Yrkeshögskoleutbildning

Apotekstekniker, Malmö


Är du intresserad av rådgivning inom egenvård, friskvård och livsstilsfrågor? Har du ett empatiskt förhållningssätt och samtidigt gillar försäljningsarbete och varuhantering? Då kan apoteksteknikeryrket vara något för dig.

Om utbildningen

Vill du ha ett utåtriktat och omväxlande arbete ska du söka en apoteksteknikerutbildning. Apotekstekniker arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering samt deltar i recepthanteringen.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden. Söker du en utbildning på distans kan du genomföra utbildningen på din hemort (vissa obligatoriska träffar i respektive ort förekommer).

Utbildningen som bedrivs på distans består av både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. Det sker träffar i respektive studieort ungefär en gång per termin. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden samt får möjlighet att praktisera dina kunskaper.

Samverkan

Utbildningen sker i samverkan med Apoteket AB, Kronans Apotek, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, LloydsApotek samt Unionen Farmaci och Hälsa.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen lär dig det du behöver för att kunna jobba som mejeritekniker. Kurserna som ingår i utbildningen presenteras nedan.

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– företagsekonomisk teori och metod
– budget
– relevanta nyckeltal för detaljhandeln och specifikt apotek
– mekanisk och personlig försäljning.

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– receptfria läkemedel, deras användningsområden och funktion
– vilka åkommor som lämpar sig för egenvård och vilka som ska hänvisas till vården
– när hänvisning ska göras till farmaceut
– skillnaderna mellan läkemedel, växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL), vissa utvärtes läkemedel (VUM), kosttillskott och medicintekniska varor
– för- och nackdelar med olika läkemedelsformer
– Läkemedelskunskap inom VBL, TVBL, VUM, kosttillskott och medicintekniska varor och deras användningsområden.
– dosering och biverkningar för de egenvårdsprodukter som omfattas av läkemedelslagen
– kundfall
– tystnadsplikt och sekretess
– Lex Maria
– vetenskaplig arbetsmetod

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– examensarbete i form av ett självständigt projekt kopplat till arbetsplats,
med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde
– opposition på annat examensarbete

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– apoteksmarknadens utveckling samt yrkesrollen och dess innehåll.
– god studieteknik och metodik under utbildningen.
– grundläggande funktioner om informationssökning samt källkritisk
granskning

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– teori om samtalsteknik och kommunikation samt praktiska övningar i
kroppsspråk och det professionella samtalet
– yrkesspecifik terminologi samt praktiska kommunikationsövningar på
engelska.

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– varuhanteringens olika moment, t.ex. kampanjer
– varuhanteringsprocessen
– apotekets logistikflöden
– kassarutiner
– planogram
– nyckeltal

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– egenvård och rådgivning på apotek
– repetition av varuhanteringsprocessen
– egenvården och dess produkter
– gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården
– kunddialog med adekvata råd om egenvård samt livsstilens påverkan på
hälsan

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– receptregistreringsprocessen och receptregistret
– att förbereda recept.

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– folkhälsa
– sambandet mellan hälsa, levnadsvanor, sjukdom och läkemedel
– beroende
– individ- och grupprelaterad psykologi
– individens förhållande till samhället
– kundfall

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– logistik och lagerstyrning samt rationell varuhantering inom detaljhandeln
– apotekens logistikkedja
– tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens uppdrag.

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– människokroppens uppbyggnad och funktion
– vanliga somatiska sjukdomstillstånd, deras orsaker, symptom och
behandling
– vanligaste psykiska sjukdomarna och deras symptom
– HLR som åtgärd vid akuta situationer

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om
– läkemedel avseende läkemedelsformer, grundläggande farmaceutiska
begrepp och medicinsk terminologi för en säker
förberedelse/märkning/plockning/ beredning av recept
– säkert och effektivt arbetssätt vid recepthantering
– e-recept
– dosförkortningar
– plockkontroll
– etikettering av läkemedel
– prissättning av extempore och licenser.
– läkemedelslagen
– expeditionsförfattningar samt föreskrifter och anvisningar som gäller sprit
och narkotika
– farosymboler för kemiska produkter
– läkemedelsförmånssystemet.

För vem

Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E, betyg godkänt eller betyg 3 för kurserna:

 • Engelska 6 eller Engelska B
 • Svenska 1 och 2, Svenska som andraspråk 1 och 2, Svenska A och B, Svenska som andraspråk A och B
 • Matematik 1a, 1b, 1c eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap A
 • Naturkunskap 1a1 och 1a2 eller 1b och Naturkunskap 2, Naturkunskap A och B

Läs mer om vilka betyg som räknas som godkända.

Efter utbildningen

Behov av utbildade apotekstekniker finns över hela landet men efterfrågan kan variera på olika orter. Utbildningen innehåller de ämnen och kurser du behöver för att arbeta som apotekstekniker tillsammans med apotekare och receptarier på ett apotek.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Hejvägen 2, Malmö

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

1,5 år

Poäng

300

Delkurs

Poäng

 • Butiksekonomi och försäljning 20 poäng
 • Egenvård 80 poäng
 • Introduktion 5 poäng
 • Kundbemötande – det professionella samtalet 15 poäng
 • LIA 1 Logistik och Varuhantering 25 poäng
 • LIA 2 Egenvård  50 poäng
 • LIA 3 Recepthantering  10 poäng
 • Livsstilsfaktorers påverkan på hälsan  20 poäng
 • Logistik och varuhantering 10 poäng
 • Medicinsk Grundkurs för apotekstekniker 25 poäng
 • Recepthantering och registrering  30 poäng
 • Summa: 300 poäng

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information

Bra att veta

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Ansökan


Ansök direkt

Ansökan görs via ett system där du kan söka till flera av våra utbildningar samtidigt. Starta gärna din ansökan nu och gör klart den om några dagar, när du hittat alla betyg och andra dokument du ska skicka in!

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna