Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 600

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-12.00 och 13.00-16.00)

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Fordonstekniker


Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin! Bli en nyckelperson inom service, underhåll, utveckling och felsökning av fordon med alternativa drivmedel.

Om utbildningen

Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin. Den tekniska utvecklingen förs framåt av en ambition om ett fossilfritt Sverige. Redan nu är det många företag, kommuner, landsting och andra aktörer som ställer om och investerar i fordon som inte drivs på bensin och diesel. Branschen står inför en stor utmaning när man ska hantera nya drivmedel och det innebär helt nya risker och utmaningar.

Det här är en utbildning för dig som har ett stort fordonsintresse. Du har förmodligen redan erfarenhet från fordonsbranschen eller en utbildning inom området eller ett stort intresse av elektronik, ny miljöneutral teknik och nya drivmedel.

Utbildningen sker på distans från Trollhättan. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Varje termin träffar du andra studerande och utbildare på plats i Trollhättan. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Träffarna är nödvändiga för helheten, de för studierna framåt och innehåller obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du själv.

Lär dig mer om vad en fordonstekniker gör.

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:

 

Föreläsningar & Inläsning

Du införskaffar dig den kunskap du behöver genom utbildningsmaterial som läraren tillhandahåller. Det är oftast en mix av texter, böcker, videos, ljudklipp och bilder.

Uppgifter & Inlämningar

Du genomför regelbundet olika uppgifter som du lämnar in för att få konstruktiv feedback. Varje uppgift har en deadline som ska följas men oftast kan du börja med uppgifterna långt i förväg om du vill.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du ställs inför konkreta utmaningar och uppgifter att lösa. Du blir motiverad att lära dig nya saker hela tiden för att hitta lösningar på problemen. I många uppgifter jobbar du i team med några andra studenter, och ni löser case och problem tillsammans.

Tekniska verktyg

Vi använder en uppsättning webbtjänster för att genomföra utbildningen och du får lätt en översikt över varje kurs, hittar uppgifter och kan ställa frågor via webben.

Hjälp & Handledning

Varje vecka finns en lärare tillgänglig minst 18 timmar. Du kan när som helst kontakta din lärare via mejl och få svar inom 1-2 dagar. Dessutom kan du boka in en tid med din utbildare eller utbildningsledare över telefon, skype eller liknande.

Lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under utbildningen ingår även lärande i arbete. På praktiken har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Det här är ett optimalt tillfälle att lära dig det du studerat och knyta kontakter inför framtida jobb i branschen.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Fordon med alternativa drivmedel

Olika typer av fordon och dess drivlinor/bränslen till rena elbilar och olika typer av hybridvarianter. Vi tittar på olika typer av gasfordon, bränslen och bränsleblandningar. För- och nackdelar med fordons konstruktion och miljöpåverkan samt nya typer av vätgas och bränsleceller. Utbyggnad av infrastruktur, laddstationer och olika typer av påfyllningsstationer. Slutligen miljö-, energimål och olika särintressen som rör fordonsbranschens framtid.

Delsystem och integration gasfordon

Få kunskaper om gasfordon och dess delsystem. Olika typer av påfyllningssystem, gas- och bränsletankar, gastrycksregulatorer och omkopplingar mellan gas och andra bränslen. En del integrering och kommunikation mellan de olika delsystemen och övriga bilens system.

Delsystem, integration el/hybridfordon

El- och hybridfordon och deras delsystem. Vi pratar om olika typer av elmotorer, kraftelektronik, halvledaromkopplare och styrning av motordrift och regenerering. Olika typer av batterier, kondensatorer och dess uppbyggnad och skötsel. Slutligen behandlar vi växellådor, mekaniska system för drivnin och integrering och kommunikation mellan de olika delsystemen och övriga system i bilen.

El, elektronik och elintegration i bil

Vi börjar med ett utbildningsblock motsvarande kursen praktisk ellära på gymnasiet. Därefter fortsätter vi med specialiserade kunskaper inom motorfordons el- och elektroniksystem, elintegration och kommunikation. Lär dig att använda analys- och specialinstrument för att felsöka, analysera och åtgärda fel i fordonsel- och elektroniksystem. Hur man arbetar efter schema och instruktioner och lär dig hur man läser ut canbus och diagnosinformation.

Kommunikation och ledarskap

Kunskap och verktyg för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Dessutom får du träning i att instruera och leda personal genom ledarskapsteori och gruppdynamik.

Motorteknik, förbränningslära och efterbehandling

Förbränningslära och efterbehandling med alternativa bränslen. Vi pratar om motorer och deras komponenters påverkan av olika typer av biobränslen och bränsleblandningar. Dessutom energiinnehåll, bränsleförbrukning av olika typer av biobränslen, emissioner och efterbehandling av olika typer av biobränslen. Optimering av fordon för att minimera energiförbrukning och emissioner.

Säkerhet, arbetsmiljö och regelverk

Lär dig om aktuella lagar, bestämmelser och branchpraxis för el/hybrid- och gasfordon. Fokus ligger på risker och säkerhetsaspekter som föreligger vid arbete med dessa fordon. Dessutom handlar kursen om arbetsmiljö vid hantering av exempelvis batterier och olika bränslen.

LIA 1 & 2

Under de här två kurserna är du ute på ett företag och genomför arbete i skarpt läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

För vem

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan.

2. Betyg

Lägst betyget E, godkänt eller 3 i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper.:

 • Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Svenska A eller Svenska som andraspråk A
 • Engelska 5 eller Engelska A
 • Matematik 1 eller Matematik A

3. Gymnasieutbildning eller Yrkeserfarenhet

Lägst betyget godkänt i karaktärsämnena från gymnasieskolans fordons- eller transportprogram och kurser inom inriktningarna personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik eller motsvarande från tidigare gymnasieprogram.

Alternativt minst tre års dokumenterad yrkesverksamhet på heltid i fordonsbranschen eller motsvarande där bedömning eller validering kan göras.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du att ha spetskunskap om alternativa drivmedel och kan därmed arbeta som fordonstekniker för el-, gas- och hybridfordon samt fordon som drivs med andra alternativa bränslen. Vanliga arbetsplatser är fordonsverkstäder och utvecklings- och konverteringsföretag.


Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Välj kursort

 • Distans Trollhättan


  • Längd: 1,5 år
  KURSFAKTA KURSFAKTA

  Fordonstekniker, Distans Trollhättan

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  1,5 år

  Poäng

  Delkurs

  Poäng

  • Fordon med alternativa drivmedel 20 poäng
  • El, elektronik och elintegration i bil 60 poäng
  • Motorteknik, förbränningslära och efterbehandling 30 poäng
  • Delsystem och integration gasfordon 30 poäng
  • Delsystem och integration el/hybridfordon 40 poäng
  • Säkerhet, arbetsmiljö och regelverk 25 poäng
  • Kommunikation och ledarskap 15 poäng
  • LIA 1: mot el/hybridfordon 40 poäng
  • LIA 2: mot fordon med gas och alternativa bränslen 40 poäng

  Plats

  Distans Trollhättan

  Ansökningsperiod

  Öppet för sen ansökan

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande