Yrkeshögskoleutbildning

Ambulanssjukvårdare


Är du utbildad undersköterska och vill vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare? Som ambulanssjukvårdare är ingen dag den andra lik och du gör ett betydande och viktigt arbete. I vår utbildning lär du dig allt om prehospital vård, akutsjukvård och vad du behöver för att arbeta som ambulanssjukvårdare.

Kursfakta

Plats

Poäng

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Ansökningsperiod

undefined till undefined

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Om utbildningen

För utbildade undersköterskor som vill jobba på ambulans

Utbildningen till ambulanssjukvårdare vänder sig till dig som är utbildad undersköterska med minst 1 års arbetslivserfarenhet på heltid inom yrket, alternativt 2 år på halvtid, och som vill jobba på och med ambulans. Du gillar att jobba inom vården och vill vidareutbilda dig för arbete inom ambulans och akutsjukvård.

Som ambulanssjukvårdare arbetar du i ambulansen vid utryckning och har ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning/teknik och att assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik.

Det krävs att du har bra fysik och vid anställningar görs fysiska tester och körprov.

Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor då man under ett pass arbetar nära varandra under många timmar.

Utbildningens upplägg – hur man blir ambulanssjukvårdare

 • Utbildningen i Luleå är på halvdistans med 20 fysiska platsträffar.
 • Utbildningen i Malmö är platsbunden. Obligatoriska moment kan ske på annan ort i Skåne än Malmö då vi samarbetar med arbetslivet för att genomföra praktiska delar i utbildningen.
 • Utbildningen i Södertälje är platsbunden.

Utbildningen består av föreläsningar, enskilt arbete och gruppövningar. Stora delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Du kommer få lära dig att använda RAKEL för radiokommunikation, prehospital sjukvård, akutsjukvård, om vilka läkemedel som används i ambulansen, hur man kommunicerar med patienter och anhöriga samt vända och vrida på etiska begrepp som berör arbetet i en ambulans.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen till ambulanssjukvårdare genomförs i samverkan med ambulansstationer i Sverige och innehåller 10 veckors LIA, Lärande i arbete, uppdelat på två kurser. Studiebesök görs på olika vårdinrättningar och SOS Alarm.

LIA, lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.
Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.
LIA ger dessutom möjligheter till att nätverka och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

För Luleås utbildning erbjuder Lernia LIA-platser i Region Norrbotten och i den mån det går på eller omkring din hemort. Vi kan dock inte garantera att du får en LIA-plats i närheten av din hemort.

 

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Akutsjukvård

I denna kurs får du lära dig om orsak, symptom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomar (hos både barn och vuxna) inom akutsjukvården, med tonvikt på medicinska, kirurgiska och psykiska tillstånd som även är vanliga inom den prehospitala vården. Du får även lära dig om organisation och de lagar som styr verksamheten.

Arbetsmiljö och ergonomi

Du får lära dig om arbetsmiljön inom ambulansverksamheten och den prehospitala akutsjukvården samt ergonomiska principer som underlättar arbetsmiljön. Arbetsmiljön varierar beroende på t.ex. väderlek, årstid, tidpunkt på dygnet. 

Bemötande och etik

Här får du lära dig om etiska begrepp och principer samt moraliska frågor inom den prehospitala akutsjukvården. Kursen ger också en inblick i grunderna för vetenskaplig metodik och forskning inom området. Kursen ger dig verktyg och metoder för att kunna hantera olika situationer och bemöta utsatta individer i den prehospitala vården på ett väl fungerande sätt.

Dokumentation och journalhantering (Läses endast i Malmö)

Du lär dig om relevant lagstiftning för dokumentation och hantering av avvikelser inom ambulansverksamheten.

Examensarbete

Du genomför ett examensarbete i form av ett självständigt projekt kopplat till en arbetsplats, med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde, och du opponerar på ett annat examensarbete.

Farmakologi och läkemedelshantering

Här får du lära dig om grundläggande farmakologi och om vilka läkemedel som används i ambulansverksamheten. Kursen behandlar också lagar och förordningar kring läkemedelshantering och delegering.

Fordonskunskap och körteknik

För att kunna bli en bra ambulansförare får du lära dig om ambulansfordonets utrustning och skötsel samt får färdighet i framförandet av en ambulans. Du får kartkunskap och kunskap om utrustningen för navigering i ambulansen samt kunskap om dess medicinska utrustning. Kursen ger också kunskaper om lagar och förordningar som reglerar vägbunden trafik med tonvikt på ambulansfordon och utryckningskörning. 

Kommunikation och samband

Här får du kunskaper om radiokommunikation; såväl den tekniska utrustningen och sättet att kommunicera. Med tonvikt på RAKEL (radiokommunikation för effektiv ledning) som nationellt samverkanssystem, ingår förekommande system för kommunikation och samband.

LIA 1, 20p (4 veckor)

Under LIA1 introduceras du till yrkesrollen och arbetsuppgifterna på en ambulansenhet, såsom dagliga rutiner på stationen, god ergonomi och bårteknik, den prehospitala arbetsmiljön, bemötandet av kollegor, patienter och närstående samt den medicinska utrustningen.

LIA 2, 30p (6 veckor)

Under LIA2 får du kunskap om yrkesrollen som ambulanssjukvårdare och arbetsuppgifterna på en ambulansenhet, såsom dagliga rutiner på stationen, god ergonomi och bårteknik, den prehospitala arbetsmiljön, bemötandet av kollegor, patienter och närstående samt den medicintekniska utrustningen. Tillsammans med sjuksköterskan i teamet får du vårda patienter samt köra ambulansen på ett patientsäkert, skickligt, ansvarstagande, miljömässigt och föredömligt sätt. Navigering, kommunikation och samband ingår också (RAKEL).

Prehospital akutsjukvård

Här får du kunskaper om orsak, symptom, diagnos och behandling vid akuta, medicinska, kirurgiska och psykiska tillstånd, sjukdomar och skador inom den prehospitala sjukvården - både hos vuxna och barn. Du får kunskap om hela vårdkedjan. I kursen ingår prehospital sjukvårdsledning enligt PS-konceptet.

Specialområden

Här får du lära dig om olika specialområden inom ambulansverksamheten.

SBAR och avvikelsehantering (läses endast i Luleå)

I denna kurs lär du dig om relevant lagstiftning för kommunikation och avvikelsehantering inom ambulansverksamheten. Du lär dig hur en säker kommunikation mellan olika yrkesgrupper fungerar enligt SBAR, patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen inom ambulansverksamhet.

För vem

För att söka utbildningen till ambulanssjukvårdare behöver du uppfylla nedan krav.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

Kontakta studievägledare i din hemkommun om du är osäker på om ditt betyg ger grundläggande behörighet. 

 

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Avslutad undersköterskeutbildning med godkända betyg i följande gymnasiekurser

 • Anatomi & fysiologi 1 eller Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Omvårdnad 1 och Social omsorg 1 eller Vård och omsorgsarbete 1
 • Omvårdnad 2 och Social omsorg 2 eller Vård och omsorgsarbete 2

Yrkeserfarenhet som undersköterska

För att kunna jobba som ambulanssjukvårdare, på ambulans, behöver du ha arbetat som undersköterska i minst 1 år på heltid, alternativt i minst 2 år på halvtid.

För att bli behörig till utbildningen i Luleå ska du ha jobbat hospitalt (på sjukhus) eller hälsocentral som undersköterska i minst 1 år.

Har körkort enligt följande:

 • Körkort B i minst 12 månader

Vid många regioner i Sverige krävs körkort C1 för att få göra LIA2. Det gäller alla regioner utom Region Norrbotten och Region Västerbotten. Därför måste du under höstterminen se till att få körkort C1 om du tillhör de regioner som kräver det. Under utbildningen blir det obligatoriska moment i kursen Fordonskunskap och körteknik med övningskörning, och då krävs det att man har körkort B och att man ansökt om ett körkortstillstånd för C1. De som har äldre körkort har dispens att köra. Men för dem som tagit körkort efter 1996 krävs C-behörighet.

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från yrkeserfarenhet, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan motsvarande utbildning. Om du vill söka in till en utbildning och vill ansöka om reell kompetens behöver du beskriva vad du saknar och styrka det du har istället med intyg; tex tjänstgöringsintyg, kursbevis osv. Ett CV kan vara ett komplement men räcker inte för att styrka din reella kompetens.

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

 

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

 

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan

Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov

I provet kan de sökande få visa sina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde som man har sökt. Urvalsprovet är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om:

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Om urvalsprocessen för Ambulanssjukvårdare

Vid fler behöriga sökande än utbildningsplatser till utbildningen, så kommer urvalet ske genom

 • Urvalsprov ske baserat på den särskilda förkunskapen för utbildningen. ( Du kommer behöva en dator för detta tillfälle)
 • Test som mäter handstyrka och lyftstyrka. (Förbered dig genom att hålla igång din kondition och din träning. Vi använder oss av aasa-testet som standardiserad modell . )
 • Körprov som  visar att du är lämplig att framföra ambulansen.
 • Meritpoäng för arbetslivserfarenhet .

Urvalsperioden sker under maj månad.

Efter utbildningen

Att jobba som ambulanssjukvårdare och ambulansförare

Din yrkesroll är Ambulanssjukvårdare (ambulansförare) och du kommer att med god förmåga kunna framföra ambulans på ett säkert sätt vid vanlig körning och utryckningskörning. Som utbildad och erfaren undersköterska kommer du ha en god grund för jobb på ambulans.

Du kommer att vara en viktig resurs i katastrofmedicinska situationer vid olika typer av miljöer. SOS Alarm, prehospital, akutsjukvård och ge god service i kontakt med patienter och anhöriga.

Du har god kunskap om ambulanssjukvårdens utrustning för kommunikation, kan samarbeta och samverka i ambulansteamet samt med övriga instanser/myndigheter i samhället.

Yrkesrollen innefattar att kunna assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård och använda medicin- och ambulansteknisk utrustning utifrån gällande lagar och förordningar. På de flesta stationerna krävs C1-körkort för att få anställning.

Lön som ambulanssjukvårdare

Vad du tjänar som ambulanssjukvårdare beror på lite olika faktorer, till exempel din ålder och vad du har för bakgrund. Genomsnittslönen för ambulanssjukvårdare är enligt Arbetsförmedlingen idag 32 800 kr.