Yrkeshögskoleutbildning

Lärarassistent med specialisering inom integration


Är du intresserad av ett arbete där du stöttar lärare i deras administration och samtidigt ha ett integrerande arbetssätt? Vill du jobba med ungdomar som lärarassistent och har ett starkt administrativt driv? Då är vår utbildning till Lärarassistent med specialisering inom integration något du säkert skulle gilla!

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Ansökan öppnar i februari

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att lära dig massor om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Du kommer att kunna stötta och hjälpa lärare i deras vardagliga arbete med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Du kommer jobba mycket digitalt och fungera som en länk mellan en organisations IT-avdelning och dess dagliga verksamhet. Du kommer att i det dagliga arbetet verka för ”ett lärande i ett digitalt landskap”.

Stora delar av utbildningen handlar om det svenska språket och hur du sedan kan stötta andraspråksinlärare mot en funktionell språkbehärskning.

Distansstudier med obligatoriska träffar

Utbildningen sker på distans med 6 obligatoriska träffar i Stockholm, Malmö och Piteå under hela utbildningen. När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader med platsträffarna bekostas av den studerande.

Distansupplägget kräver att du har en dator och internet. För tentor och inlämningsuppgifter/redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

Utbildningen sker på distans via webinarium som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Under dina LIA-perioder är du på en arbetsplats och följer deras arbetstider.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att trivas i rollen som lärarassistent med specialisering inom integration bör du tycka att administration och administrativa sysslor är superkul! Eftersom du ska stötta lärare och samtidigt vara en specialist på integration krävs också goda kunskaper i svenska språket.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

För att söka utbildningen krävs följande:

  1. Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan

  2. Godkända betyg i följande gymnasiekurser

- Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Passar du som lärarassistent med specialisering inom integration?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Hur gillar du att förklara saker för andra?

Fråga 5 av 9

Hur känner du kring att ha lagar och regler som styr ditt arbete?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Brukar du störa dig på andras skrivfel och stavfel?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som lärarassistent, pedagogassistent, administrativ lärarassistent, studiehandledare eller språkledare. Du har kunskaper om skolans organisation i form av huvudmannaskap, elevhälsoteam, administration och hur dessa är reglerande.
Du har även fått kunskaper om språkets betydelse för identitet och framgång och om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bakomliggande faktorer och hur man kan anpassa läromiljön för att göra den tillgänglig.

Under utbildningen har du också fått prova på olika skoladministrativa produkter, program och appar samt lärt dig mer om sociala nätverksteorier och digital media.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna