Yrkeshögskoleutbildning

Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem


Har du ett stort intresse av teknik och vill ha ett varierande yrke? Som automationstekniker arbetar du många olika tekniska och praktiska uppgifter, till exempel att installera, ställa in och köra igång automatiserade anläggningar men även att programmera datorstyrda anläggningar.

Kursfakta

Plats

Poäng

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Ansökningsperiod

undefined till undefined

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Sen anmälan möjlig - sök nu! Först till kvarn gäller på lediga platser.

Om utbildningen

En stark industrisektor har ett stort behov av kompetent personal och utbildade automationstekniker är eftertraktade på arbetsmarknaden! När företagen vill hänga med i teknikutvecklingen blir allt större delar av produktionen automatiserad, och då måste de rekrytera personer med rätt kompetens. Idag råder det brist på yrkesrollen och konkurrensen om jobben är liten.

Utbildningen bygger på vissa förkunskaper inom framförallt teknik. Det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och att nå målen med slutförd examina. Gymnasieprogram som exempelvis industri-, teknik och/eller elprogrammet ger därför en bra grund för utbildningen. Även du som har gått Naturprogrammet har en lämplig bakgrund.

Under utbildningen kommer du få lära dig allt om att arbeta med automatiserade system – från programmering av industriella styrsystem till drift och underhåll, felsökning och åtgärder till förbättrings- och utvecklingsarbete.

Utbildningens upplägg

Det här är en heltidsutbildning på distans. Undervisning sker i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal ungefär två heldagar per vecka. Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen och självständigt arbete, delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.

Det är 8 fysiska platsträffar under hela studietiden som är två år. På platsträffarna genomför vi framförallt laborationer. Enstaka platsträffar kan infalla på en lördag/söndag. Resor bekostas ej av Lernia utan dessa står du själv som studerande. 

Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare. En Heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). Vi ser därför att du inte arbetar heltid samtidigt som du studerar. 

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

Du behöver uppfylla vissa krav för att få söka utbildningen. Här kan du läsa mer om vilka krav som finns för att få söka, och vad du kan göra om du eventuellt saknar dem.

LIA, lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA. Du har möjlighet att söka LIA nära din hemort. Eventuella resor bekostas ej av Lernia. 

LIA ger möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med flera stora och mindre företag inom teknik och automation. Nära kontakter med branschorganisationen Teknikföretagen.

Läs intervjun med Felicia som jobbar som el- och automationstekniker på Sunpine.

Några samarbetspartners är:
SunPine, Pågen, Carlsson & Möller, Alfdex AB, Bona, Nolato, AR Packaging Systems AB, Saint-Gobain, Quant Service, Northvolt, Nordic Sugar, SSAB, Billerud Karlsborg, Uponor AB, Mibe AB, Benteler, Mälarenergi AB, ABB, Toyota Industries, SECO Tools, Astra Zeneca, GKN Aerospace Sweden, Quick Automation i Västerås AB och Dagab Inköp & logistik

Kurs på tom plats

För företag kan vi erbjuda så kallad ”kurs på tom plats” för vissa av våra utbildningar. Det innebär att vi, när det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning från 100 poäng, kan släppa dessa till utomstående.

Som företag kan du skicka dig själv eller anställda på kurser från våra yrkeshögskoleutbildningar – helt kostnadsfritt! Samma behörighetskrav och urval gäller precis som vid ordinarie antagning, och din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på yh-antagning@lernia.se så berättar vi mer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Arbetsmiljö och säkerhet

Här lär du dig om de risker, lagar och bestämmelser som gäller kring arbetsmiljö och säkerhet i industrin.

I kursen ingår SSG- entre.

Drift och underhållsteknik

I denna kurs får du mer avancerade kunskaper om underhållets principer samt specifika krav för underhåll av elektriska / automatiserade anläggningar.

Ellära för automationstekniker

Du får fördjupade kunskaper om likström samt 1-fas och 3-fas växelström. Efter kursen kan du mäta spänning, ström, resistans och effekt samt utföra grundläggande felsökning inom el- och elektronikområdet.

Felsökningsmetodik

I kursen får du en förståelse för orsaker till att en utrustning får störningar, vilket är en förutsättning, både för att göra rätt åtgärd och för att förhindra att felet uppstår igen. Vidare är syftet att skapa förståelse för felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, hur man samlar rätt information samt riskanalys. 

Industriell IT

Denna kurs ger dig förståelse i grunderna för industriell kommunikation och digital överföring, kunskaper om varför och när man skall använda fältbussar. Du lär dig skapa strukturer och konfigureringar för PLC-program i nätverk. Kursen ger kunskaper om OPC, Open Process Control, för att hämta data från eller skicka data
över till PLC och processtyrsystem.

LEAN

Under kurser får du lära sig om vilka leanverktyg som finns och hur de fungerar. Du lär dig använda dessa leanverktyg i en simulerad produktion för att konkret kunna se vad de får för effekter. Du utvecklar även kunskaper om till exempel 5S, värdeflödesanalys, visuell styrning, FMEA metoden och Poka Yoke.

Kursen ska även utveckla kunskaper verktyget SMED (Single Minute Exchange of Dies). Du lär dig hur och när det används, samt hur man utför ställtidseffektivisering på en monteringslina eller tillverkningsenhet. Du får färdigheter i att identifiera de mest kritiska momenten vid en montering/produktion samt vad det får för konsekvenser om man gör fel samt hur man använder verktyget SMED.

Mekatronik – tillämpning

I denna kurs får du kunskap om ellära och mekatronik och dess inbladning och utveckling inom industrin. Du lär dig om tillämpad elektronik, automationsfilosofi, sensorsystem samt om inbyggda system. Kursen ger även kunskaper i PLC-programmering och olika styr- och reglerprinciper samt i metoder för datainsamling samt underhåll och felsökning.

Motorstyrning, ritnings- och schemaläsning

Här utvecklar du kunskaper om ritningsläsning och toleransförståelse. Du får en förståelse för komplexiteten i ett modernt konstruktionsunderlag och hur man arbetar med digitala ritningsunderlag.

Processmätteknik

Du lär dig om komponenter och automatiserade processanläggningar och får en förståelse för den yrkesteori som krävs för olika automatiserade processer.

Du kommer lära dig att identifiera och avhjälpa reglertekniska och lokala datatekniska problem på anläggningsnivå, så som att felsöka och kalibrera mät- och reglerteknisk utrustning. Samt hur övergripande processdatorsystem används för datainsamling, larmhantering och övervakning av processen samt hur informationsteknik kan användas i olika nivåer av automatiserade processanläggningar.

Produktionsteknik och produktionsekonomi

I denna kurs får du lära dig om produktionsteknik och produktionsekonomi och de branschrelaterade programvaror och verktyg som används på företagen. Du lär dig om projektledning och hur det tillämpas i arbetslivet. Efter avslutad kurs har du fördjupade kunskap om att välja och använda olika produktionstekniska verktyg för att lösa sammansatta problem i en verklig miljö. Du har också kunskap om ekonomiska samband och begrepp inom logistik och produktionsteknik som är användbara vid utvärdering av olika produktionstekniska lösningar.

Reglerteknik och regulatorer

Du lär dig om styr- och reglerutrustning av standard- och specialkomponenter samt automatiseringsmoduler. Kursen ger också kunskaper om styr- och reglerutrustning, automationsutrustning, flödesscheman. Du får programmera, driftsätta och felsöka styr-, regler och automationsteknisk utrustning.

Robotteknik/robotprogrammering

Här får du kunskap om de olika begreppen inom robotteknik, samt om grundläggande robotprogrammering. Kursen varvar teori med praktiskt användande inom programmering, konfiguration, kommunikation, handhavande av robotpendant och manuell körning.

Styrteknik och programmering

I den här kursen lär du dig hur processtekniska mätresultat behandlas och används för att styra och reglera processen. Efter avslutad kurs kan du använda styr- och regelutrustning av standard- och specialkomponenter samt automatiseringsmoduler. Kurser ger kunskap om att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade processer.

LIA 1

I kursen LIA 1 får du möjlighet att sätta dina teoretiska kunskaper i praktiken i en verklig miljö. Här får du möjlighet att praktiskt träna på olika moment som de tidigare kurserna lagt en teoretiskt grund för. Du får kunskap om branschen och din framtida yrkesroll och du kan börja knyta professionella kontakter.

I den första LIA-perioden ger en introduktion till yrkesrollen och du får självständigt testa på vissa uppdrag under handledning.

LIA 2

I kursen LIA 2 får du återigen testa sina kunskaper i praktiken på en riktig arbetsplats! Arbetet i LIA 2 är i en högre grad självständigt och du får prova på vissa uppdrag under handledning. Du får själv ansvara för minst ett projekt eller uppdrag under LIA-perioden. 

Examensarbete

Ditt examensarbete är en fördjupningsuppgift där du får använda alla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du förvärvat under utbildningen. Examensarbetet genomförs under sista terminen och görs med fördel på en LIA-plats där ett riktigt och avgränsat projekt kan vara ditt examensarbete.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2 250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

Kontakta studievägledare i din hemkommun om du är osäker på om ditt betyg ger grundläggande behörighet.

 

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Godkända betyg i följande kurser eller motsvarande

 • Matematik 2
 • Mekatronik 1 eller Praktisk Ellära eller Teknik 1

Du som läst naturvetenskapliga programmet och har godkända betyg i Biologi 1 + Fysik 1 + Kemi 1 alternativt Naturkunskap 2 samt Matematik 2 anses uppfylla kravet på särskild behörighet och vi uppmuntrar även dig att söka!

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från yrkeserfarenhet, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan motsvarande utbildning. Om du vill söka in till en utbildning och vill ansöka om reell kompetens behöver du beskriva vad du saknar och styrka det du har istället med intyg; tex tjänstgöringsintyg, kursbevis osv. Ett CV kan vara ett komplement men räcker inte för att styrka din reella kompetens.

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

 

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

 

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Saknar du Matematik 2?

Vi erbjuder ett begränsat antal platser på en behörighetsgivande förutbildning (BFU) i matematik 2 för dig som saknar detta. Kursen går digitalt under sommaren och ger dig de kunskaper i matematik som du behöver för att vara redo för den här utbildningen. Om du får en plats och sedan fixar BFU med godkänt resultat är du garanterad en plats på ordinarie YH-utbildning till höstens start.

Utbildningen är helt digital, genomförs under sommarmånaderna juni/juli och är CSN-berättigad.

För att anmäla dig till BFU behöver du först skicka in din ansökan till den YH-utbildning du vill gå. När vi har behandlat din ansökan så skickar vi ut ett meddelande till dig med mer information och möjlighet att anmäla dig till BFU.

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan

Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov

I provet kan de sökande få visa sina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde som man har sökt. Urvalsprovet är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om:

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Efter utbildningen

Bristen på utbildad personal är så omfattande att många företag hämmas i sin utveckling och genom det förlorar tänkbara affärer och uppdrag. Framförallt många småföretag drabbas av att det är svårt att hitta utbildade och kompetenta automationstekniker och andra yrkesgrupper inom industrin.

Det finns en stark efterfrågan och brist på bland annat automations- och underhållstekniker. Lernias utbildning ger dig en fördel på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om hur du installerar, ställer in och kör igång automatiserade anläggningar men även hur du programmerar datorstyrda anläggningar, och håller dessa funktionsdugliga över tid, vid teknikutveckling och när verksamheter förändras.

Du kommer att ha kompetenser för att övervaka och självständigt behandla teoretisk och praktiskt inom områdena:

 • Utföra felsökning, felavhjälpning och igångkörning av maskinlinje.
 • Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Förstå och tolka dokumentation gällande underhåll.
 • Felsöka i sammansatta automatiserade system.
 • Hantera program i styrsystem.
 • Förstå och tolka system för tillståndsbaserat underhåll.

Det är ett varierande yrke med chans till ansvarstagande och utveckling!