Yrkeshögskoleutbildning

IT-säkerhetsarkitekt, Distans Stockholm


Vill du jobba med att stoppa cyberattacker? Då är det dags att sadla om till IT-säkerhetsarkitekt! Med vår utbildning på 75% till just IT-säkerhetsarkitekt går det att sadla om parallellt med arbete.

Om utbildningen

En IT-säkerhetsarkitekt identifierar och hanterar säkerhetsrisker, sårbarhet och hot inom verksamheter och organisationer. Du designar IT-lösningar baserade på policys och andra kravställningar samt administrerar och håller system i drift.

Vi har under många år drivit utbildningar inom system- och nätverksteknik men den här utbildningen är helt ny och passar dig som kan en del inom nätverk- eller systemteknik och vill hitta nya utmaningar i säkerhetsbranschen.

Halvdistans och 75%

Utbildningen är på fyra terminer, på distans och på 75% studietakt. Den går att kombinera med jobb eller som fortbildning. Under utbildningen träffas utbildare och studerande i Stockholm vid åtta tillfällen. På träffarna hålls praktiska övningar, laborationer, tentamen, föreläsningar, diskussioner och föreläsningar av gästföreläsare.

Företagen är med och bestämmer

Utbildningen är framtagen av arbetslivet, så att du lär dig den kompetens som framtida arbetsgivare efterfrågar. Innehållet och kvalitén i utbildningen ses hela tiden över av företag och nyckelpersoner i branschen. I vår ledningsgrupp sitter representanter från exempelvis Telenor, Cygate, Polismyndigheten, IPSafe, Network Services, Omegapoint, B2Syd, Irbiskonsult, RDE Consulting samt CeBelot.

Lär dig mer om vad en IT-säkerhetsarkitekt gör.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Få kunskaper om dagens IT-system och hotbilden runt den, samt metoderna som kan sänka risker och öka säkerheten. Vi går igenom olika typer av hot som företag ofta utsätts för. Under kursen får du tillfälle att säkra upp en IT-miljö för ett riktigt företag, ett projekt som sedan mynnar ut i ett examensarbete.

Vi pratar om de säkerhetskontroller en organisation kan använda för att öka säkerheten och skydda företagsinformation. Vi behandlar även nätverksskydd som används idag, till exempel IDP och brandväggar, men även på olika autentisering- och auktoriseringsmodeller. Du arbetar praktiskt med olika operativsystem och nätverksprodukter som du sedan utför praktiska lösningar på.

En certifieringsförberedande kurs för certifikatet CCNA Security. Certifikatet är ett av ledande inom branschen nätverkssäkerhet och efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om Ciscos brandväggs- och IPS-produkter. Vi tittar på hur design, implementation och loggning fungerar i teori och praktik. Vi står för certifieringskostnaden.

Vi tittar på virtualisering- och molnmiljöer samt hur man säkrar dessa. Lär dig konceptet bakom olika molnmiljötyper och tekniken bakom. Du får dessutom installera en virtualiseringsplattform som du säkrar för att skapa ett privat moln. Vi behandlar problematiken med personuppgifter i en molnbaserad värld och kringliggande lagar och förordningar.

En cerifieringsförberedande kurs för Systems Security Certified Practitioner. Vi tittar framförallt på kryptering och management, olika typer av kryptering, algoritmer samt fördelar och nackdelar med dessa. Praktisk användning för uppkoppling, säkring av data och signering för att garantera korrekthet. Dessutom processer för administration av kryptering och PKI.

Vi pratar om trenden med vardagliga saker som är uppkopplade mot internet och problemställningar runt säkerheten. Du lär dig hur man säkrar system med hjälp av externa mekanismer och system. Du lär dig installera externa system som Web Application Firewalls och Proxy-servrar för att fånga upp attacker.

Säkerhetsstyrning är ett stort område som med hjälp av mjuka säkerhetsmekanismer säkrar upp organisationen. Dessa kan bestå av policies, riktlinjer och instruktioner. Lär dig hur standarder som ISO 27001 och 27002 hjälper en organisation att få kontroll på säkerheten. Du kommer även genomföra en enklare GAP-analys som du kan säkra upp delar utifrån. Till hjälp kommer vi att använda den metod MSB tagit fram och som är ledande i Sverige idag.

En projektledningskurs med inriktning på säkerhet där du lär dig mer om några av de vanligaste projektmodellerna som används idag. Du får även chansen att implementera ett projekt med hjälp av den teoretiska kunskap du införskaffat under teoripassen i kursen.

Genom LIA, lärande i arbete, får du möjlighet att fördjupa dina teoretiska och praktiska färdigheter. Du ges tillfälle att nätverka och tillgodogöra dig ytterligare färdigheter vilka kommer stärka din anställningsbarhet. Under LIA tar du också fram de fakta och underlag som behövs för kommande examensarbete. Du arbetar självständigt och projektorienterat.

Examensarbetet ger dig möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du fått under utbildningen. Lär dig arbeta självständigt enligt en projektstruktur med bakgrund, probleminventering, mål, avgränsningar, tid- och resursplaner, aktivitetslistor samt uppföljning. Faktainsamling, inlärning, analys, lösningsförslag och utvärdering av lösningsförslag kommer också med.

För vem

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan.

2. Betyg

Lägst betyget E (Godkänd eller 3) i följande gymnasiekurser:

El- och energiprogrammet

 • Administration av nätverks- och serverutrustning, 100p
 • Dator- och nätverksteknik, 100p
 • Digital kommunikationsteknik 100, 100p
 • Elektronik och mikrodatorteknik, 100p
 • Kommunikationsnät 1, 100p
 • Kommunikationsnät 2, 100p
 • Nätverksadministration, 100p
 • Nätverkssäkerhet, 100p
 • Nätverksteknik, 100p
 • Nätverksteknologier, 100p

3. Prov

Godkänt på prov som innehåller skriftliga frågor rörande kompetens, och kunskap inom IT-området. Ett muntligt prov som testar färdigheter och problemlösningsförmåga förknippade med yrkesrollen. Syftet med provet är att säkerställa att de individer som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen antas i första hand.

Frågorna är sammansatta så att svaren kan graderas och färdigheterna prövas likadant i varje enskild situation. Maxpoäng är 100 p Godkänt är 30 p

4. Arbetslivserfarenhet

Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom nätverks- eller systemteknik, alternativt motsvarande färdigheter.

Efter utbildningen

Utbildningen öppnar upp möjligheten att jobba som informationssäkerhetsansvarig, säkerhetsadministratör inom IT samt IT-säkerhetsarkitekt. Du lär dig hur man identifierar och hanterar säkerhetsrisker, sårbarhet och hot inom verksamheter och organisationer samt kunskaper om Next-Generation Firewalls. Du designar IT-lösningar baserade på policys och kravställningar och administrerar samt håller system i drift.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Distans Stockholm

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

2 år

Poäng

300

Delkurs

Poäng

 • Introduktionskurs till säkerhet och hot 30 poäng
 • Tekniska säkerhetskontroller 35 poäng
 • CCNA Routing and Switching, 100-101 ICND-1 15 poäng
 • Cloud Security 30 poäng
 • SSCP, kryptering och management 30 poäng
 • Securing the Internet of Things 20 poäng
 • Organisationssäkerhet och tillhörande policys 40 poäng
 • Planering och genomförande av säkerhetsprojekt 20 poäng
 • LiA - en praktisk fördjupning av yrkesrollen 20 poäng
 • Examensarbete 20 poäng
 • Cisco CCNA Security 40 poäng

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Bra att veta

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv.
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN.

Ansökan


Ansök direkt

Ansökan görs via ett system där du kan söka till flera av våra utbildningar samtidigt. Starta gärna din ansökan nu och gör klart den om några dagar, när du hittat alla betyg och andra dokument du ska skicka in!

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna