Yrkeshögskoleutbildning

Certifierad produktionstekniker, Distans Trollhättan


Gillar du teknik och problemlösning och vill ha ett spännande jobb? Då har vi två perfekta distansutbildningar för dig som har jobbat lite inom industriell produktion och som vill utveckla dig inom området.

Om utbildningen

Du jobbar med att effektivisera produktionsprocessen i den moderna industrin och är delaktig i alla delar av produktionen - du genomför, förbättrar och mäter effekten. Din utmaning blir att från konstruktion skapa en färdig produkt. 

Kom direkt ut i jobb

Utbildningen leder dig rakt ut i jobb på̊ något av alla de företag som efterfrågar fler produktionstekniker. Därför har vi tillsammans med företagen tagit fram två utbildningar för dig som redan har yrkeserfarenhet från industriell produktion och vill ta steget mot en ny roll. Dessutom blir du certifierad!

Praktik

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under två praktikperioder på totalt 25 veckor omsätter du dina kunskaper i praktiken. På företaget får du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen.

Två olika varianter

Vi erbjuder två olika varianter av denna utbildning. Båda kräver yrkeserfarenhet från industriell produktion. Läs mer om de olika utbildningarna nedan.

Få kunskaper inom olika arbetsmetoder som används för industriell produktion och lär dig genomföra bland annat klockstudier och prestationsbedömningar. Du lär dig även om LEAN-verktyg, simuleringsverktyg och får en inblick i projektarbete.

Utbildningen riktar sig till dig med lite kortare arbetslivserfarenhet, du jobbar eller har jobbat inom industriell produktion, montering eller bearbetning och vill nu vidareutveckla dig. Du gillar att jobba i team eller leda dem. Du löser problem och fokuserar på allt från effektiviseringar av maskiner och processer, till nya arbetssätt för personalen. Nära en tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Om du har minst två års erfarenhet från industriell produktion är den här utbildningen perfekt. Du läser två terminer på distans med fysiska träffar i Västervik.

Du får kunskaper inom olika arbetsmetoder som används för industriell produktion samt lär dig att genomföra klockstudier och prestationsbedömningar. Lär dig om LEAN-verktyg och simuleringsverktyg och få en inblick i projektarbete. Utbildningen sker på distans via webbnarium och kombineras med teoretiska kurser med praktiska inslag. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Västervik. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Lär dig mer om vad en produktionstekniker gör.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen lär dig det du behöver för att kunna jobba som produktionstekniker. Kurserna som ingår i utbildningen presenteras nedan.

Här får du lära dig hur man skriver en bra arbetsinstruktion och utveckla dina kunskaper i pedagogik, terminologi, bildredigering, målsättningar och framtagning av produktionsunderlag för operatörer och montörer. Du lär dig även att arbeta med digital programvara (Casat) för att framställa arbetsinstruktioner och får insikt i användningsområde för man-maskinschema. Kursens mål är att utveckla din förmåga att skapa arbetsinstruktioner som uppfyller kraven för standardiserat arbete.

Vi går igenom grundläggande kunskaper om beredning och balansering av produktionsprocesser och du får lära dig mer om beredning av produkter som ska serietillverkas. Vi går igenom hur man beräknar vinsten av en om-balansering. Målet med kursen är att du ska utveckla färdigheter och kompetenser i att utföra och utvärdera beredning och balansera produktionsprocesser.

I examensarbete får du möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du fått under utbildningen. Examensarbetet ger dig möjlighet att självständigt få använda dina kunskaper och färdigheter, författa en sammanhållen text och sedan presentera ett arbete.

En viktig del av examensarbetet är att du ska lära dig att kritiskt granska och diskutera ditt arbete. Målet med kursen är att du kunna arbeta självständigt enligt en projektstruktur med bakgrund, probleminventering, mål, avgränsningar, tid- och resursplaner, aktivitetslistor samt en uppföljning som utmynnar i en examensrapport.

Här får du en introduktion till yrket Produktionstekniker och du får en inblick och förståelse för sambanden i delarna inom produktionstekniskt arbete. Grundläggande kunskaper inom produktionsekonomi där ekonomiska nyckeltal gås igenom och sambandet mellan vinst, kostnader och lönsamhet förklaras. Målet med kursen är du ska lära dig hur man tar fram underlag och beräknar produktionskalkyler.

Lär dig mer om syftet och vikten av tidsunderlag för en produktionsprocess. Vi tittar på hur man på ett objektivt och korrekt sätt jobbar med arbetsmetoder genom att använda ett så kallat elementartidssystem. Du lär dig att beskriva metoden på ett konkret sätt och hur du analyserar den med hjälp av så kallad Sekvensbaserad aktivitets och metodanalys (SAM).

Med hjälp av frekvensstudier lär du dig sedan att analysera hur lång tid störningar tar samt hur problemen ska åtgärdas för största möjliga utfall av förbättringsarbete. Efter genomfört förbättringsarbete kan du sedan genomför en ny frekvensstudie för att verifiera utfallet. Målet med kursen är att du ska klara en certifiering i SAM enligt MTM-föreningens riktlinjer och lära dig hur du utför frekvensstudier.

Här du utveckla dina kunskaper om vad som händer med komplexiteten i en produktion när man gör produkten kundorderstyrd. Lär dig vilka problem kundorderstyrning skapar och hur förbättringsarbete, balansering och arbetsinstruktioner påverkas. Dessutom hur man kan lägga till kundorderstyrda optioner till en produkt och därigenom få en större mix på en monteringsprocess. I nästa steg ger kursen kunskaper om varför ändringsorderhantering är en viktig del i modern produktion. Målet med kursen är att du ska förstå kundorderstyrning samt hur man systematiskt och kvalitetssäkert hanterar en ändringsorder.

Lär dig mer om vilka leanverktyg som finns tillgängliga och hur de fungerar, till exempel hur man använder leanverktygen i en simulerad produktion för att konkret kunna se vad de får för effekter. Du får utvecklade kunskaper om 5S, värdeflödesanalys, visuell styrning, FMEA-metoden och Poka Yoke.

Vi går igenom vad SMED (Single Minute Exchange of Dies, en nio minuters byte av verktyg) är, när det används samt hur man utför ställtidseffektivisering på en monteringslina eller tillverkningsenhet. Målet med kursen är att du ska kunna identifiera var de mest kritiska momenten finns vid en montering, vad det får för konsekvenser om man gör fel samt hur man använder verktyget SMED.

I utbildningens praktik (LIA, lärande i arbete) får du möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter du fått från tidigare kurser. På praktiken får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur arbetet som produktionstekniker eller beredare ser ut i verkligheten. Kursen ger dig även kunskaper om de branschrelaterade programvaror och verktyg som produktionstekniker använder på företagen.

Du lär dig hur projektledning tillämpas och fungerar i arbetslivet med målet att du ska få färdigheter i att självständigt välja och använda olika produktionstekniska verktyg för att lösa sammansatta problem i en verklig miljö.

I kursen om metodförbättringar lär du dig att säkerställa hur du ständigt kan förbättrar dig och hur du kan beräkna vinsten av en förbättring. Lär dig att arbeta enligt metoden Planera, Genomföra, Studera, Agera (PGSA).

I nästa steg går vi igenom vad en störningsrapportering är samt hur man arbetar med utdata från den. Som avslutning behandlar vi hur produktens konstruktion påverkar monteringsmöjligheten samt om hur man hittar alternativa konstruktioner och arbetar med DFA som verktyg. Målet med kursen är att kunna jobba med verktyg inom ständiga förbättringar och på så sätt få kompetens att driva metodförbättringsprojekt.

Vi går igenom vad som krävs för att bli en bra projektledare och hur man skapar en väl fungerande grupp på en arbetsplats. Du får lära dig mer om hur man jobbar med lagarbete och förbättringsarbete i industrin idag och vilka de vanligaste projektverktygen och deras användningsområden är. Syftet med kursen är att du ska lära dig att leda projekt samt använda verktyg avsedda för projektledning.

I Ritningsförståelse och CAD-orientering lär du dig om ritningsläsning, toleransförståelse och Cadbaserad konstruktion, samt hur komplexiteten i ett modernt konstruktionsunderlag kan se ut. Målet är är att du ska förstå hur man arbetar med digitala ritningsunderlag, hur du tyder dessa och lär dig att läsa ritningar.

Lär dig om vilken effekt användandet av olika förändringsverktyg får på ett produktionsflöde och det ekonomiska utfallet av att ha ett taktat flöde, drivna monteringslinor, förmontering, kittning och en varierad prestationsfaktor.

Du lär dig varför man simulerar en produktion, hur man gör och vad får man ut av det. Dessutom utvecklar du kunskaper i att simulera produktioner i FACTS eller ett annat lämpligt simuleringsverktyg. Syftet med kursen är att du ska kunna använda lämplig programvara för att simulera produktionsflöden och efter det kunna föreslå förbättringar.

Här lär du dig vad en produktionsteknikers viktigaste arbetsuppgifter är, hur du analyserar värdet av den egna insatsen som produktionstekniker och hur du systematiskt lägger upp, prioriterar och värderar de olika insatserna som krävs. Vi tar även upp arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagen samt vikten av ergonomi och hur den kan förbättras på en monteringslina eller arbetsplats.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

2. Godkända betyg i följande gymnasiekurser:

  • Matematik 2, 100 p (finns i flera gymnasieprogram)
  • Produktionskunskap 2, 100 p (ingår i Industritekniska programmet)
  • Matematik 2a, 100 p (ingår i Industritekniska programmet)

Arbetslivserfarenhet

Du kan även få gå utbildningen om du har arbetslivserfarenhet från industriell produktion i minst sex månader på heltid.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kan du behöva göra ett intagningsprov för att komma in. Urvalet består av ett skriftliga prov framtaget av branschorganisationer inom industriell produktion.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som produktionstekniker, produktionsledare eller processingenjör. Du kommer att ha kunskaper inom olika arbetsmetoder som används för industriell produktion samt kunna genomföra klockstudier och prestationsbedömningar. Du har kunskap om lean-verktyg, simuleringsverktyg och projektledning.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Distans Trollhättan

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

1,5 år

Poäng

300

Arbetsinstruktioner, 15 poäng Beredning och balansering grunder, 15 poäng Examensarbete, 15 poäng Introduktion i yrket och produktionsekonomi, 10 poäng Klockstudier, frekvensstudier och SAM, 20 poäng Kundorderstyrning och ändringsorderhantering, 10 poäng LEAN-Verktygslåda och SMED, 25 poäng LIA- Tillämpad produktionsteknik, 45 poäng Metodförbättringar och Ständiga förbättringar, PSGA/DFA, 15 poäng Projektledning, 10 poäng Ritningsförståelse och CAD orientering, 15 poäng Simulering och balansering fördjupning, 20 poäng Värdeskapande produktionstekniskt arbete och Ergonomi,15 poäng

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Ansökan


Ansök direkt

Ansökan görs via ett system där du kan söka till flera av våra utbildningar samtidigt. Starta gärna din ansökan nu och gör klart den om några dagar, när du hittat alla betyg och andra dokument du ska skicka in!

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna