Skip to main content
intro-section-logo

KMA-samordnare

Yrkeshögskoleutbildning


KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som KMA-samordnare leder du verksamhetens arbete med miljöbedömningar och kvalitetskriterier inom byggverksamheten. Nyfiken på att lära dig mer? Läs om utbildningen nedan. Lernia har för avsikt att starta den här utbildningen under hösten 2023. Vi väntar på klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningens övergripande mål  

Utbildningen ger kunskaper inom KMA-områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du får kunskap om de lagkrav och standarder som reglerar verksamhetsområdet. Du lär dig om samordning och kommunikation. Du får även inblick i projektekonomi, projektplanering och entreprenadjuridik för byggprojekt.  

Utbildningen ger kunskaper om ledarskap och verksamhetsutveckling för byggverksamhet. Du lär dig om arbetsprocesser och kvalitetskriterier. Vi går igenom framtagandet av mål, riktlinjer och policydokument för verksamhetens KMA-arbete och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Som KMA-samordnare ser du till att detta följs och får önskad effekt. I utbildningen lär du dig att stötta och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Du lär dig att planera, utföra samt identifiera resurser. Du får kunskaper i att leda verksamhetens arbete med miljöbedömningar och standarder. Du får även delta i planering, genomförande och uppföljning av kvalitetsåtgärder - både strategiskt och operativt.

Utbildningen ger dig kunskaper i att kommunicera tekniska termer och fackspråk. Som KMA-samordnare ska du även kunna kommunicera KMA-mål och riktlinjer till övriga verksamheten. Du lär dig att kommunicera på svenska och engelska. Du lär dig även att lösa sammansatta problem för verksamheten inom KMA-området för att säkerställa att externa och interna krav uppfylls.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

  • arbeta självständigt med KMA-samordning inom byggverksamhet
  • leta information och identifiera resurser för att lösa problem inom ramen för verksamhetens KMA-arbete
  • kvalitetssäkra och utvärdera arbetssätt och rutiner
  • slutföra projekt - både för specifika byggprojekt och för verksamheten i stort

Efter utbildningen kan du jobba som:

Hållbarhetsspecialist inom byggsektorn, KMA-handläggare, KMA-samordnare eller KMA-specialist. 

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan