Yrkeshögskoleutbildning

Apotekstekniker, Distans Linköping


Är du intresserad av rådgivning inom egenvård, friskvård och livsstilsfrågor? Har du ett empatiskt förhållningssätt och samtidigt gillar försäljningsarbete och varuhantering? Då kan vår utbildning till apotekstekniker vara något för dig!

Om utbildningen

Ansökan öppnar i februari

Vill du ha ett utåtriktat och omväxlande arbete ska du söka en apoteksteknikerutbildning. Apotekstekniker arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering.

En tredjedel av tiden på arbetsplats

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket gör att du får goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden.    

Utbildning på distans

Utbildningen bedrivs under 1,5 år på heltid och består bland annat av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du kan välja att läsa på distans från Linköping eller Sundsvall. 3 st obligatoriska träffar på respektive ort förekommer.

Obligatorisk schemalagd tid förekommer i utbildningen i Sundsvall. Cirka 10-15 timmar i veckan är schemalagt grupparbete där man deltar dagtid.

Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter och så vidare. 

Framtidsutsikter

Apoteksmarknaden har efter en stark tillväxt i ett antal nya apotek i Sverige. Det råder fortfarande en underetablering sett till apotekstätheten i andra europeiska länder och jämför man inom landet finns det platser där antalet apotek är mindre än förväntat.

Behovet av kvalificerad personal är fortsatt stort och idag är apotekstekniker en viktig resurs vid egenvårdsrådgivning. Apotekstekniker som har genomgått de nuvarande yrkeshögskoleutbildningarna kommer bli en viktig resurs i den kommande expansionen.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

Vilka förkunskaper behöver du ha?

För att söka utbildningen krävs följande:

 1. Behörighet till Yrkeshögskolan

 2. Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G):

 • Engelska 6
 • Naturkunskap 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Passar du som apotekstekniker?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Hur gillar du att förklara saker för andra?

Fråga 5 av 9

Hur känner du kring att ha lagar och regler som styr ditt arbete?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Brukar du störa dig på andras skrivfel och stavfel?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba på apotek som apotekstekniker. Du har kunskaper om receptfria läkemedel samt kan avgöra när du bör ge råd om en person kan själv behandla och vilka produkter du kan rekommendera eller tala om för personen när denne bör söka sig till sjukvården istället.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Teknikringen 10, Distans Linköping

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

1,5 år

Poäng

300

Kurser

Poäng

Kurser

Poäng

 • Butiksekonomi och försäljning 20 poäng
 • Egenvård 80 poäng
 • Kundbemötande 15 poäng
 • LIA 1 Logistik och Varuhantering 25 poäng
 • LIA 2 Egenvård  45 poäng
 • LIA 3 Recepthantering  10 poäng
 • Livsstilsfaktorers påverkan på hälsan  20 poäng
 • Logistik och varuhantering 10 poäng
 • Medicinsk grundkurs för apotekstekniker 25 poäng
 • Recepthantering och registrering  30 poäng
 • Examensarbete 15 poäng

Nästa kursstart

2020-08-24

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

2020-02-15 till 2020-04-15

3 obligatoriska platsträffar.

Bra att veta

 • Kurslitteratur och kostnader för resor och uppehälle i samband med våra träffar betalas av den studerande själv
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN
 • Obligatoriska träffar i Linköping varje termin

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna