Internationell vindkraftstekniker

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion? Gillar du höga höjder? Som vindkraftstekniker är du elektriker och systemansvarig samtidigt. Det är ett fritt yrke där du sköter planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker eller inom annan energiproduktion.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Föreläsningar, laborationer och praktik - i Piteå/Söderhamn eller Sundsvall/Borlänge

Utbildningen till vindkraftstekniker kan du läsa antingen i Piteå (med fjärrort Söderhamn) eller i Sundsvall (med fjärrort Borlänge). Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. Under utbildningens fyra terminer kommer du dessutom vara ute på två LIA-perioder (praktik). All utbildning kommer vara på svenska, däremot kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

 

FJÄRRORT: Studera i Piteå eller Sundsvall eller på länk från Söderhamn eller Borlänge

Utbildningen är en platsbunden utbildning som utgår från huvudorterna Sundsvall eller Piteå. I år har vi breddat vårt upptagningsområde av sökande på grund av stor kompetensbrist i regionerna kring Borlänge och Söderhamn!

Du kan alltså välja om du vill läsa utbildningen i en klass i Söderhamn eller Borlänge också, dock med obligatoriska veckor som förekommer i samband med varje kurs. Du som går i Söderhamn kommer att åka till Piteå en gång i månaden och stanna en vecka åt gången för att göra praktiska övningar tillsammans med resten av klassen. Du som går i Borlänge kommer att åka till Sundsvall en gång i månaden och stanna en vecka åt gången för att göra praktiska övningar tillsammans med resten av klassen. Alla kostnader kopplade till obligatoriska träffar på huvudorten (dvs Piteå/Sundsvall) står du som studerande för själv.

Utbildningen genomförs på plats i utbildningslokaler i alla fyra orter med gemensam uppkoppling till utbildaren. Under LIA-perioderna är ni studerande ute på företag och genomför praktiska arbetsuppgifter. LIA-platser finns i Borlänge, Sundsvall, Söderhamn och Piteå med omnejd.

GWO-kurs

Under höstterminen i årskurs 1 kommer delar av utbildningen (GWO) ske på ytterligare en annan ort. GWO-kurser är kurser för de som arbetar inom vindkraftsbranchen. GWO-kurser regleras enligt standard från The Global Wind Organisation.

Du som student får själv betala en summa på upp till ca 3 000 kr själv för boende, resor och mat. 

Lernia bekostar GWO-kursen vid första tillfället. Vid ett eventuellt icke godkänt resultat, får du som student själv bekosta ett nytt utbildningstillfälle.

Utbildningen till vindkraftstekniker tas fram av företag i branschen

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom:

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen

Du behöver en godkänd hälsokontroll

Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver därför ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad. Om du inte uppfyller hälsokraven kan du inte arbeta som vindkraftstekniker, men med den här utbildningen kan du även jobba som service- eller underhållstekniker inom annan energiproduktion.

Lernia bekostar hälsokontrollen vid första tillfället. Du som student bekostar hälsokontroll i årskurs 2 själv.

Gustav Skarin, tidigare student på utbildningen till vindkraftstekniker.

Goda framtidsutsikter för vindkraftstekniker och internationella vindkraftstekniker

Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen till vindkraftstekniker genomförs i samverkan med Enercon Energy, WPS Sweden, Vestas och Ropeaccess.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar. Du har kunskap om:

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar
 • Monterings justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar
 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk
 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt
 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem

Du har specialiserad kunskap om tolkning av scheman och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system i produktions- och distributionsanläggningar samt om maskinsystem.

Dessutom har du fått insikt om tidsdebitering, konflikthantering, kundbemötande och praktisk och teoretisk metodutveckling på området.

Examen för vindkraftstekniker

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker.

Jobba som vindkraftstekniker, servicetekniker eller underhållsmekaniker

Efter utbildningen kan du jobba inom flera olika områden. Här är några exempel:

 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller
  energidistribution
 • Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker-drift och/eller underhållsmekaniker inom
  energiproduktion
 • Vindkraftstekniker
 • Servicetekniker, vindkraftverk
 • Internationell vindkraftstekniker

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande