Yrkeshögskoleutbildning

Reläskyddsspecialist, Distans Västerås


Gillar du elteknik och vill hitta ett nytt yrke? Då är det kanske reläskyddsspecialist du ska bli! Det svenska elnätet håller på att förnyas och just reläskyddsspecialister kommer vara en av de viktigaste rollerna i det arbetet.

Om utbildningen

Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det hjälper till att minska ett områdes påverkan när ett fel uppstår, så att så få hushåll som möjligt inte förlorar tillgången på el. Det svenska elnätet håller på att förnyas och reläskyddsspecialister kommer bli extra efterfrågade.

Perfekt för dig som vill komma rakt in i elkraftsbranschen

Utbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande och vill komma rakt in i elkraftsbranschen. Utbildningen sker på distans med träffar Västerås. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har gemensamma, obligatoriska träffar under utbildningen. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du som studerar.

Företagen är med och bestämmer

Hela utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen. Du kan vara helt säker på att du lär dig det du behöver och dina chanser att få jobb efter examen är riktigt bra! I den här utbildningen samarbetar vi med många av de största aktörerna i branschen såsom E.ON Elnät Sverige AB, Enercon, TJ Assidas Consulting, Eitech, Programma (Meggers), Infratek, Duscon och Schneider electric m.fl.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Grundläggande kunskaper om reläskyddens användning och utveckling från elektromekanik till dagens sofistikerade system. Du lär dig också grunden om elnätskontroll, övervakningssystem och de olika typer av mätgivare som används för att mäta olika ström, spänning, frekvens, effekt mm.

Lär dig om elnätens uppbyggnad med fokus på spänningsnivåer, övervakningssystem och ägarestrukturer. Vi tar upp kraven på driftsäkerhet och samordning av åtgärder vid avbrottshantering. Dessutom lär du dig om lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som är aktuella för system och verksamheter.

Behandlar kontrollsystem och kontrollanläggningar som automatiskt kopplar bort felaktiga apparater innan fel uppstår. Vi tar upp signalhanteringen mellan de anläggningsdelar som ska skyddas och kontrollanläggningen. Vi tittar på hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning, som håller igång elkraftnätens kontroll och om övervakningssystem, under störningar eller strömavbrott.

Lär dig att utföra provning och underhållsprovning av olika typer av reläskydd och IED:er. Dessutom lär du dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och IED:er ingår.

I den här kursen pratar vi om hur moderna IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd används för att skydda olika typer av skyddsobjekt. Kursen lär dig att använda datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar.

Lär dig om hur moderna IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd mäter ström och spänning. Vi pratar även om vilken funktion som reläskyddet har att skydda. Kursen lär dig att använda datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar.

Kursen fokuserar helt på "Smarta Elnät", samlingsnamnet på den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Vi pratar även om vad som ligger bakom den snabba teknikutvecklingen inom området.

Du är ute på ett företag och genomför arbete i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Syftet med examensarbetet är att du ska få möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du fått under utbildningen. Examensarbetet ska ge dig möjlighet att självständigt tillämpa de kunskaper och färdigheter du fått under arbetet, att kunna författa en sammanhållen text samt kunna presentera arbetet. Du kommer dessutom utveckla din förmåga att kritiskt granska och diskutera ditt arbete.

I denna kurs får du kompetenser inom överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Du ska bland annat kunna använda aktuella överföringsprotokoll och överföringsmedia som används för att knyta ihop kraftsystemet olika enheter. Du kommer att arbeta med till exempel standarder för kommunikation i kraftanläggningar, ethernet, SCADA/ HMI, GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), SNTP (för synkronisering av tiden) samt GSSE (Generic Substation Status Event).

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

2. Yrkesexamen (slutbetyg eller motsvarande) från El- och energiprogrammet eller motsvarande utbildning med godkända kurser i:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (Svenska A eller Svenska som andraspråk A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 1 (Matematik A)
 • Matematik 2 (Matematik B) eller Elkraftteknik (Elkompetens A + B) & Praktisk ellära (Ellära A + Växelström trefas + Elkvalitet)

Arbetslivserfarenhet eller högre studier

Ifall du har arbetslivserfarenhet från elarbete inom eldistribution eller industri på heltid i minst 2 månader eller motsvarande kunskaper från högre studier kan du vara behörig till utbildningen.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven.

Passar du som Reläskyddsspecialist?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Tycker du om elektonik?

Fråga 5 av 9

Tror du att du skulle trivas som chef?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du ha yrkesroller såsom reläskyddstekniker, relätekniker, kontrollrumstekniker, stationsingenjör eller idrifttagare/provare. Du har lärt dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och Intelligent Electronic Device (IED:er) ingår, utföra programmering, inställningar, provning samt inkoppling och montering av olika typer av reläskydd och IED:er.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Distans Västerås

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

1 år

Poäng

200

Kurs

Poäng

 • Elnätens kontrollsystem 30 poäng
 • Elnätens uppbyggnad 15 poäng
 • Kommunikationsystem 15 poäng
 • LIA 40 poäng
 • Provning, underhållsprovning och idrifttagning 20 poäng
 • Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt 30 poäng
 • Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner 30 poäng
 • Reläskyddsteknik – introduktion 10 poäng
 • Smarta Elnät 10 poäng
 • Examensarbete 15 poäng

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

2018-02-15 till 2018-09-15

Bra att veta

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv.
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna