.

Du är ute på ett företag och genomför programmering i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Kursen går igenom olika sätt att skapa dokumentation. Man kommer att tillämpa IO-listor, Funktionsbeskrivning i text och blockform, FMEA, kommentarer i program och handhavande instruktioner.

Kursens syfte är att du ska få möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du fått under utbildningen. Examensarbetet ger dig möjligheten att självständigt redogöra för de kunskaper och färdigheter du fått genom att du författar en sammanhållen text och sedan presenterar ditt arbete. Du kommer även att utveckla din förmåga till att kritiskt granska och diskutera arbetet. Målet med kursen är att du ska kunna arbeta självständigt enligt en projektstruktur med bakgrund, probleminventering, mål, avgränsningar, tid- och resursplaner, aktivitetslistor samt uppföljning som utmynnar i en examensrapport.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet till yrkeshögskolan

2. Godkända betyg i följande gymnasiekurser:

 • Ellära 1 och 2, 100p, finns i Teknikprogrammet
 • Industritekniska processer 1, 100p, kurs ur Teknikprogrammet
 • Matematik 2, 100 p, kurs ur El- och energiprogrammet
 • Elkraftteknik, 100p, kurs ur VVS- och fastighetsprogrammet
 • Elmätteknik 1, 100p, kurs ur VVS- och fastighetsprogrammet
 • Matematik 2a, 100p, kurs ur VVS- och fastighetsprogrammet
 • Matematik 2, 100p
 • Praktisk Ellära

Urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så görs det ett urval som baseras på ett par olika faktorer: matematik, teknik och ellära samt yrkeserfarenhet.

Är du osäker på om dina betyg räcker till, kontakta oss.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som robotprogrammerare, programmerare inom automation eller automationsingenjör. Du har lärt dig de olika programmeringsspråken som används inom automation och hur man diagnostiserar och åtgärdar felkoder. Du kommer att kunna skapa löpande dokumentation av en maskinell processmiljö ur ett programmeringsperspektiv samt programmera robotar för gällande applikationer.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Distans Göteborg

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

1 år

Poäng

215

Delkurs

Poäng

 • Användargränssnitt, HMI 15 poäng
 • Automation applikationer 10 poäng
 • Dokumentation programkonstruktion 10 poäng
 • Konfiguration och programmering av säkerhets PLC 10 poäng
 • LIA, praktisk tillämpning av programmering 40 poäng
 • PLC hårdvara, fältbussar och signalhantering 20 poäng
 • Programkonstruktion och programmeringens verktyg 15 poäng
 • Programmering bas 30 poäng
 • Programmering funktion och servo/motion 20 poäng
 • Programmering robot 30 poäng
 • Examensarbete 15 poäng

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Bra att veta

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN
 • Obligatoriska träffar i Göteborg 3 gånger/termin.

Ansökan


Ansök direkt

Ansökan görs via ett system där du kan söka till flera av våra utbildningar samtidigt. Starta gärna din ansökan nu och gör klart den om några dagar, när du hittat alla betyg och andra dokument du ska skicka in!

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna