Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 600

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-12.00 och 13.00-16.00)

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

IT-säkerhetsarkitekt


Vill du jobba med att stoppa cyberattacker? Då är det dags att sadla om till IT-säkerhetsarkitekt! Med vår utbildning på 75% till just IT-säkerhetsarkitekt går det att sadla om parallellt med arbete.

Om utbildningen

En IT-säkerhetsarkitekt identifierar och hanterar säkerhetsrisker, sårbarhet och hot inom verksamheter och organisationer. Du designar IT-lösningar baserade på policys och andra kravställningar samt administrerar och håller system i drift.

Vi har under många år drivit utbildningar inom system- och nätverksteknik men den här utbildningen är helt ny och passar dig som kan en del inom nätverk- eller systemteknik och vill hitta nya utmaningar i säkerhetsbranschen.

Halvdistans och 75%

Utbildningen är på fyra terminer, på distans och på 75% studietakt. Den går att kombinera med jobb eller som fortbildning. Under utbildningen träffas utbildare och studerande i Stockholm vid åtta tillfällen. På träffarna hålls praktiska övningar, laborationer, tentamen, föreläsningar, diskussioner och föreläsningar av gästföreläsare.

Företagen är med och bestämmer

Utbildningen är framtagen av arbetslivet, så att du lär dig den kompetens som framtida arbetsgivare efterfrågar. Innehållet och kvalitén i utbildningen ses hela tiden över av företag och nyckelpersoner i branschen. I vår ledningsgrupp sitter representanter från exempelvis Telenor, Cygate, Polismyndigheten, IPSafe, Network Services, Omegapoint, B2Syd, Irbiskonsult, RDE Consulting samt CeBelot.

Lär dig mer om vad en IT-säkerhetsarkitekt gör.

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:

 

Föreläsningar & Inläsning

Du införskaffar dig den kunskap du behöver genom att ta del av det utbildningsmaterial som läraren tillhandahåller. Detta är oftast en mix av texter, böcker, videos, ljudklipp och bilder. 

Uppgifter & Inlämningar

Du genomför regelbundet olika uppgifter som du lämnar in till utbildaren för att få konstruktiv feedback. Varje uppgift har en deadline som ska följas, oftast kan du börja med uppgifterna långt i förväg om du vill.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du ställs inför konkreta utmaningar och uppgifter att lösa. Du blir motiverad att lära dig nya saker hela tiden för att hitta lösningar på problemen. I många uppgifter jobbar du i team med några andra studenter, och ni löser case och problem tillsammans.

Tekniska verktyg

Vi använder en uppsättning webbtjänster för att genomföra utbildningen och du får lätt en översikt över varje kurs, hittar uppgifter och kan ställa frågor via webben.

Hjälp & Handledning

Varje vecka finns lärare samt möjlighet till handledning minst 8 timmar. Du kan när som helst skicka frågor i text för att få svar inom 1-2 dagar. Du kan även boka in tid för att ställa frågor med din utbildare eller utbildningsledare över telefon eller Skype.

Lärande i arbete

Under utbildningen är du på två praktikperioder, på totalt 25 veckor.På företaget får du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Studierna mellan praktikperioderna förbereder dig och lär dig det du behöver veta.

Halvdistans och tempo på 75%

Utbildningen är på halvdistans och 75% studietakt. Du träffar dock utbildare och andra studerande på plats i Stockholm vid totalt åtta tillfällen, där alla tillfällen är obligatoriska. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du på egen hand. På träffarna har vi praktiska övningar, laborationer, tentamen, föreläsningar, diskussioner och får besök av intressanta gästföreläsare.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Introduktionskurs till säkerhet och hot

Få kunskaper om dagens IT-system och hotbilden runt den, samt metoderna som kan sänka risker och öka säkerheten. Vi går igenom olika typer av hot som företag ofta utsätts för. Under kursen får du tillfälle att säkra upp en IT-miljö för ett riktigt företag, ett projekt som sedan mynnar ut i ett examensarbete.

Tekniska säkerhetskontroller

Vi pratar om de säkerhetskontroller en organisation kan använda för att öka säkerheten och skydda företagsinformation. Vi behandlar även nätverksskydd som används idag, till exempel IDP och brandväggar, men även på olika autentisering- och auktoriseringsmodeller. Du arbetar praktiskt med olika operativsystem och nätverksprodukter som du sedan utför praktiska lösningar på. 

Cisco CCNA Security

En certifieringsförberedande kurs för certifikatet CCNA Security. Certifikatet är ett av ledande inom branschen nätverkssäkerhet och efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om Ciscos brandväggs- och IPS-produkter. Vi tittar på hur design, implementation och loggning fungerar i teori och praktik. Vi står för certifieringskostnaden.

Cloud Security

Vi tittar på virtualisering- och molnmiljöer samt hur man säkrar dessa. Lär dig konceptet bakom olika molnmiljötyper och tekniken bakom. Du får dessutom installera en virtualiseringsplattform som du säkrar för att skapa ett privat moln. Vi behandlar problematiken med personuppgifter i en molnbaserad värld och kringliggande lagar och förordningar.

SSCP, kryptering och management

En cerifieringsförberedande kurs för Systems Security Certified Practitioner. Vi tittar framförallt på kryptering och management, olika typer av kryptering, algoritmer samt fördelar och nackdelar med dessa. Praktisk användning för uppkoppling, säkring av data och signering för att garantera korrekthet. Dessutom processer för administration av kryptering och PKI.

Securing the Internet of Things

Vi pratar om trenden med vardagliga saker som är uppkopplade mot internet och problemställningar runt säkerheten. Du lär dig hur man säkrar system med hjälp av externa mekanismer och system. Du lär dig installera externa system som Web Application Firewalls och Proxy-servrar för att fånga upp attacker.

Organisationssäkerhet och tillhörande policys

Säkerhetsstyrning är ett stort område som med hjälp av mjuka säkerhetsmekanismer säkrar upp organisationen. Dessa kan bestå av policies, riktlinjer och instruktioner. Lär dig hur standarder som ISO 27001 och 27002 hjälper en organisation att få kontroll på säkerheten. Du kommer även genomföra en enklare GAP-analys som du kan säkra upp delar utifrån. Till hjälp kommer vi att använda den metod MSB tagit fram och som är ledande i Sverige idag.

Planering och genomförande av säkerhetsprojekt

En projektledningskurs med inriktning på säkerhet där du lär dig mer om några av de vanligaste projektmodellerna som används idag. Du får även chansen att implementera ett projekt med hjälp av den teoretiska kunskap du införskaffat under teoripassen i kursen.

LIA - en praktisk fördjupning av yrkesrollen

Genom LIA, lärande i arbete, får du möjlighet att fördjupa dina teoretiska och praktiska färdigheter. Du ges tillfälle att nätverka och tillgodogöra dig ytterligare färdigheter vilka kommer stärka din anställningsbarhet. Under LIA tar du också fram de fakta och underlag som behövs för kommande examensarbete. Du arbetar självständigt och projektorienterat.

Examensarbete inom informationssäkerhet

Examensarbetet ger dig möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du fått under utbildningen. Lär dig arbeta självständigt enligt en projektstruktur med bakgrund, probleminventering, mål, avgränsningar, tid- och resursplaner, aktivitetslistor samt uppföljning. Faktainsamling, inlärning, analys, lösningsförslag och utvärdering av lösningsförslag kommer också med.

För vem

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan

2. Betyg

Lägst betyget E (Godkänd eller 3) i följande gymnasiekurser:

 • Dator- och nätverksteknik, datorkunskap + persondatorer + lokala nätverk A
 • Engelska 5/Engelska A
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 eller Svenska A/Svenska som andraspråk A

Eller motsvarande kunskaper.

3. Prov

Godkänt på prov som innehåller skriftliga frågor rörande kompetens, och kunskap inom IT-området. Ett muntligt prov som testar färdigheter och problemlösningsförmåga förknippade med yrkesrollen. Syftet med provet är att säkerställa att de individer som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen antas i första hand.

Frågorna är sammansatta så att svaren kan graderas och färdigheterna prövas likadant i varje enskild situation. Maxpoäng är 100 p Godkänt är 30 p

4. Arbetslivserfarenhet

Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom nätverks- eller systemteknik, alternativt motsvarande färdigheter.

Efter utbildningen

Utbildningen öppnar upp möjligheten att jobba som informationssäkerhetsansvarig, säkerhetsadministratör inom IT samt IT-säkerhetsarkitekt. Du lär dig hur man identifierar och hanterar säkerhetsrisker, sårbarhet och hot inom verksamheter och organisationer samt kunskaper om Next-Generation Firewalls. Du designar IT-lösningar baserade på policys och kravställningar och administrerar samt håller system i drift.


Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Välj kursort

 • Distans Stockholm


  • Längd: 2 år
  KURSFAKTA KURSFAKTA

  IT-säkerhetsarkitekt, Distans Stockholm

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  2 år

  Poäng

  Delkurs

  Poäng

  • Introduktionskurs till säkerhet och hot 30 poäng
  • Tekniska säkerhetskontroller 35 poäng
  • Cisco CCNA Security 40 poäng
  • Cloud Security 30 poäng
  • SSCP, kryptering och management 30 poäng
  • Securing the Internet of Things 20 poäng
  • Organisationssäkerhet och tillhörande policys 40 poäng
  • Planering och genomförande av säkerhetsprojekt 35 poäng
  • LiA - en praktisk fördjupning av yrkesrollen 20 poäng
  • Examensarbete inom informationssäkerhet 20 poäng

  Plats

  Distans Stockholm

  Ansökningsperiod

  Kontakta oss för mer information

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv.
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande