Yrkeshögskoleutbildning

Hälso- och sjukvårdadministratör, Malmö


Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvård? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Vår utbildning kan vara helt rätt för dig.

Om utbildningen

En utbildning för dig som gillar att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill arbeta som administratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, personalfrågor, ekonomi, informatik och projektledning.

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. En fjärdedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Capio och Malmö Högskola med fler.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen lär dig det du behöver för att kunna jobba som mejeritekniker. Kurserna som ingår i utbildningen presenteras nedan.

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om den friska kroppen och vanliga sjukdomstillstånd inklusive basal behandling. Kursen är kopplad till delkursen E-hälsa, fördjupning.

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om
arbetsmiljömodeller och socialpsykologiska teorier kopplade till arbetsvetenskapliga modeller samt föränderligheten i dagens arbetsliv och dess betydelse för arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om
• Grundläggande kommunikationsteori
• Bemötande i vården utifrån yrkesrollen
• Gällande policy för bemötande och likabehandling i regionen
• Svensk diskrimineringslagstiftning

Kursens syfte och mål är att ge fördjupade kunskaper om
• vårddokumentation
• hälso- och sjukvårdens styrande lagar, författningar, praxis och rekommendationer
• säker patientinformation inom vård och omsorg
• primär- och sekundär klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder
• medicinsk terminologi

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om
• Grundläggande vårddokumentation
• Elektroniska processer och kommunikation i vården

Kursens syfte och mål är att
• genomföra ett examensarbete i form av ett självständigt projekt kopplat till en arbetsplats, med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde.
• opponera på ett annat examensarbete

• Statistiska begrepp
• Undersökningar, undersökningsmetoder och dess styrkor och svagheter
• Sammanställning och presentation av statistisk information

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om:
• grundläggande statistik
• sammanställning av information och data

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
• hälso- och sjukvårdsadministratörens arbetsområde
• lärande och planering
• gruppdynamik och projektarbete
• studerandeinflytande på YH-utbildningar
• rapporters syfte, uppbyggnad och presentation

Kursens syfte och mål är att ge fördjupade kunskaper om
• Svenska i muntliga och skriftliga yrkessituationer
• Retoriska modeller
• Språkriktighet

Kursens syfte och mål är att ge fördjupade kunskaper om
• LIA-platsen kopplad till sjukvårdsregionen
• Patientkontakt
• Patientadministration
• E-hälsa och patientinformation

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
• Dokumentation och kommunikation
• Patientadministration
• Arbetsplatsmöten
• Arbetsplatsen, dess verksamhetsstyrning och planering

Kursens syfte och mål är att ge fördjupade kunskaper om
• samtliga arbetsuppgifter inom vårdadministration
• organisation och verksamhetsplanering
• arbetsmiljö och ledarskap
• att arbeta i projekt

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om
• yrkesrollen och dess krav på kompetens i medicinsk engelska
• för yrkesrollen tillämplig medicinsk terminologi
• kommunikation och relevant användning av medicinska begrepp

Kursens syfte och mål är att ge fördjupade kunskaper om
• hälso- och sjukvårdens organisation
• politisk och ekonomisk styrning av hälso- och sjukvården
• patientens rättigheter
• hälso- och sjukvårdsrätt

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
• Ledarskapsteorier
• Modeller för projektledning inom hälso- och sjukvården
• Handledning och lärande – teorier
• Grundläggande arbetsrätt

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
• grundläggande verksamhetsutveckling
• ekonomistyrning i hälso- och sjukvården – begrepp, modeller, funktioner, prioriteringsprocesser

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om behörighetskraven.

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E eller godkänt betyg (3) krävs i följande kurser:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som administratör inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Specifika yrkesroller är till exempel medicinsk sekreterare med olika inriktningar, som medicinsk dokumentation, personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning. Andra tänkbara roller är chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Nordenskiöldsgatan 13, Malmö

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

2 år

Poäng

400

Delkurs

Poäng

 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 20
 • Arbetspsykologi 15
 • Bemötande och patientinformation 15
 • E-hälsa, grund 15
 • E-hälsa, fördjupning 40
 • Examensarbete 25
 • Hälsoinformatik, grund 15
 • Hälsoinformatik, fördjupning 30
 • Introduktion, yrkesroll, projekt och pedagogik 10
 • Kommunikativ svenska 15
 • LIA 1, Hälso- och sjukvårdsorganisation 15
 • LIA 2, Dokumentation, verksamhetsutveckling och informatik 45
 • LIA 3, Vårdadministration och projekt 40
 • Medicinsk engelska 25
 • Offentlig förvaltning/planera och styra hälso- och sjukvård 30
 • Utvecklande ledarskap, projektledning och arbetsrätt 20
 • Verksamhetsutveckling 25

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Bra att veta

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Ansökan


Ansök direkt

Ansökan görs via ett system där du kan söka till flera av våra utbildningar samtidigt. Starta gärna din ansökan nu och gör klart den om några dagar, när du hittat alla betyg och andra dokument du ska skicka in!

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna