Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 600

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-16.00 (ej 12-13))

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Fordonstekniker


Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin! Bli en nyckelperson inom service, underhåll, utveckling och felsökning av fordon med alternativa drivmedel.

Om utbildningen

Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin. Den tekniska utvecklingen förs framåt av en ambition om ett fossilfritt Sverige. Redan nu är det många företag, kommuner, landsting och andra aktörer som ställer om och investerar i fordon som inte drivs på bensin och diesel. Branschen står inför en stor utmaning när man ska hantera nya drivmedel och det innebär helt nya risker och utmaningar.

Det här är en utbildning för dig som har ett stort fordonsintresse. Du har förmodligen redan erfarenhet från fordonsbranschen eller en utbildning inom området eller ett stort intresse av elektronik, ny miljöneutral teknik och nya drivmedel.

Utbildningen sker på distans från Trollhättan. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Varje termin träffar du andra studerande och utbildare på plats i Trollhättan. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Träffarna är nödvändiga för helheten, de för studierna framåt och innehåller obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du själv.

Lär dig mer om vad en fordonstekniker gör.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Olika typer av fordon och dess drivlinor/bränslen till rena elbilar och olika typer av hybridvarianter. Vi tittar på olika typer av gasfordon, bränslen och bränsleblandningar. För- och nackdelar med fordons konstruktion och miljöpåverkan samt nya typer av vätgas och bränsleceller. Utbyggnad av infrastruktur, laddstationer och olika typer av påfyllningsstationer. Slutligen miljö-, energimål och olika särintressen som rör fordonsbranschens framtid.

Få kunskaper om gasfordon och dess delsystem. Olika typer av påfyllningssystem, gas- och bränsletankar, gastrycksregulatorer och omkopplingar mellan gas och andra bränslen. En del integrering och kommunikation mellan de olika delsystemen och övriga bilens system.

El- och hybridfordon och deras delsystem. Vi pratar om olika typer av elmotorer, kraftelektronik, halvledaromkopplare och styrning av motordrift och regenerering. Olika typer av batterier, kondensatorer och dess uppbyggnad och skötsel. Slutligen behandlar vi växellådor, mekaniska system för drivnin och integrering och kommunikation mellan de olika delsystemen och övriga system i bilen.

Vi börjar med ett utbildningsblock motsvarande kursen praktisk ellära på gymnasiet. Därefter fortsätter vi med specialiserade kunskaper inom motorfordons el- och elektroniksystem, elintegration och kommunikation. Lär dig att använda analys- och specialinstrument för att felsöka, analysera och åtgärda fel i fordonsel- och elektroniksystem. Hur man arbetar efter schema och instruktioner och lär dig hur man läser ut canbus och diagnosinformation.

Kunskap och verktyg för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Dessutom får du träning i att instruera och leda personal genom ledarskapsteori och gruppdynamik.

Förbränningslära och efterbehandling med alternativa bränslen. Vi pratar om motorer och deras komponenters påverkan av olika typer av biobränslen och bränsleblandningar. Dessutom energiinnehåll, bränsleförbrukning av olika typer av biobränslen, emissioner och efterbehandling av olika typer av biobränslen. Optimering av fordon för att minimera energiförbrukning och emissioner.

Lär dig om aktuella lagar, bestämmelser och branchpraxis för el/hybrid- och gasfordon. Fokus ligger på risker och säkerhetsaspekter som föreligger vid arbete med dessa fordon. Dessutom handlar kursen om arbetsmiljö vid hantering av exempelvis batterier och olika bränslen.

Under de här två kurserna är du ute på ett företag och genomför arbete i skarpt läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att visa upp de
kunskaper, färdigheter och kompetenser som har erhållits under
utbildningen. Examensarbetet skall ge den studerande möjlighet att
självständigt tillämpa sina kunskaper och färdigheter, författa en sammanhållen text och kunna presentera sitt arbete. Den studerande skall under examensarbetet utveckla förmåga att kritiskt granska och diskutera sitt utvecklade arbete. Målet med kursen är att den studerande ska kunna arbeta självständigt enligt en projektstruktur med bakgrund, probleminventering, mål, avgränsningar, tid- och resursplaner, aktivitetslistor samt uppföljning som utmynnar i en examensrapport.

För vem

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan.

2. Betyg

Lägst betyget E, godkänt eller 3 i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper.:

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning Personbil
Inriktning Lastbil och mobila maskiner

Eller

Yrkeserfarenhet

1 år heltid, dokumenterad arbetslivserfarenhet med fordonsmekaniskt arbete.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du att ha spetskunskap om alternativa drivmedel och kan därmed arbeta som fordonstekniker för el-, gas- och hybridfordon samt fordon som drivs med andra alternativa bränslen. Vanliga arbetsplatser är fordonsverkstäder och utvecklings- och konverteringsföretag.


Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Välj kursort

 • Distans Trollhättan


  • Längd: 1,5 år
  KURSFAKTA

  Fordonstekniker, Distans Trollhättan

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  1,5 år

  Poäng

  Delkurs

  Poäng

  • Fordon med alternativa drivmedel 20 poäng
  • El, elektronik och elintegration i bil 60 poäng
  • Motorteknik, förbränningslära och efterbehandling 30 poäng
  • Delsystem och integration gasfordon 30 poäng
  • Delsystem och integration el/hybridfordon 40 poäng
  • Säkerhet, arbetsmiljö och regelverk 25 poäng
  • Kommunikation och ledarskap 15 poäng
  • LIA 1: mot el/hybridfordon 40 poäng
  • LIA 2: mot fordon med gas och alternativa bränslen 40 poäng
  • Examensarbete 15 poäng

  Plats

  Distans Trollhättan

  Ansökningsperiod

  Öppet för sen ansökan

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna