Skip to main content
intro-section-logo

Drift- och fastighetstekniker

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du jobba med drift, underhåll och förbättring av fastighetstekniska system? Läs mer om utbildningen och sök till Drift- och fastighetstekniker nedan. Lernia har för avsikt att starta den här utbildningen under hösten 2023. Vi väntar på klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningens övergripande mål

Utbildningen ger kunskaper om fastighetsteknik och olika fastighetstekniska system. Du lär dig hur de fungerar ihop och hur drift, underhåll och skötsel utförs. Du lär dig även om kostnader för energieffektivisering och driftoptimering.

Vi går igenom arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom arbetsområdet. Exempel på dessa är arbetsrutiner för drift- och fastighetstekniker, god kännedom om säkerhetsförebyggande arbete samt kvalitetskontroller.

Du lär dig att arbeta med felsökningar och problemidentifikation och du får föreslå lämpliga åtgärder. Du får kommunicera lösningar på både engelska och svenska. Tekniska termer och fackspråk ingår i utbildningen. Du får även möjlighet att reflektera över det egna bemötandet och anpassa dig efter situation. Kursen täcker även juridik och ekonomi för fastigheter samt bosociala frågor.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kompetens att:

  • Arbeta med drift, underhåll och förbättring av fastighetstekniska system. 
  • Utföra ditt arbete genom analys, utvärdering och förbättring av arbetssätt och rutiner.
  • Övervaka arbetet som drift- och fastighetstekniker genom att kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt.
  • Uppskatta energieffektiviserande och driftoptimerande åtgärder.
  • Förstå effektivitet och påverkan på andra fastighetstekniska system och inomhusklimatet.
  • Utföra enklare kostnadsberäkningar (costbenefit-analys).

Efter utbildningen kan du jobba som:

  • Drifttekniker inom fastighet
  • Energitekniker 
  • Fastighetstekniker

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan