Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 650

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-15.00)

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Processtekniker inom pappers- och massaindustrin


Som processtekniker har du en central roll i att hitta optimeringsmöjligheter och att säkra kvaliteten inom en av Sveriges stora industrigrenar. Du läser helt på distans och väljer själv när och hur mycket du vill studera.

Om utbildningen

Processteknikern säkerställer kvalitet i produktionen, minimerar driftstörningar och kommer med ständiga förbättringar för att öka lönsamheten vid produktion av papper och massa. I yrkesrollen behöver du förstå både produkter och processer samt ha en förmåga att bidra till utveckling. Även miljöfrågor inom yrket blir allt mer aktuella och det är därför en fördel om du har ett miljöintresse. 

Huvuduppgiften är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess

En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess från pappersmassa till färdig produkt, pappret. Det kan tillexempel handla om att kontrollera flödeshastigheter, papprets fuktighet och temperatur. All kontroll sker från kontrollrum där varje delmoment i processen övervakas. Om något problem uppstår i tillverkningsprocessen är det du som tekniker som justerar i processen.

Du läser helt på distans

Utbildningen bedrivs helt på distans via webbinarium och genom en e-plattform. Du ansvarar själv för din studietid men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Föreläsningar kombineras med enskilda arbeten, teoretiska kurser, grupparbeten och praktiska inslag.

Behörighetskurs för dig som saknar kurser

Om du saknar vissa av de kurser du behöver ha läst för att komma in på utbildningen kan du gå en behörighetsgivande förutbildning (BFU) hos oss

Lars-Åke berättar om branschen och vi följer med på en dag på Södra Cell massabruk.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Utbildningens innehåll är framtagen med hjälp av företagen i branschen.

Du får en grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet inom branschen. Du blir förberedd på både din LIA-period och att senare kunna bidra i utvecklingen av säkerhet på arbetsplatsen.

Du får en introduktion till olika typer av utrustning som används inom branschen och förståelse för vilken teknisk utrustning du kommer arbeta med.

I kursen får du lära dig mer om dokumentationer i yrkesrollen som processtekniker. Du lär dig även hur du utför instrumenttekniska tillämpningar.

I slutet av utbildningen utför du ett examensarbete inom ett avgränsat område. Du tränar din förmåga i att självständigt och akademiskt genomföra ett projekt.

Du får en introduktion till skogsindustrin samt produktionsflöden inom branschen.

I den här kursen får du kunskaper om vilka LEAN-verktyg som finns tillgängliga och hur de fungerar och används inom pappers-och massabranschen.

I LIA, lärande i arbete, får du en chans att tillämpa de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du fått i tidigare kurser. Du är ute på en arbetsplats och får chans att testa på att arbeta som processtekniker i skarpt läge.

Här får du en introduktion till de beräkningar som görs i yrkesrollen. Du ska kunna använda excel som arbetsredskap och ha förståelse för statistiska begrepp, formler, enhetomvandlingar, beräkningar och centrala medelvärdes- och spridningsmått.

Information om hur skogs-, pappers-, och massaindustrin har utvecklats och påverkat samhälle och miljö. Du får en förståelse för industrins påverkan på omgivningen samt vilka miljö- och kvalitetssystem som används.

Du lär dig mätteknik i de tre delarna tryck och temperatur, flöde, densitet och nivåmätning samt PH, konduktivitet och fukt.

Vi tar upp personligt ledarskap, gruppdynamik och kommunikation med målet att du ska kunna samverka i arbetsgrupper.

Du får förståelse för processer inom industriell tillverkning av massa, papper och kartong samt kemiska och fysikaliska förlopp i processen.

Hur underhållsarbetet för maskiner och utrustningar fungerar inom branschen.

Vi fokuserar på hur processtekniska mätresultat behandlas och används för att styra och reglera processen. Du lär dig även att använda automatiseringsmoduler.

Du lär dig engelska uttryck typiska för en processtekniker.

Här diskuterar vi tillämpad ellära, tillämpad fysik och tillämpad matematik. Du får en förståelse för tillämpad ellära såsom generatorer, signalbehandling, växelström och transformering. 

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet till yrkeshögskolan

2. Lägst betyget Godkänd, E eller 3 i följande kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (Svenska A eller Svenska som andraspråk A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 1 (Matematik A)
 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Industritekniska processer 1, Produktionsutrustning 1 eller Avhjälpande underhåll 1 och 2

Arbetslivserfarenhet eller högre studier

Ifall du har arbetslivserfarenhet från industriell produktion motsvarande 1 år heltid eller motsvarande kunskaper från högre studier kan du vara behörig till utbildningen.

Saknar du Industritekniska processer 1, Produktionsutrustning 1 eller Avhjälpande underhåll 1 och 2?

Vi erbjuder nu ett begränsat antal platser på en behörighetsgivande förutbildning (BFU) i produktionsutrustning. Kursen går på distans och ger dig de kunskaper som du behöver för att vara redo för utbildningen till Processtekniker inom papper- och massaindustrin. Om du fixar BFU är du dessutom garanterad en plats till höstens start.

Utbildningen går på distans och när du går den är du berättigad till studiestöd från CSN.

För att anmäla till BFU behöver du först skicka in din ansökan till Processtekniker inom papper- och massaindustrin. När vi har behandlat din ansökan så skickar vi ut ett meddelande till dig med mer information och möjlighet att anmäla dig till BFU.

Passar du som Processtekniker inom pappers- och massaindustrin?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Tycker du om elektronik?

Fråga 5 av 9

Tycker du om att ha kontroll över det som händer?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper om svensk pappers-och cellulosaindustri samt utvecklingen inom området. Du kommer ha kompetens att arbeta självständigt som processtekniker/operatör inom pappers- och massaindustrin och förstå och förbättra processer ur ett lönsamhets- och miljöperspektiv.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Välj kursort

 • Distans Stockholm Liljeholmen


  • Längd: 2 år
  KURSFAKTA

  Processtekniker inom pappers- och massaindustrin, Distans Stockholm Liljeholmen

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  2 år

  Poäng

  Arbetsmiljö och säkerhet, 15p Branschens anläggningar och maskiner, 15p Dokumentation av system och instrumenttekniska tillämpningar, 15p Examensarbete, 25p Introduktionskurs pappers- och massaindustrin, 10p Kvalitetsarbete och optimering inom produktion, LEAN, 25p LIA, 100p Matematik och statistik, Excel som arbetsredskap, 15p Miljö och kvalitet, 25p Mätteknik, 45p Personligt och gruppledarskap, förberedelse för skiftarbete, 10p Processer inom papper- och massatillverkning, 25p Service och underhåll, 15p Styr- regler- och automationsteknik, 30p Teknik på engelska, 5p Tillämpningar: Ellära, fysik och matematik, 25p

  Plats

  Distans Stockholm Liljeholmen

  Ansökningsperiod

  2018-02-15 till 2018-09-20

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN.
  • Kurslitteratur och kostnader för resor och uppehälle i samband med våra träffar betalas av den studerande själv.
  • Utbildningen har 1 platsträff i Stockholm Liljeholmen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna