Yrkeshögskoleutbildning

Energieffektivisering genom samordning, återvinning och optimering av ventilationssystem (kort utbildning)


Vill du fortsätta att arbeta inom fastighet men samtidigt stärka både miljön och din egen position på arbetsmarknaden? Vill du kunna räkna fram effektivare energianvändning i fastigheters ventilationssystem? Då är vår korta Yh-utbildning helt rätt för dig.

Ansökan öppnar inom kort

Här finns utbildningen

Om utbildningen

En viktig del av klimatmålen är att energieffektivisera byggnader och deras ventilationssystem. Ändå råder brist på rätt kunskaper i branschen – en brist som väntas öka i takt med att kraven på energiprestanda skärps.

Det behövs mer arbetskraft med fördjupade kunskaper om styr- och reglersystem (installation, drift och underhåll) och om nya tekniker för att driva ett allt mer efterfrågat förändringsarbete inom energioptimering.

För att hjälpa anläggningsägare att spara energi och minska miljöpåverkan behöver branschen snabbt förstärkas med personal som har kompetens för just detta.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område.

Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på företagen och är framtagen i direkt kontakt med en mängd olika företag i branschen.

Utbildningen går på distans och halvfart och kan därför kombineras med arbete.

För vem

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Utbildningen är öppen för dig som har minst två års yrkeserfarenhet som fastighetstekniker eller arbete med inre fastighetsskötsel.

Utbildningen bedrivs helt eller delvis på engelska.

Efter utbildningen

Efter kursen kan du göra analyser och beräkningar för att skapa en effektivare energianvändning. Du har lärt dig olika tekniker för energieffektivisering och vet hur ventilationsanläggningar optimeras på bästa sätt. Du känner till föreskrifter och regelverk såsom PBL, BFS, BBR, BED, miljöbalken, kulturminnes- och arbetsmiljölagen samt EU-direktiv om byggnaders energiprestanda. Du är insatt i de certifieringskrav som gäller och kan beräkna energiförbrukningen ur både miljömässigt och ekonomiskt perspektiv samt se sambanden mellan dessa.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna