Yrkeshögskoleutbildning

Automation PLC inom energiproduktion (kort utbildning)


Vill du arbeta med automation och digital utveckling inom energiproduktion? Letar du specialkompetenser som skiljer ut dig på arbetsmarknaden? Nyfiken på PLC-system och sekvensprogrammering? Då är Automation PLC inom energiproduktion kursen för dig!

Ansökan öppnar inom kort

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Idag finns inte tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens inom energiproducerande anläggningar. Därför är utbildningen av stort intresse för företagen.

Att kompetensbehovet tillgodoses är mycket viktigt. Rätt kompetens är avgörande för den nödvändiga uppbyggnaden av förnybar energi och därmed Sveriges klimatmål. Det ligger i hela samhällets intresse att inga leveransbrister och långvariga driftstopp uppstår i energiproduktionen. Därför behövs utbildningen.

Utbildningen till Automation PLC inom energiproduktion har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på företagen, så kallat arbetsplatsförlagt lärande. På så sätt integreras det praktiska lärandet på arbetsplatsen med det formella lärandet under utbildningen.

Utbildningen går på distans och halvfart och kan därför kombineras med arbete.

För vem

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Utbildningen är öppen för dig som har minst två års yrkeserfarenhet av elanläggning inom industri eller energiproduktion, eller annat arbete med koppling till elanläggningar.

Utbildningen bedrivs helt eller delvis på engelska.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du aktivt delta i utvecklingsarbete och driftsätta digitaliserade rutiner. Du kan beskriva PLC-system och dess kopplingar, förstå hur olika givare inom industrin fungerar och hur de kommunicerar med PLC:et. Du förstår också vad som händer med signalen från givare till PLC, och vidare till aktuator. Efter utbildningen har du kompetens att skriva program med logiska funktioner och användning av funktionsblock, använda programspråk som ladder och sekvensprogrammering, använda samt designa och implementera ett PLC-system.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna