Skip to main content
intro-section-logo

Medicinsk sekreterare

Yrkeshögskoleutbildning


Är du intresserad av att arbeta med administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare är många och varierande! Vår YH-utbildning till medicinsk sekreterare är omtyckt, utvecklande och leder till jobb direkt för de allra flesta.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningen till medicinsk sekreterare passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Framtidsutsikter som medicinsk sekreterare

Tillgången på utbildade medicinska sekreterare förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för medicinska sekreterare och vårdadministratörer.

Distansstudier med obligatoriska träffar

Utbildningen sker på distans med 8 obligatoriska träffar i Östersund respektive Luleå. När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader med platsträffarna bekostas av den studerande.

Distansupplägget kräver att du har en dator och internet. För tentor och inlämningsuppgifter/redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att hitta ett studiesätt som passar dig och din sociala situation. Alla föreläsningar sker/erbjuds under dagtid måndag – fredag. En Heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

LIA (Lärande i Arbete)

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.
Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets och din handledares arbetstider. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

LIA-platser erbjuds i region Norrbotten och Jämtland.

Utbildningsområden för medicinsk sekreterare

Under utbildningen till medicinsk sekreterare kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

 

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt, samt om det finns olika delmoment i kursen.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Om urvalsprocessen för Medicinsk sekreterare

Har du många års erfarenhet men ingen examen inom området du arbetar?

Sök YH-flex!

YH-flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en större del av den yrkeshögskoleutbildning du söker.

Genom att tillgodoräkna större delen av innehållet får du en individuell plan för vilka delar du behöver läsa för att slutföra utbildningen och få ett examensbevis.

Du söker till YH flex genom att skicka ett mail till: yh-antagning@lernia.se och berätta vilken utbildning du vill söka. Du får mer information av oss samt material att fylla i.

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom  offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

Lernia samverkar med Lapplands lärcentra

Läs mer om vårt samarbete här.

Förslag på liknande utbildningar

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan