Yrkeshögskoleutbildning

Medicinsk sekreterare, Halvdistans Östersund


Är du intresserad av att arbeta med att administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Då kan vår utbildning till medicinsk sekreterare vara helt rätt för dig.

Om utbildningen

Ansökan öppnar i februari

Utbildningen till medicinsk sekreterare passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Framtidsutsikter

Tillgången på utbildade medicinska sekreterare förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för medicinska sekreterare och vårdadministratörer.

Utbildning på halvdistans

Utbildningen bedrivs i formen distans med 8 platsträffar i Luleå och Östersund.

Föreläsningar, gruppövningar och praktik

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik (LIA). Eftersom utbildningen sker på halvdistans behöver du vara på plats i skolan cirka fyra till fem dagar i månaden. Undervisningen är starkt kopplat mot de studiegrupper och orter man tillhör. En fjärdedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Utbildningsområden

Under utbildningen kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt, samt om det finns olika delmoment i kursen.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

2. Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G):

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6
 • Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterade datorkunskap kan vara till exempel en gymnasieexamen eller yrkesexamen sedan 2011 eller följande gymnasiekurser: Information och kommunikation 1 (Information och layout A) eller Datorkunskap (äldre gymnasiekurs). Du kan även bli beviljad behörighet om du har ett intyg från din arbetsgivare som bekräftar att du har arbetat med datorn till vardags.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov, poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven.

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom  offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Halvdistans Östersund

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

2 år

Poäng

400

Kurser

Poäng

Kurser

Poäng

 • Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 40 poäng
 • Arbetsmiljö 15 poäng
 • Ekonomi och statistik 25 poäng
 • Engelska med medicinsk inriktning 20 poäng
 • Examensarbete 30 poäng
 • Hälso- och sjukvårdens lagar 20 poäng
 • IT som administrativt redskap 35 poäng
 • Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi 20 poäng
 • Kommunikativ svenska 15 poäng
 • LIA 1 30 poäng
 • LIA 2 35 poäng
 • LIA 3 35 poäng
 • Medicinsk dokumentation och terminologi 60 poäng
 • Organisation och verksamhetsutveckling 20 poäng

Nästa kursstart

Augusti 2019

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

2019-02-15 till 2019-04-15

Bra att veta

 • Kurslitteratur och kostnader för resor och uppehälle i samband med våra träffar betalas av den studerande själv
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN
 • Obligatoriska träffar i studiegrupper i Luleå, Östersund eller Visby 4-5 gånger per termin
 • Vi har även yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör som går att läsa på distans från Umeå och Östersund

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna