Utbildning till kylmontör, Västerås

Arbetsmarknadsutbildning
Tre personer, arbetar med VVS

Nästa kursstart

Kontakta oss eller ditt AF kontor för mer information!

Välkommen på Öppet Hus onsdagar kl.13

Lernias utbildning till kylmontör ger dig stora möjligheter till jobb. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom yrket ökar allteftersom systemen blir mer avancerade och kräver mer service och underhåll.

Vad leder utbildningen till?

Efter avslutad utbildning ska du ha tillräckliga yrkeskunskaper för att kunna arbeta enligt Svensk Kylnorm och F-gasförordningen EU 517/2014 samt köldmedieförordningen. Som kylmontör installerar, reparerar och servar du kommersiella kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och komfortmobila kylanläggningar.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som tidigare har studerat inom VVS och fastighet eller har motsvarande kunskaper och är intresserad av att kunna arbeta som kylmontör.

Vilka förkunskaper krävs?

Du har läst hela eller delar av gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram (tidigare Energi-programmet) eller har motsvarande kunskaper som du förvärvat på annat sätt. Du behöver också ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska på grundläggande nivå. Branschen rekommenderar att du har god fysisk rörlighet samt B-körkort.

Hur går utbildningen till?

Under den förberedande utbildningen genomförs individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier. Utbildningen följer branschorganisation Kyl & Värmepumpsföretagens rekommendationer avseende sakkunnighet (ref: Svensk kylnorm, faktablad 12, avsnitt 2.1). Utbildningen är indelad i moduler vilka sätts samman utifrån individuella förkunskaper och planerad yrkesinriktning.

Utbildningen genomförs med en blandning av teoretiska genomgångar och praktiska moment, dels i Lernias lokaler men även som arbetsplatsförlagt lärande. I utbildningen integreras bl.a. jämställdhetsfrågor, miljö/arbetsmiljö, information om arbetsmarknaden och förberedande jobbsökaraktiviteter.

Utbildningens längd

Utbildningslängden är individuell och beror bland annat på dina förkunskaper, men följande rikttider gäller:
Förberedande utbildning: 3 veckor
Yrkesutbildning: 46 veckor (inkl. arbetsplatsförlagd utbildning)

Intyg/Kompetensbevis

Du får certifikat enligt F-gasförordningen (kategori I) vid godkänd examination. I förekommande fall utfärdas betyg i de el-moduler som Elsäkerhetsverket kräver för att lärlingar efter genomförd lärlingstid ska få ut sin behörighet BB1.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider
Grundutbildning

Modul

Kurskod

Rikttid dagar

Praktisk Ellära

ELLPRA0 

13

Luftbehandling 

VETLUF0 

13

VVS svets och lödning rör

VVSVVS0 

13

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0  13
Elkraftteknik ELRELF0   13 
Kyl- och värmepumpsteknik:      
- grund  KYLKYO0  13 
- miljö och säkerhet  KYLKYH0   13 
- energieffektivisering  KYLKYL0   13 
- installation  KYLKYC0   26 
- service  KYLKYV0   26 
     
Mät- och reglerteknik  MÄTMÖO0   13 
Kurs för examinering, F-gaser    10
Arbetsplatsförlagd utbildning   50

 

Påbyggnaddsutbildning med
inriktning Injustering/driftsättning:

Modul

Kurskod

Rikttid dagar

VVS svets och lödning rör

VVSVVS0

13

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0 

13

 

Påbyggnaddsutbildning med
inriktning Värmepumpsteknik:

Modul

Kurskod

Rikttid dagar

Luftbehandling

VETLUF0

13

VVS svets och lödning rör

VVSVVS0 

13

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0   13 

 

Tilläggsmoduler (avropas vid behov):

Modul

Rikttid dagar

Heta arbeten

1

Hjärt- och Lungräddning

1

Lödarprövning 

0,5 - 1

Mobila arbetsplattformar

1

Grundutbildning i fallskydd

1

SSG entre

0,5 - 1

Examinering och certifiering enl.
köldmedie-/F-GAS-förordningen,
för deltagare med viss kylteknisk
erfarenhet

Till ansökan Kontinuerlig ansökan

Senast uppdaterad: 2017-01-16

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Efter avslutad utbildning ska du ha tillräckliga yrkeskunskaper för att kunna arbeta enligt Svensk Kylnorm och F-gasförordningen EU 517/2014 samt köldmedieförordningen. Som kylmontör installerar, reparerar och servar du kommersiella kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och komfortmobila kylanläggningar.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som tidigare har studerat inom VVS och fastighet eller har motsvarande kunskaper och är intresserad av att kunna arbeta som kylmontör.

Vilka förkunskaper krävs?

Du har läst hela eller delar av gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram (tidigare Energi-programmet) eller har motsvarande kunskaper som du förvärvat på annat sätt. Du behöver också ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska på grundläggande nivå. Branschen rekommenderar att du har god fysisk rörlighet samt B-körkort.

Hur går utbildningen till?

Under den förberedande utbildningen genomförs individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier. Utbildningen följer branschorganisation Kyl & Värmepumpsföretagens rekommendationer avseende sakkunnighet (ref: Svensk kylnorm, faktablad 12, avsnitt 2.1). Utbildningen är indelad i moduler vilka sätts samman utifrån individuella förkunskaper och planerad yrkesinriktning.

Utbildningen genomförs med en blandning av teoretiska genomgångar och praktiska moment, dels i Lernias lokaler men även som arbetsplatsförlagt lärande. I utbildningen integreras bl.a. jämställdhetsfrågor, miljö/arbetsmiljö, information om arbetsmarknaden och förberedande jobbsökaraktiviteter.

Utbildningens längd

Utbildningslängden är individuell och beror bland annat på dina förkunskaper, men följande rikttider gäller:
Förberedande utbildning: 3 veckor
Yrkesutbildning: 46 veckor (inkl. arbetsplatsförlagd utbildning)

Intyg/Kompetensbevis

Du får certifikat enligt F-gasförordningen (kategori I) vid godkänd examination. I förekommande fall utfärdas betyg i de el-moduler som Elsäkerhetsverket kräver för att lärlingar efter genomförd lärlingstid ska få ut sin behörighet BB1.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2017-01-16

Grundutbildning

Modul

Kurskod

Rikttid dagar

Praktisk Ellära

ELLPRA0 

13

Luftbehandling 

VETLUF0 

13

VVS svets och lödning rör

VVSVVS0 

13

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0  13
Elkraftteknik ELRELF0   13 
Kyl- och värmepumpsteknik:      
- grund  KYLKYO0  13 
- miljö och säkerhet  KYLKYH0   13 
- energieffektivisering  KYLKYL0   13 
- installation  KYLKYC0   26 
- service  KYLKYV0   26 
     
Mät- och reglerteknik  MÄTMÖO0   13 
Kurs för examinering, F-gaser    10
Arbetsplatsförlagd utbildning   50

 

Påbyggnaddsutbildning med
inriktning Injustering/driftsättning:

Modul

Kurskod

Rikttid dagar

VVS svets och lödning rör

VVSVVS0

13

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0 

13

 

Påbyggnaddsutbildning med
inriktning Värmepumpsteknik:

Modul

Kurskod

Rikttid dagar

Luftbehandling

VETLUF0

13

VVS svets och lödning rör

VVSVVS0 

13

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0   13 

 

Tilläggsmoduler (avropas vid behov):

Modul

Rikttid dagar

Heta arbeten

1

Hjärt- och Lungräddning

1

Lödarprövning 

0,5 - 1

Mobila arbetsplattformar

1

Grundutbildning i fallskydd

1

SSG entre

0,5 - 1

Examinering och certifiering enl.
köldmedie-/F-GAS-förordningen,
för deltagare med viss kylteknisk
erfarenhet

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss eller ditt AF kontor för mer information!

Välkommen på Öppet Hus onsdagar kl.13

Utbildningslängd

Varierande

Antal poäng

0

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Ånghammargatan 6-8
Västerås
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Västerås

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Att gå på Lernia

Öppna/stäng

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Har du frågor?

Öppna/Stäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss eller ditt AF kontor för mer information!

Välkommen på Öppet Hus onsdagar kl.13

Utbildningslängd

Varierande

Antal poäng

0

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Ånghammargatan 6-8
Västerås
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Västerås

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta