Yrkeshögskoleutbildning

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare (kort utbildning)


Söker du fördjupade kunskaper om agila principer som SCRUM och DevOps? Vill du veta mer om Continuous Integration (CI) och Continuous Deployment (CD)? Nyfiken på hur nyckelbegrepp och principer tillämpas praktiskt? Då är detta en Yh-utbildning för dig!

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare Malmö är en distansutbildning. Det innebär att du kan studera var och när du vill, förutsatt att du kan medverka på plats vid de utbildningsdagar som ges i Malmö.

Eftersom utbildningen primärt vänder sig till redan yrkesverksamma som behöver uppgradera sin kompetens kommer upplägget av utbildningen att vara flexibelt Upplägget bygger på en kombination av bunden undervisning med 3-4 tillfällen där varje tillfälle är 1-2 dagar, samt ett antal utbildningstillfällen på distans.

Samtliga lektioner är lärarledda och vid de tillfällen utbildningen sker på distans läggs inspelningen tillsammans med allt material, uppgifter, övningar i Lernias lärportal så att alla studerande har tillgång till materialet när som helst. Flera av lektionerna kommer förläggas till senare delen av dagen, alternativt kväll.

Den traditionella mjukvaruutvecklingen har varit fokuserad kring programkoden. Men företagen börjar nu i allt större utsträckning tillämpa agila principer, som SCRUM. Agila metoder och DevOps har blivit den vedertagna standarden vilket självklart ställer nya krav på programvaruutvecklingen.

DevOps fungerar som en brygga mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations) och är alltså ett sätt att effektivisera övergången och minska tiden mellan utveckling och drift.

För att företagen ska kunna åta sig de uppdrag som finns måste fler yrkesverksamma skaffa sig rätt kompetens. Idag kan man se en lucka mellan utvecklarnas kompetens och den växande efterfrågan på agila arbetsmetoder.

För vem

Vilka förkunskaper behöver du ha?

  1. Klicka här för att se vilken behörighet du behöver ha för att söka till Yrkeshögskolan

    Ladda upp dina betygsdokument från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen. Samtliga betyg ska vara en kopia av originalet och en skärmdump/kopia från antagning.se räknas INTE. Du behöver och bör bara skicka in det som efterfrågas. Tänk på att namn och personnummer syns.
  2. Du ska ha minst 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området - du ska som huvudsaklig sysselsättning ha arbetat med programmering

    Ladda upp arbetslivsintyg som styrker din yrkeserfarenhet: minst 3 års arbetslivserfarenhet. Ditt intyg ska vara skrivet av arbetsgivaren och uppdaterat inom närtid för att styrka att du uppnår efterfrågad tidsperiod på arbetslivserfarenhet. OBS Endast CV godkänns ej.

Urvalsgrunder

Om det är fler behöriga sökande än platser så används nedan urvalsgrunder gällande yrkeserfarenhet:

<1år = 1 poäng

2–4 år = 2 poäng

>5 år = 3 poäng

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du förklara de ekonomiska fördelarna med DevOps och Continuous Delivery. Du kan också utvärdera och upphandla DevOps-verktyg. Du kan på egen hand ta initiativ till och vara med och utforma ett agilt arbetssätt enligt principerna i utbildningen. Du har också lärt dig att känna igen viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar vid införandet av DevOps.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna