Yrkeshögskoleutbildning

Medicinsk sekreterare, Halvdistans Luleå-Visby-Östersund


Är du intresserad av att arbeta med att administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Då kan vår utbildning vara helt rätt för dig.

Om utbildningen

Utbildningen till medicinsk sekreterare passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Utbildning på halvdistans

Utbildningen bedrivs i formen halvdistans med studiegrupper i Visby, Östersund och Luleå. Vi har ett samarbete med respektive kommuns lärcentrum, som även fungerar som utbildningslokal de dagar du måste vara på plats.

Föreläsningar, gruppövningar och praktik

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik (LIA). Eftersom utbildningen sker på halvdistans behöver du vara på plats i skolan cirka fyra till fem dagar i månaden. Undervisningen är starkt kopplat mot de studiegrupper och orter man tillhör. En fjärdedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Utbildningsområden

Under utbildningen kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt, samt om det finns olika delmoment i kursen.

Syftet med kursen är att du ska få verktyg för att förstå arbetet i vården. Du får en bra grund för att utföra en säker dokumentation och lär dig att kritiskt granska olika patientrelaterade arbetsuppgifter.

I den här kursen får du en inblick i miljöarbete och den lagstiftning som gäller för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi tittar på hur man hanterar och förstår arbetsmiljön inom vården utifrån olika perspektiv.

I den här kursen är syftet att ge god insikt om ekonomiprocessen inom offentlig och privat sektor. Målet med kursen är att du ska förstå sjukvårdens finansiering, ekonomiska modeller och begrepp. Ett annat mål är att du ska få verktygen du behöver för att ta fram, bearbeta och presentera statistik på arbetsplatsen.

Du får verktyg för att kunna kommunicera med patienter och andra på engelska, både muntligt och skriftligt. Målet med kursen är att kunna skriva engelska dokument på ett korrekt sätt och enligt skrivregler. Du ska även kunna tala engelska med gott språk i olika arbetssituationer.

Examensarbetet hjälper dig att få en förståelse för hur man kan planera och genomföra projekt med hjälp av olika metoder.

Här får du kunskaper om hälso- och sjukvårdens lagar, författningar och regler som är viktiga i yrkesrollen. Målet är att senare förstå och tillämpa lagar, förordningar och regler i yrket.

Lär dig använda och hantera olika IT-system och IT-program på bästa sätt, samtidigt som du får ett säkerhetstänk kring dessa.

Här är syftet att du ska bli lära dig ett flertal olika programvaror som kan vara relevant för dig i yrket. Vi går igenom de vanligast förekommande programmen för ordbehandling och layout, kalkyl, databas och presentation samt datorns uppbyggnad och personlig ergonomi. 

Bli en ansvarstagande medarbetare utifrån etik, värderingar, bemötande och kommunikation. Kursens huvudsakliga innehåll tar upp verbal och icke verbal kommunikation, den så kallade kommunikationsprocessen. I kursen läggs fokus på individens beteende, hur grupprocesser fungerar och gruppsykologi. Vi tar upp om värderingar, skillnader i individers sätt att fungera i arbetslivet och hur du kan identifiera och hantera arbetslivsrelaterade problem.

Du får olika verktyg för god och säker kommunikation både skriftligt och muntligt. Målet med kursen är att du ska tillgodogöra dig olika språkregler för svenska språket och självständigt kunna använda dessa i arbetet. Du lär dig att uttrycka dig korrekt i olika informationssammahang såväl i muntlig som i skriftlig framställning och hur du kan ansvara för möten och protokollskrivning.

LIA står för lärande i arbete och syftet med praktiken är att du ska få insikt i och förståelse för yrkesrollens vanligaste arbetsuppgifter. Du får en inblick i hur en arbetsplats i hälso- och sjukvården fungerar och utvecklar din förmåga till gott samarbete och bra bemötande.

I LIA, lärande i arbete, 2 får du en fördjupad kunskap om yrkets olika arbetsuppgifter och du får vidareutveckla de kunskaper du fick från LIA1.

I lärande i arbete, LIA, 3 får du fördjupade och specialiserade kunskaper för det yrke du valt. 

Du får olika verktyg för god och säker medicinsk dokumentation både vad gäller språk och utförande samtidigt som du lär dig mer om administration i vården. Vi tar upp språkregler på svenska och i medicinsk terminologi samt hur du självständigt kan använda dessa i arbetet. 

Lär dig mer om hur beslut fattas och verkställs i den offentliga sektorn samtidigt som du får en inblick i kvalitetsutveckling, kvalitetsuppföljning och andra delar som spelar in i det ständiga förbättringsarbetet.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

2. Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G):

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1 och 2 (Svenska eller Svenska som andraspråk A och B)
 • Engelska 5 och 6 (Engelska A och B)
 • Matematik 1 (Matematik A)
 • Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterade datorkunskaperkan vara till exempel en gymnasieexamen eller yrkesexamen sedan 2011 eller följande gymnasiekurser: Information och kommunikation 1 (Information och layout A) eller Datorkunskap (äldre gymnasiekurs). Du kan även bli beviljad behörighet om du har ett intyg från din arbetsgivare som bekräftar att du har arbetat med datorn till vardags.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov, poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven.

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Halvdistans Luleå-Visby-Östersund

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

2 år

Poäng

400

Kurs

Poäng

 • Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 40 poäng
 • Arbetsmiljö 15 poäng
 • Ekonomi och statistik 25 poäng
 • Engelska med medicinsk inriktning 20 poäng
 • Examensarbete 30 poäng
 • Hälso- och sjukvårdens lagar 20 poäng
 • IT som administrativt redskap 35 poäng
 • Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi 20 poäng
 • Kommunikativ svenska 15 poäng
 • LIA 1 30 poäng
 • LIA 2 35 poäng
 • LIA 3 35 poäng
 • Medicinsk dokumentation och terminologi 60 poäng
 • Organisation och verksamhetsutveckling 20 poäng

Nästa kursstart

Augusti 2018

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

2018-02-15 till 2018-04-15

Bra att veta

 • Kurslitteratur och kostnader för resor och uppehälle i samband med våra träffar betalas av den studerande själv
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN
 • Obligatoriska träffar i studiegrupper i Luleå, Östersund eller Visby 4-5 gånger per termin
 • Vi har även yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör som går att läsa på distans från Umeå och Östersund

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna