Yrkeshögskoleutbildning

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare (kort utbildning)


Söker du fördjupade kunskaper om agila principer som SCRUM och DevOps? Vill du veta mer om Continuous Integration (CI) och Continuous Deployment (CD)? Nyfiken på hur nyckelbegrepp och principer tillämpas praktiskt? Då är detta en Yh-utbildning för dig!

Ansökan öppnar inom kort

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Den traditionella mjukvaruutvecklingen har varit fokuserad kring programkoden. Men företagen börjar nu i allt större utsträckning tillämpa agila principer, som SCRUM. Agila metoder och DevOps har blivit den vedertagna standarden vilket självklart ställer nya krav på programvaruutvecklingen.

DevOps fungerar som en brygga mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations) och är alltså ett sätt att effektivisera övergången och minska tiden mellan utveckling och drift.

För att företagen ska kunna åta sig de uppdrag som finns måste fler yrkesverksamma skaffa sig rätt kompetens. Idag kan man se en lucka mellan utvecklarnas kompetens och den växande efterfrågan på agila arbetsmetoder.

För vem

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Utbildningen är öppen för dig som har minst 3-års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du förklara de ekonomiska fördelarna med DevOps och Continuous Delivery. Du kan också utvärdera och upphandla DevOps-verktyg. Du kan på egen hand ta initiativ till och vara med och utforma ett agilt arbetssätt enligt principerna i utbildningen. Du har också lärt dig att känna igen viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar vid införandet av DevOps.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna