Serviceutbildning med fördjupning, Visby

Inriktningar: städ och hushållsnära tjänster / tjänster inom besöksnäring / tjänster inom handel och butik / callcenter- och supporttjänster Arbetsmarknadsutbildning
Tre personer i samtal

Nästa kursstart

Kontinuerliga kursstarter

Vår utbildning inom service ger dig stora möjligheter till ett jobb inom något serviceyrke, t ex besöksnäring, handel och butik, callcenter- och supporttjänster eller städ och hushållsnära tjänster. Hos Lernia får du gå en utbildning som är utvecklad och anpassad helt efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Praktik på ett företag i branschen ingår.

Vad leder utbildningen till

Efter utbildningen kan du jobba med ett serviceyrke. Efter grundutbildningen väljer du yrkesinriktning. Ditt framtida arbete kan vara inom detaljhandel, kommunikation eller besöksnäring. Du utbildas i att självständigt utföra arbeten inom olika yrken och utvecklar en god förmåga att kommunicera. Att kommunicera med kollegor, kunder, leverantörer och andra är många gånger lika viktigt som att kunna ett yrke.

Hur går utbildningen till

Utbildningen består av olika delar. Du väljer inriktning efter grundutbildningen. Utbildningen varvar föreläsningar, enskilt och grupparbete, studiebesök, filmer, externa föreläsare och egna studier. Den grundläggande delen är gemensam för alla. Därefter går du vidare och läser den inriktning du valt. Du kommer att vara ute på praktik (arbetsplatsförlagd lärande) under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Detta kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Utbildningens delar

Grundutbildning med inriktning service och värdskap

-    Service och värdskap
-    Service ur ett lönsamhetsperspektiv
-    Kundbemötande
-    Service med kvalitet
-    Att representera ett serviceföretag/en serviceorganisation
-    Gästpsykologi
-    Kurlturaspekter på service
-    Personlighet och service
-    Kommunikation och försäljning
-    Olika typer av kommunikation
-    Konflikthantering
-    Praktiska övningar inom kommunikation och service

Inriktningar

Städ och hushållsnära tjänster

-    Organisation och ekonomi
-    Arbetsteknik och planering
-    Städmetoder och städredskap
-    Kem-tekniska produkter
-    Materialkännedom, golv och inredningsmaterial
-    Arbetsmiljö och ergonomi
-    Miljö
-    Trädgårdsservice
-    Enklare fastighetsskötsel

Tjänster inom besöksnäring

-    Branschkunskap
-    Livsmedelshygien
-    Grundläggande livsmedelskunskap
-    Beredning av kall och varm mat
-    Varma och kalla drycker
-    Kassaarbete
-    Servering
-    Arbetsmiljö och ergonomi
-    Administration
-    Bokningssystem
-    Personaladministration
-    Datorkunskap
-    Logi
-    Konferens och evenemang
-    Våningsservice
-    Information och layout

Tjänster inom handel och butik

-    Försäljning
-    Varuhantering, varulager
-    Exponering
-    Produktkunskap
-    Säkerhet i butik
-    Grunder i butiksekonomi
-    Kassaarbete
-    Arbetsmiljö

Callcenter- och supporttjänster

-    Branschkunskap
-    Presentationsteknik
-    Försäljning
-    Support
-    Kundundersökningar
-    Säljplanering
-    Telefoni, teknik och styrning
-    Arbetsmiljö

Arbetsplatsförlagt lärande

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska ge ytterligare praktisk utbildning och erfarenhet. Den skall bestå av tillämpningar av de kunskaper som tillgodogjorts under utbildningen. Det arbetsplatsförlagde lärandet sker i så stor utsträckning som möjligt på de arbetsplatser som har anställningsbehov.                                                           

Utbildningens längd

Grundutbildning med inriktning service och värdskap, 5 veckor
Städ och hushållsnära tjänster, 8 veckor
Tjänster inom besöksnäring, 8 veckor
Tjänster inom handel och butik, 8 veckor
Callcenter- och supporttjänster, 8 veckor
Arbetsplatsförlagt lärande, 4 veckor

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider
Till ansökan Kontinuerlig ansökan

Senast uppdaterad: 2015-12-18

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Här kan du se två filmer från Arbetsförmedlingen om hur det är att arbeta som butikssäljare respektive kundtjänstmedarbetare. Därefter berättar Joakim Piel och Boris Milic i nästa film om hur det är att gå en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik på Lernia.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

 

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till

Efter utbildningen kan du jobba med ett serviceyrke. Efter grundutbildningen väljer du yrkesinriktning. Ditt framtida arbete kan vara inom detaljhandel, kommunikation eller besöksnäring. Du utbildas i att självständigt utföra arbeten inom olika yrken och utvecklar en god förmåga att kommunicera. Att kommunicera med kollegor, kunder, leverantörer och andra är många gånger lika viktigt som att kunna ett yrke.

Hur går utbildningen till

Utbildningen består av olika delar. Du väljer inriktning efter grundutbildningen. Utbildningen varvar föreläsningar, enskilt och grupparbete, studiebesök, filmer, externa föreläsare och egna studier. Den grundläggande delen är gemensam för alla. Därefter går du vidare och läser den inriktning du valt. Du kommer att vara ute på praktik (arbetsplatsförlagd lärande) under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Detta kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Utbildningens delar

Grundutbildning med inriktning service och värdskap

-    Service och värdskap
-    Service ur ett lönsamhetsperspektiv
-    Kundbemötande
-    Service med kvalitet
-    Att representera ett serviceföretag/en serviceorganisation
-    Gästpsykologi
-    Kurlturaspekter på service
-    Personlighet och service
-    Kommunikation och försäljning
-    Olika typer av kommunikation
-    Konflikthantering
-    Praktiska övningar inom kommunikation och service

Inriktningar

Städ och hushållsnära tjänster

-    Organisation och ekonomi
-    Arbetsteknik och planering
-    Städmetoder och städredskap
-    Kem-tekniska produkter
-    Materialkännedom, golv och inredningsmaterial
-    Arbetsmiljö och ergonomi
-    Miljö
-    Trädgårdsservice
-    Enklare fastighetsskötsel

Tjänster inom besöksnäring

-    Branschkunskap
-    Livsmedelshygien
-    Grundläggande livsmedelskunskap
-    Beredning av kall och varm mat
-    Varma och kalla drycker
-    Kassaarbete
-    Servering
-    Arbetsmiljö och ergonomi
-    Administration
-    Bokningssystem
-    Personaladministration
-    Datorkunskap
-    Logi
-    Konferens och evenemang
-    Våningsservice
-    Information och layout

Tjänster inom handel och butik

-    Försäljning
-    Varuhantering, varulager
-    Exponering
-    Produktkunskap
-    Säkerhet i butik
-    Grunder i butiksekonomi
-    Kassaarbete
-    Arbetsmiljö

Callcenter- och supporttjänster

-    Branschkunskap
-    Presentationsteknik
-    Försäljning
-    Support
-    Kundundersökningar
-    Säljplanering
-    Telefoni, teknik och styrning
-    Arbetsmiljö

Arbetsplatsförlagt lärande

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska ge ytterligare praktisk utbildning och erfarenhet. Den skall bestå av tillämpningar av de kunskaper som tillgodogjorts under utbildningen. Det arbetsplatsförlagde lärandet sker i så stor utsträckning som möjligt på de arbetsplatser som har anställningsbehov.                                                           

Utbildningens längd

Grundutbildning med inriktning service och värdskap, 5 veckor
Städ och hushållsnära tjänster, 8 veckor
Tjänster inom besöksnäring, 8 veckor
Tjänster inom handel och butik, 8 veckor
Callcenter- och supporttjänster, 8 veckor
Arbetsplatsförlagt lärande, 4 veckor

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2015-12-18

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontinuerliga kursstarter

Utbildningslängd

Varierande

Antal poäng

0

Utbildningens ID

46876

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Bredgatan 4
Visby
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Visby

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Se yrkesfilmer

Öppna/stäng

Här kan du se två filmer från Arbetsförmedlingen om hur det är att arbeta som butikssäljare respektive kundtjänstmedarbetare. Därefter berättar Joakim Piel och Boris Milic i nästa film om hur det är att gå en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik på Lernia.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

 

Har du frågor?

Öppna/Stäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontinuerliga kursstarter

Utbildningslängd

Varierande

Antal poäng

0

Utbildningens ID

46876

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Bredgatan 4
Visby
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Visby

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta